Vliv velké břišní chirurgie na intraabdominální tlak a na perfuzi splanchnických orgánů


Influence of Major Abdominal Surgery on Intra-abdominal Pressure and Perfusion of Splachnic Organs

Objective:
To assess the incidence of intra-abdominal hypertension and splanchnic hypoperfusion after a major abdominal surgery.

Design:
Observational, prospective cohort study.

Setting:
ICU, Surgical Department I, St. Anna’s University Hospital, Brno.

Material and Methods:
Patients undergoing major abdominal surgery were eligible. Intra-abdominal pressure (IAP), gastric tonometry (GT) and arterial blood gases were measured postoperatively at the ICU (T0) and then at T1, T6, T12, T18, T24 . At the same time points abdominal perfusion pressure (APP) and CO2gap were calculated. At T1 and T6, indocyanine green clearance (ICG-PDR) was measured non-invasively. Data – median (range). Statistics: nonparametric ANOVA for repeated measurements was used, P < 0.05 considered significant.

Results:
Thirteen patients (9 men, 4 women) aged 69 (35;78) underwent an uncomplicated operation in a combined anaesthesia. The epidural analgesia was given postoperatively to all patients. At T0 IAP was 8 (1; 18) mm Hg and did not change significantly during the study. Only 3 patients had increased IAP > 12 mm Hg at some time point during the study, IAP > 20 mm Hg was not measured. APP at T0 was 87 (62; 105) mm Hg and significantly decreased during the study (P < 0.001). pCO2 gap was -0.1 (-1.6; 2.9) kPa and did not change significantly. Only 2 patients had pathological values of ICG-PDR < 18 %/min. The ICU stay of all patients was uneventful except for one patient who died of malignant arrhythmia on Day 4.

Conclusion:
Patients after the uncomplicated major abdominal surgery seldom experience a clinically significant IAP increase. Hypoperfusion of the gastric mucosa and the liver compromise is also very rare.

Key words:
abdominal surgery – intra-abdominal pressure – gastric tonometry – ICG clearance


Autoři: P. Suk 1;  L. Dadák 1;  M. Mašek 2;  Š. Chalupník 2;  J. Žák 2;  P. Štětka 1;  D. Zvoníčková 1;  H. Valouchová 1;  M. Fencl 1;  V. Šrámek 1
Působiště autorů: Anesteziologicko-resuscitační klinika Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně 1;  I. chirurgická klinika Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně 2
Vyšlo v časopise: Anest. intenziv. Med., 16, 2005, č. 3, s. 143-148
Kategorie: Intenzivní medicína - Původní práce

Souhrn

Cíl studie:
Zjistit incidenci intraabdominální hypertenze a hypoperfuze splanchnických orgánů po velkých nitrobřišních výkonech.

Typ studie:
Observační, prospektivní kohortní studie.

Název a sídlo pracoviště:
JIP, I. CHK FN u svaté Anny v Brně.

Materiál a metoda:
Byli zařazeni pacienti podstupující plánovanou velkou nitrobřišní operaci. Nitrobřišní tlak (IAP), gastrická tonometrie (GT) a krevní plyny byly měřeny pooperačně (T0) a dále v čase T1, T6, T12, T18 a T24. Byl vypočten břišní perfuzní tlak (APP) a CO2gap. Clearance indocyaninové zeleně (ICG-PDR) byla neinvazivně měřena v T1 a T6. Data – medián (rozsah). Statistika – neparametrická ANOVA pro opakovaná měření, p < 0,05 signifikantní.

Výsledky:
13 pacientů (9 mužů, 4 ženy) ve věku 69 (35;78) let podstoupilo nekomplikovanou operaci v kombinované anestezii. Pooperačně byli všichni nemocní léčeni epidurální analgezií. Při přijetí na JIP byl IAP 8 (1; 18) mm Hg a významně se nezměnil v průběhu studie. Pouze u 3 pacientů (23 %) byl IAP zvýšen nad 12 mm Hg alespoň jednou v průběhu studie, nezaznamenali jsme IAP > 20 mm Hg. APP v T0 byl 87 (62; 105) mm Hg a během studie došlo k významnému poklesu (p < 0,001). CO2gap byl -0,1 (-1; 2,9) kPa a významně se neměnil. Pouze 2 nemocní měli patologickou hodnotu ICG-PDR < 18 %/min. Pobyt všech nemocných na JIP byl bez závažných komplikací s výjimkou pacienta, který zemřel na maligní arytmii 4. pooperační den.

Závěr:
Po nekomplikované velké nitrobřišní operaci je jen vzácně IAP významně zvýšený. Podobně hypoperfuze žaludeční sliznice a hypoperfuze jater jsou ojedinělými nálezy.

Klíčová slova:
abdominální chirurgie – nitrobřišní tlak – gastrická tonometrie – ICG clearance


Štítky
Anesteziologie a resuscitace Intenzivní medicína

Článek vyšel v časopise

Anesteziologie a intenzivní medicína

Číslo 3

2005 Číslo 3

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Léčba bolesti v ordinaci praktického lékaře
nový kurz
Autoři: MUDr. PhDr. Zdeňka Nováková, Ph.D.

Revmatoidní artritida: včas a k cíli
Autoři: MUDr. Heřman Mann

Jistoty a nástrahy antikoagulační léčby aneb kardiolog - neurolog - farmakolog - nefrolog - právník diskutují
Autoři: doc. MUDr. Štěpán Havránek, Ph.D., prof. MUDr. Roman Herzig, Ph.D., doc. MUDr. Karel Urbánek, Ph.D., prim. MUDr. Jan Vachek, MUDr. et Mgr. Jolana Těšínová, Ph.D.

Léčba akutní pooperační bolesti
Autoři: doc. MUDr. Jiří Málek, CSc.

Nové antipsychotikum kariprazin v léčbě schizofrenie
Autoři: prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc., FRCPsych.

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se