Podávání rekombinantního aktivovaného faktoru VII v České republice u nemocných bez hemofilie – analýza vybraných údajů z registru UniSeven


Administration of recombinant activated factor VII (rFVIIa) in non-haemophiliac patients in the Czech Republic – analysis of selected data from the UniSeven register

Objective:
Analysis of data on administration of the recombinant activated factor VII (rFVIIa) in non-haemophiliac patients in the Czech Republic.

Design:
Analysis of prospective data from a computer databasis.

Materials and Methods:
The UniSeven register data from 2001 till 31/05/2005.

Results:
During the studied period, 197 cases of administration of rFVIIa were entered in the database, of which 180 were cases of administration of rFVIIa in life-threatening haemorrhage (LTH) and in 17 cases rFVIIa was administered as prophylaxis/prevention of LTH. The most frequent reasons for administering rFVIIa was LTH, due to trauma or a surgical procedure unrelated to trauma. The survival rate of the recorded episodes of LTH due to trauma treated with rFVIIa was 66.5 %, the mean dose was 98 mcg/kg and median dose 100 mcg/kg. The second largest group were patients treated with rFVIIa for LTH during surgical procedure unrelated to trauma, whose survival rate was 55 %, mean dose 94 mcg/kg and median dose 100 mcg/kg. The consumption of blood and transfusion products was significantly reduced after the administration of rFVIIa compared with the consumption prior to it. The rFVIIa was used for prevention of LTH in 17 cases, mean dose 37 mcg/kg, median dose 13 mcg/kg. There were no deaths or thrombo-embolic complications related to the administration of rFVIIa.

Conclusion:
Analysis of the data from the UniSeven register supports high effectiveness and safety of administration of rFVIIa in many clinical situations. The administration of rFVIIa in patients whose episodes of LTH were recorded in the Register resulted in a significant reduction of the amount of transfused units of red cells, plasma, colloids and vasopressor therapy.

Key words:
recombinant activated factor VII – haemorrhage


Autoři: V. Černý * 1;  J. Blatný 2;  L. Dušek 3;  P. Brabec 3
Působiště autorů: Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Hradci Králové, Fakultní nemocnice Hradec Králové 1;  Oddělení klinické hematologie, Centrum pro trombózu a hemostázu, Fakultní nemocnice Brno 2;  Centrum biostatistiky a analýz, Lékařská a Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity v Brně 3
Vyšlo v časopise: Anest. intenziv. Med., 16, 2005, č. 6, s. 296-304
Kategorie: Intenzivní medicína - Původní práce

Souhrn

Cíl studie:
Analýza údajů o podání rFVIIa v České republice u pacientů bez hemofilie.

Typ studie:
Analýza prospektivně sledovaných údajů počítačové databáze.

Materiál a metody:
Data registru Uniseven od jeho vzniku v roce 2001 do 31. 5. 2005.

Výsledky:
V průběhu sledovaného období bylo do registru vloženo 197 případů podání rFVIIa, z toho bylo 180 případů podání rFVIIa u ZŽOK, v 17 případech byl rFVIIa podán v rámci profylaxe/prevence krvácení. Nejčastější důvodem podání rFVIIa bylo ZŽOK u traumat a v průběhu chirurgických výkonů z jiné indikace než trauma, v 66,5 % bylo podání rFVIIa v indikacích ZŽOK spojeno s přežitím pacientů v souvislosti s danou epizodou, průměrná dávka byla 98 μg/kg, medián 100 μg/kg. Druhou nejvíce zastoupenou skupinou podání rFVIIa byli nemocní s krvácením v průběhu chirurgického výkonu z jiné indikace než trauma; účinnost podání vyjádřená v procentech přeživších nemocných byla 55%, průměrná dávka byla 94 μg/kg, medián 100 μg/kg. Potřeba krevních derivátů a transfuzních přípravků byla signifikantně redukována při srovnání období před podáním rFVIIa a po něm. Podání rFVIIa s cílem prevence krvácení bylo použito v 17 případech, průměrná dávka rFVIIa byla 37 μg/kg, medián 13 μg/kg, úmrtí a trombembolické komplikace spojené s podáním rFVIIa nebyly zaznamenány v žádném z uvedených případů.

Závěr:
Analýza údajů z registru Uniseven podporuje vysokou účinnost a bezpečnost podání rFVIIa v řadě klinických situací. Podání rFVIIa u pacientů, jejichž epizody ZŽOK jsou zaznamenány v registru, vedlo k signifikantnímu poklesu počtu podaných transfuzních jednotek erytrocytů, plasmy, množství koloidních roztoků a dávky vazopresorů.

Klíčová slova:
rekombinantní aktivovaný faktor VII – krvácení


Štítky
Anesteziologie a resuscitace Intenzivní medicína

Článek vyšel v časopise

Anesteziologie a intenzivní medicína

Číslo 6

2005 Číslo 6
Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se