Komplikace spojené s anestezií – analýza 55 679anestezií ve Fakultní nemocnici v Hradci Královév období 1999–2001


Anaesthesia-related Complications:A Report of 55 679 Anaesthesias over a 3-years Period fromthe Hradec Kralove University Hospital in 1999–2001

Introduction:
Several surveys have evaluated the incidence of anaesthesia-related complications and deaths, however thestatistical data regarding anaesthesia mortality and morbidity fromthe Czech Republic have not been reported yet. The aimof the study was to report and analyze anaesthesia-related complications over a 3 years period from a university hospital.Setting: Dept. of Anesthesiology and Intensive Care.Material and Methods: A retrospective analysis of prospectively collected data during the period between 1999 and 2001was conducted. The number of anaesthesia cases, ASA status, deaths during anaesthesia and within 24 hours, selectedcomplications (aspiration, prolonged recovery, unintentional dural puncture, anaphylactic reaction, dental injury) and socalled major and fatal complications were recorded. The major and fatal complications had to be recorded within 24 hoursof the event into the special protocol comprising all details regarding the event (demographic data, an ASA status, a typeof a complication, a system related to a complication, sequels of a complication, relationship to anaesthesia, qualificationof an anaesthesiologist). Anaesthesia-related mortality was defined as any death during anaesthesia or during a hospitalstay with even possible relationship to anaesthesia. The incidence of the event is expressed as a rate per 10 000 or inpercentage.Results: There were totally 55 679 anaesthesia cases during the observed period. The incidence of all deaths duringanaesthesia and within 24 hours was ~ 8:10 000, resp. ~ 5:10 000, however the majority of deaths were related tonon-anaesthesia causes. The incidence of selected complications: aspiration (~ 2:10 000), prolonged recovery (~ 2:10 000),dural puncture (1.1%),anaphylactic reaction ~ 5:10 000,dental injury ~ 4:10 000. Major and fatal complicationswere recordedin 123 cases, 3 of them after the review process were considered as a minor and not analyzed. Severe life-threateningcomplications during anaesthesia occurred in 48%, deaths during anaesthesia occurred in 29%. The relationship to anaesthesia was found in 44 cases (37%), possible relationship in 19 cases (16%) and no relationship in 57 cases (47%) ofall major and fatal complications. Anaesthesia-related mortality was ~ 0.71:10 000.Conclusion: The overall incidence of anaesthesia-related complications did not differ from similar studies. Major and fatalcomplications occurred in 120 cases (0.21% of all anaesthesias), of those total or possible relationship to anaesthesia wasfound in 63 cases (53%). Anaesthesia-related mortality was ~ 0.71:10 000, which is comparable to other developed countries.

Key words:
anaesthesia – complications – morbidity – mortality


Autoři: V. Černý 1,2;  K. Urbancová 3;  T. Suchý 2
Působiště autorů: Riyadh Armed Forces Hospital, Dept. of Anesthesia and Intensive Care, Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia 2Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Hradci Králové, Fakultní nemocnice Hradec Král 1
Vyšlo v časopise: Anest. intenziv. Med., , 2004, č. 3, s. 113-124
Kategorie: Články

Souhrn

Úvod:
Evidence komplikací a jejich rozbor jsou základním předpokladem hodnocení kvality poskytované péče. Jednotnýsystém sledování anesteziologických komplikací v ČR neexistuje, vybrané údaje přináší Ústav zdravotnických informacía statistiky České republiky, sledující počet zemřelých v průběhu anestezie (mors in tabula) a během 24 hodin po anestezii.Jiné údaje o komplikacích spojených s anesteziologickou péčí nejsou v současné době k dispozici. Cílem práce bylaanalýza anesteziologických komplikací ve Fakultní nemocnici v Hradci Králové v období 1999–2001.Místo studie: Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Fakultní nemocnice v Hradci Králové.Soubor a metody: Retrospektivní analýza prospektivně sledovaných údajů za období 1999–2001. Sledované ukazatele:celkový počet anestezií, úmrtí během anestezie (mors in tabula) a do 24 hodin po anestezii, aspirace/regurgitace, prodlouženézotavení z anestezie, reintubace po anestezii, nechtěná punkce dury, alergická reakce, laryngo/bronchospasmus,poranění zubů, neplánované přijetí na JIP, neplánovaná hospitalizace při ambulantním výkonu, tzv. závažné komplikacea jejich charakteristika (ASA klasifikace, typ komplikace, důsledek komplikace, vztah k anestezii, kvalifikace lékaře, typvýkonu, systém postižený komplikací). Anesteziologická mortalita byla definována jako úmrtí během anestezie nebo běhemhospitalizace, podmínkou byla jednoznačná nebo pravděpodobná souvislost komplikace s anestezií. Výskyt komplikace jevyjádřený poměrem k počtu 10 000 anestezií nebo v procentech.Výsledky: Celkem bylo evidováno 55 679 anestezií, mors in tabula (~ 8:10 000), úmrtí do 24 hodin po anestezii (~ 5:10 000),aspirace (~ 2:10 000), prodloužené zotavení (~ 2:10 000), alergická reakce (~ 5:10 000), poranění zubů (~ 4:10 000).Analyzováno bylo 120 tzv. závažných komplikací, nejčastěji se jednalo o komplikaci v průběhu anestezie a operace (48 %)a úmrtí v průběhu anestezie (29 %). Jednoznačný vztah závažné komplikace k anestezii se vyskytl ve 44 případech (37 %),pravděpodobnou souvislost s anestezií mělo 19 případů (16 %) a bez vztahu k anestezii bylo 57 případů (47 %).U komplikacítypu „úmrtí během anestezie“ byl pouze v jednom případě zaznamenán vztah komplikace k anestezii jako „ano“. Smrtběhem hospitalizace v důsledku závažné komplikace, kde byl vztah k anestezii označen jako „pravděpodobně ano“ sevyskytla u třech pacientů. Tzv. anaesthesia-related mortality byla ~ 0,71:10 000.Závěr: Za období 1999–2001 bylo evidováno celkem 55 679 anestezií, tzv. závažné komplikace se vyskytly u 120 pacientů,nejčastěji postiženým systémem byly dýchací cesty, respirační a kardiovaskulární systém. Jednoznačná souvislost s anesteziíu pacientů zemřelých v průběhu anestezie se vyskytla v jednom případě, pravděpodobný vztah anestezie k úmrtív průběhu hospitalizace byl zaznamenán ve 3 případech. Výsledky práce prokazují srovnatelnost mortality v souvislostis anestezií i výskytu ostatních komplikací s vyspělými zeměmi a rozsáhlými databázemi.

Klíčová slova:
anestezie – komplikace – morbidita – mortalita

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Anesteziologie a resuscitace Intenzivní medicína

Článek vyšel v časopise

Anesteziologie a intenzivní medicína


2004 Číslo 3
Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Svět praktické medicíny 4/2023 (znalostní test z časopisu)
nový kurz

Halitoza
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Terapie roztroušené sklerózy v kostce
Autoři: MUDr. Dominika Šťastná, Ph.D.

Multifaktoriální přístup u pacientů s KV rizikem
Autoři: doc. MUDr. Lukáš Zlatohlávek, Ph.D.

Farmakoterapie chronického srdečního selhání a v sekundární prevenci infarktu myokardu
Autoři: MUDr. Petr Janský, prof. MUDr. Radek Pudil, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se