Preemptivní analgezie ketaminem a morfinem – klinická studie


Pre-emptive Analgesia with Ketamine and Morphine: a Clinical Study

Objective:
To assess if a pre-emptive combination of morphine and ketamine is more effective than if one drug is administered before surgery and the second one after a surgical stimulation.

Design:
Prospective single-blinded randomized clinical study.

Setting:
Charles University, Prague, 3rd Medical Faculty, Dept. of Anaesthesiology and Intensive Care.

Material and Method:
A total of 63 women scheduled for abdominal hysterectomy were randomly divided in three equal groups. Only atropine and diazepam were used for premedication. The group K was administered ketamine 0.6 mg . kg-1 + normal saline (NS) i. v. before induction to general anaesthesia (GA) and morphine 0.1 mg . kg-1 10 minutes after laparotomy, the group M was administered morphine 0.1 mg.kg-1 + NS before induction to GA and ketamine 0.6 mg . kg-1 10 minutes after laparotomy and the group MK was administered ketamine 0.6 mg . kg-1 + morphine 0.1 mg . kg-1 i. v. before induction to GA and normal saline 10 minutes after laparotomy. GA and monitoring were performed in a standard way. Post surgery morphine consumption during first and second 24 hours was measured using patient controlled analgesia.

Results:
The morphine consumption during the first 24 hours post surgery was in MK significantly lower then in M, resp. K (22.6 ± 7 mg vs. 30.2 ± 12.1; P < 0.05, resp. 34.1 ± 12.1; P < 0.001). The morphine consumption was lower also during the second 24 hours post surgery in MK vs. M resp. K (13.3 ± 5.4 mg vs. 20.1 ± 9 mg, resp. 22.0 ± 10 mg, both P < 0.01). There were no significant differences in morphine consumption between M and K in any measured interval. There was no case of an insufficient analgesia in any group.

Conclusion:
The combination of the pre-emptive ketamine and morphine administration causes better post-operative analgesia (measured by the morphine consumption after surgery), then when one drug is used before surgery and the other one after surgical stimulus.

Key words:
pre-emptive analgesia – postoperative analgesia – morphine – ketamine


Autoři: J. Málek 1;  A. Kurzová 1;  I. Kraus 2
Působiště autorů: Klinika anesteziologie a resuscitace, UK 3. LF a FNKV, Praha 1;  Klinika gynekologie a porodnictví UK 3. LF a FNKV, Praha 2
Vyšlo v časopise: Anest. intenziv. Med., 16, 2005, č. 3, s. 138-142
Kategorie: Anesteziologie - Původní práce

Souhrn

Cíl studie:
Zjistit, zda kombinace preemptivního podání ketaminu a morfinu je účinnější, než když je jedna látka podána preemptivně a druhá látka až po chirurgické stimulaci.

Typ studie:
Prospektivní zaslepená randomizovaná klinická studie.

Název a sídlo pracoviště:
Univerzita Karlova v Praze, 3. lékařská fakulta, Klinika anesteziologie a resuscitace.

Materiál a metody:
Celkem 63 pacientek indikovaných k abdominální hysterektomii bylo náhodně rozděleno na 3 shodné soubory: s preemptivním podáním ketaminu (K), preemptivním podáním morfinu (M) a preemptivně podanou kombinací obou látek (MK). V premedikaci byl všem skupinám podán pouze atropin a diazepam. Skupině K byl před úvodem do celkové anestezie (CA) aplikován i. v. ketamin 0,6 mg . kg-1 t. h. + fyziologický roztok (FR) a 10 minut po provedení laparotomie morfin 0,1 mg . kg-1 t. h. Skupině M byl aplikován i. v. morfin 0,1 mg . kg-1 + FR před úvodem a 10 minut po provedení laparotomie ketamin 0,6 mg . kg-1 t. h. a skupině MK byl aplikován před úvodem do celkové anestezie ketamin 0,6 mg . kg-1 t. h. + morfin 0,1 mg . kg-1 i. v. a 10 minut po provedení laparotomie fyziologický roztok. Vlastní průběh celkové anestezie i per- a pooperační monitorování byly stejné a standardní u všech skupin. Sledovanými parametry byla pooperační spotřeba morfinu aplikovaného samoobslužným způsobem (PCA).

Výsledky:
Pacientky ve skupině M měly v průměru vyšší hmotnost a pacientky ve skupině MK byly starší (obě p < 0,05), ale tento rozdíl nebyl pro výsledky podstatný. Pooperační spotřeba morfinu byla v prvních 24 hodinách ve skupině MK významně nižší než ve skupině M, resp. K (22,6 ± 7 mg vs 30,2 ± 12,1; p < 0,05, resp. 34,1 ± 12,1; p < 0,001) i během dalších 24 hodin po operaci. Nižší spotřeba byla i během dalších 24 hodin ve skupině MK vs M, resp. K (13,3 ± 5,4 mg vs 20,1 ± 9 mg, resp. 22,0 ± 10 mg, obě p < 0,01). Ani v jednom sledovaném intervalu nebyl statisticky významný rozdíl ve spotřebě morfinu mezi skupinami K a M.

V žádném případě nedošlo k nedostatečné analgezii (hodnoceno verbálně i monitorováním pokusů o aplikaci morfinu v intervalu kratším než nastaveném).

Závěr:
Preemptivně podaná kombinace ketaminu a morfinu vede k významně nižší spotřebě morfinu pooperačně, než pokud jsou obě látky podány preemptivně každá zvlášť.

Klíčová slova:
preemptivní analgezie – pooperační analgezie – ketamin – morfin


Štítky
Anesteziologie a resuscitace Intenzivní medicína
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

Nová funkce oznámení

všimli jsme si, že se zajímáte o obsah na našem webu. Využijte nové funkce zapnutí webových notifikací a nechte se informovat o nejnovějším obsahu.

Zjistit více

MIMOŘÁDNĚ Mapujte s námi, kde v ČR chybí OOPP a další materiál. Vyplňte náš dotazník. Mapujte s námi, kde v ČR chybí OOPP.