Preemptivní analgezie ketaminem a morfinem – klinická studie


Pre-emptive Analgesia with Ketamine and Morphine: a Clinical Study

Objective:
To assess if a pre-emptive combination of morphine and ketamine is more effective than if one drug is administered before surgery and the second one after a surgical stimulation.

Design:
Prospective single-blinded randomized clinical study.

Setting:
Charles University, Prague, 3rd Medical Faculty, Dept. of Anaesthesiology and Intensive Care.

Material and Method:
A total of 63 women scheduled for abdominal hysterectomy were randomly divided in three equal groups. Only atropine and diazepam were used for premedication. The group K was administered ketamine 0.6 mg . kg-1 + normal saline (NS) i. v. before induction to general anaesthesia (GA) and morphine 0.1 mg . kg-1 10 minutes after laparotomy, the group M was administered morphine 0.1 mg.kg-1 + NS before induction to GA and ketamine 0.6 mg . kg-1 10 minutes after laparotomy and the group MK was administered ketamine 0.6 mg . kg-1 + morphine 0.1 mg . kg-1 i. v. before induction to GA and normal saline 10 minutes after laparotomy. GA and monitoring were performed in a standard way. Post surgery morphine consumption during first and second 24 hours was measured using patient controlled analgesia.

Results:
The morphine consumption during the first 24 hours post surgery was in MK significantly lower then in M, resp. K (22.6 ± 7 mg vs. 30.2 ± 12.1; P < 0.05, resp. 34.1 ± 12.1; P < 0.001). The morphine consumption was lower also during the second 24 hours post surgery in MK vs. M resp. K (13.3 ± 5.4 mg vs. 20.1 ± 9 mg, resp. 22.0 ± 10 mg, both P < 0.01). There were no significant differences in morphine consumption between M and K in any measured interval. There was no case of an insufficient analgesia in any group.

Conclusion:
The combination of the pre-emptive ketamine and morphine administration causes better post-operative analgesia (measured by the morphine consumption after surgery), then when one drug is used before surgery and the other one after surgical stimulus.

Key words:
pre-emptive analgesia – postoperative analgesia – morphine – ketamine


Autoři: J. Málek 1;  A. Kurzová 1;  I. Kraus 2
Působiště autorů: Klinika anesteziologie a resuscitace, UK 3. LF a FNKV, Praha 1;  Klinika gynekologie a porodnictví UK 3. LF a FNKV, Praha 2
Vyšlo v časopise: Anest. intenziv. Med., 16, 2005, č. 3, s. 138-142
Kategorie: Anesteziologie - Původní práce

Souhrn

Cíl studie:
Zjistit, zda kombinace preemptivního podání ketaminu a morfinu je účinnější, než když je jedna látka podána preemptivně a druhá látka až po chirurgické stimulaci.

Typ studie:
Prospektivní zaslepená randomizovaná klinická studie.

Název a sídlo pracoviště:
Univerzita Karlova v Praze, 3. lékařská fakulta, Klinika anesteziologie a resuscitace.

Materiál a metody:
Celkem 63 pacientek indikovaných k abdominální hysterektomii bylo náhodně rozděleno na 3 shodné soubory: s preemptivním podáním ketaminu (K), preemptivním podáním morfinu (M) a preemptivně podanou kombinací obou látek (MK). V premedikaci byl všem skupinám podán pouze atropin a diazepam. Skupině K byl před úvodem do celkové anestezie (CA) aplikován i. v. ketamin 0,6 mg . kg-1 t. h. + fyziologický roztok (FR) a 10 minut po provedení laparotomie morfin 0,1 mg . kg-1 t. h. Skupině M byl aplikován i. v. morfin 0,1 mg . kg-1 + FR před úvodem a 10 minut po provedení laparotomie ketamin 0,6 mg . kg-1 t. h. a skupině MK byl aplikován před úvodem do celkové anestezie ketamin 0,6 mg . kg-1 t. h. + morfin 0,1 mg . kg-1 i. v. a 10 minut po provedení laparotomie fyziologický roztok. Vlastní průběh celkové anestezie i per- a pooperační monitorování byly stejné a standardní u všech skupin. Sledovanými parametry byla pooperační spotřeba morfinu aplikovaného samoobslužným způsobem (PCA).

Výsledky:
Pacientky ve skupině M měly v průměru vyšší hmotnost a pacientky ve skupině MK byly starší (obě p < 0,05), ale tento rozdíl nebyl pro výsledky podstatný. Pooperační spotřeba morfinu byla v prvních 24 hodinách ve skupině MK významně nižší než ve skupině M, resp. K (22,6 ± 7 mg vs 30,2 ± 12,1; p < 0,05, resp. 34,1 ± 12,1; p < 0,001) i během dalších 24 hodin po operaci. Nižší spotřeba byla i během dalších 24 hodin ve skupině MK vs M, resp. K (13,3 ± 5,4 mg vs 20,1 ± 9 mg, resp. 22,0 ± 10 mg, obě p < 0,01). Ani v jednom sledovaném intervalu nebyl statisticky významný rozdíl ve spotřebě morfinu mezi skupinami K a M.

V žádném případě nedošlo k nedostatečné analgezii (hodnoceno verbálně i monitorováním pokusů o aplikaci morfinu v intervalu kratším než nastaveném).

Závěr:
Preemptivně podaná kombinace ketaminu a morfinu vede k významně nižší spotřebě morfinu pooperačně, než pokud jsou obě látky podány preemptivně každá zvlášť.

Klíčová slova:
preemptivní analgezie – pooperační analgezie – ketamin – morfin


Štítky
Anesteziologie a resuscitace Intenzivní medicína

Článek vyšel v časopise

Anesteziologie a intenzivní medicína

Číslo 3

2005 Číslo 3

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Zánětlivá bolest zad a axiální spondylartritida – Diagnostika a referenční strategie
nový kurz
Autoři: MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Kristýna Bubová

Inhibitory karboanhydrázy v léčbě glaukomu
Autoři: as. MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Příběh jedlé sody
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se