Závazná komplikace pri zavádení dialyzacního CZK onkologickému pacientovi


Severe Complication of Inserting Central Venous Dialysis Catheter in Patient with Haematologic Malignity

Chemotherapy with subsequent autologous haematopoietic cells transfer is efficient therapeutic modality for some types of malignant blood disorders.Chemotherapy requires double-lumen central venous dialysis catheter which has to be inserted in critically ill patients with pancytopenia, anemia andsevere blood coagulation disorder. The case report shows the haemothorax made by inserted dialysis catheter in patient with PNET kidney. It wascaused by repeated punction of the subclavian vein wall and the severe coagulation disorder. The resuscitation of circulation followed and lasted severalhours including massive volume and inotropic therapy. It was followed by death of the patient. Because inserting of these catheters is unavoidable inthis stage of correct therapy in patients with malignity, we accepted strict rules in this area. It means the exact indication of autologous haematopoieticcells transfer which enables the choice of catheter type and inserting place for the anaesthesiologist. The availability of the surgeon and intensive careunit is essential for possible complications solving.

Key words:
central venous dialysis catheter – complications of central venous catheter inserting – autologous haematopoietic cells transfer – PNETkidneys in children


Autoři: V. Mixa 1;  K. Cvachovec 1;  D. Sumerauer 2;  J. Mališ 2;  I. Hurychová 3;  M. Vyhnánek 4;  Z. Hríbal 5
Působiště autorů: KAR, UK, 2. LF a IPVZ, FN Motol, prednosta doc. MUDr. Karel Cvachovec, CSc. 2 Klinika detské onkologie UK, 2. LF, FN Motol, prednosta prof. MUDr. Josef Koutecký, DrSc. 3 Ústav patologické anatomie UK, 2. LF, FN Motol, prednosta prof. MUDr. Roman Kodet, CS 1
Vyšlo v časopise: Anest. intenziv. Med., , 2002, č. 3, s. 111-114
Kategorie: Články

Souhrn

Chemoterapie s následným prevodem autologních hematopoetických kmenových bunek je úcinnou metodou lécby nekterých nádorových onemocnení.K jejímu provedení je nutno zavést dvoucestný dialyzacní CZK pacientum, kterí se casto nacházejí ve velmi tezkém stavu charakterizovaném zejménapancytopenií, anémií a závaznou koagulacní poruchou. Kazuistika popisuje hemotorax vzniklý pri zavádení dialyzacního katétru detskému pacientovis PNET ledviny. Jeho prícinou byla opakovaná punkce steny podklíckové zíly a tezká koagulopatie. Stav vedl k nekolikahodinové resuscitaci obehumasivními náhradami objemu a inotropní podporou a skoncil úmrtím pacientky. Protoze pro úspešnou lécbu onkologických pacientu je v této fázi lécbynutno tyto katétry zavádet dále, byla prijata opatrení vyzadující uvázlivou a presnou indikaci prevodu autologních kmenových bunek, umoznujícíanesteziologovi volbu typu katétru a místa vpichu a vyzadující dosazitelnost chirurgického konziliáre a resuscitacního luzka pro rešení eventuálníchkomplikací.

Klíčová slova:
dialyzacní centrální zilní katétr – komplikace zavádení CZK – prevod autologních hematopoetických bunek – PNET ledviny u detí

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Anesteziologie a resuscitace Intenzivní medicína

Článek vyšel v časopise

Anesteziologie a intenzivní medicína


2002 Číslo 3

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Možnosti biologické léčby u CRSwNP
nový kurz
Autoři: MUDr. Zuzana Balatková, Ph.D.

Magnetická rezonance a diagnostika axiálních spondyloartritid - Virtuální trénink
Autoři: MUDr. Leona Procházková, Ph.D., MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Vladimír Červeňák, MUDr. Eva Korčáková, Ph.D.

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
Autoři:

Betablokátory a Ca antagonisté z jiného úhlu
Autoři: prof. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D., MUDr. Petr Janský

Urtikarie – přehled o onemocnění a léčbě a významu antihistaminik
Autoři:

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se