Indikacní a prognostický význam některých znaků u hematoonkologickýchpacientů v resuscitační péči


Prognostic Value of Some Characteristic Sings in Patients with Haematologic Malignity in Intensive Care

The aim of study was evaluation of the prognostic factors in critically ill patients with haematologic malignity. 39 patients were enrolled in the study.Detailed evaluation is made from data of 24 patients without bone marrow transplantation. The bone marrow transplanted patients were subject ofanother study. All the patients came from the Department of Haematology of University Hospital Královské Vinohrady and the Institue of Haematologyand Blood Transfusion. The patients were admitted to the intensive care unit in the Department of Anaesthesiology and Intensive Care of UniversityHospital Královské Vihohrady between January 1999 and December 2000. The authors performed an open and retrospective analysis. The results arepresented in primary form due to the small number of patients. The important factors of prognostic value were: complication which caused the staterequiring intensive care (pneumonia has better prognosis than sepsis from other locality), duration of severe leukopenia in critically ill patient(leukopenia, i.e. white blood cells < 1000/mm 3 , for more than 7 days was associated with adverse prognosis) and the extent of multiorgan failure –MOF (patients with more than 4 organ systems failed had little chance to survive). The authors did not show the association between survival ormortality and the type of haematologic malignity. With careful indication for admitting the patient to the intensive care unit, i.e. elimination of patientsin terminal and non-curable stage of basic disease, the overall prognosis can be surprisingly favourable. In this study 50 %patients survived the criticalcomplication which required intensive care. Long-term survival rate after that complication is 25 % so far. The authors emphasize the importance ofearly initiation of positive pressure ventilation as the prevention of systemic hypoxia.

Key words:
patient with haematologic malignity – critical state – sepsis – leukopenia – multiorgan failure (MOF)


Autoři: M. Kolár 1;  M. Balík 1;  M. Marková 2;  E. Zikešová 3
Působiště autorů: Anesteziologicko-resuscitacní klinika, FN Královské Vinohrady, Praha, prednosta doc. MUDr. Jan Pachl, CSc. 2 Ústav hematologie a krevní transfuze, Praha, prozatímní vedoucí prof. MUDr. J. Klenner, DrSc. 3 Hematologické oddelení FN Královské Vinohrady, Pra 1
Vyšlo v časopise: Anest. intenziv. Med., , 2002, č. 3, s. 115-118
Kategorie: Články

Souhrn

Cílem práce je upozornit na prognosticky významné faktory pri lécbe kriticky nemocných pacientu s hematoonkologickým onemocnením. Jehodnoceno 39 pacientu, proveden podrobný rozbor skupiny 24 pacientu, kterí nepodstoupili transplantaci kostní drene. Pacienti po transplantaci jsoupredmetem samostatné studie. Všichni pacienti pocházejí z hematologického oddelení FN KV a Ústavu hematologie a krevní transfuze v Praze a bylihospitalizováni na anesteziologicko-resuscitacní klinice FN KV od 1. 1. 1999 do 31. 12. 2000. Soubor je zpracován jako retrospektivní otevrenástudie; výsledky jsou vzhledem k malému rozsahu souboru prezentovány v primární podobe. Z prezentovaných výsledku vyplývá dulezitost techtoprognostických faktoru: charakter komplikace zpusobující kritický stav (pneumonie má lepší prognózu nez sepse jiné lokalizace), trvání závaznéleukopenie v kritickém stavu (deficit leukocytu s hodnotou nizší nez 1000/mm 3 ) po dobu delší nez 1 týden je spojeno s výrazne nepríznivou prognózoua rozsah syndromu multiorgánového selhávání – MOF (u pacienta s více nez 4 selhanými orgánovými systémy je prezití málo pravdepodobné).Nepodarilo se prokázat závislost mezi prezíváním ci mortalitou a základním hematologickým (onkologickým), onemocnením. Pokud je indikaceprovádena uvázlive (jsou eliminováni pacienti v terminálním a dále nelécitelném stavu základního onemocnení) muze být prognóza celkove prekvapivepríznivá. Kritickou komplikaci vyzadující resuscitacní péci prezilo v našem souboru 50 % a dlouhodobe (déle nez 6 mesícu) po jejím prekonání zijedosud 25 % pacientu. Z hlediska nebezpecí vzniku MOF je upozorneno na dulezitost vcasné indikace umelé plicní ventilace jako prevence systémovéhypoxie.

Klíčová slova:
hematologický pacient – kritický stav – sepse – leukopenie – MOF

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Anesteziologie a resuscitace Intenzivní medicína

Článek vyšel v časopise

Anesteziologie a intenzivní medicína


2002 Číslo 3

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Možnosti biologické léčby u CRSwNP
nový kurz
Autoři: MUDr. Zuzana Balatková, Ph.D.

Magnetická rezonance a diagnostika axiálních spondyloartritid - Virtuální trénink
Autoři: MUDr. Leona Procházková, Ph.D., MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Vladimír Červeňák, MUDr. Eva Korčáková, Ph.D.

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
Autoři:

Urtikarie – přehled o onemocnění a léčbě a významu antihistaminik
Autoři:

Co je a není FENO? Nadhodnocené FENO a podhodnocené eozinofily v krvi u astmatu.
Autoři: doc. MUDr. Petr Čáp, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se