Prokalcitonin nejen v diferenciální diagnostice zánětlivé odpovědi organismu


Prokalcitonin not only in the Differential Diagnosis of the Inflammatory Response

The thesis evaluates the role of procalcitonin in the differential diagnosis of infectious and non-infectious etiology of the systemic injlammatory response by the body and compares it with the value of traditional markers of injlammation. Part two of the thesis evaluates the determination of serum procalcitonin levels in the early post-operative period in patients after liver transplantation. A total of 407 procalcitonin samples form 124 patients divided roto four diagnostic groups: 0 - localized infection (88 studies), 1- SIRS (100 studies), 2 - sepsis (1 h5 studies), 3 - severe sepsis and septic shock (54 studies) were examined. The groups were further subdivided roto subgroups of patients with and without immunosuppressive therapy. The values obtained were compared with those of CRP, IL-h and WBC in the samo groups of patients. In septic shock patients, changes in the serum levels of PCT and CRP were monitored on three consecutive days in survivors as well as in those who diod.Compared with the other markers of injlammation (CRP, IL-h, and WBC), procalcitonin is oné showing the highest sensitivity and speciffcity in the differential diagnosis of infectious and non-infectious etiology of SIRS. The „cut-off" value for sepsis prediction is 2 ng/ml with a sensitivity of 9h% and a speciffcity of 8h%. The highest diagnostic benefit of PCT has been shown in patients with immunosuppressive therapy in whom, among all the markers tested, it has been identified as the only predictor of the infectious etiology of SIRS, with the „cut-off" value of 2 ng/ml associated with a 100% sensitivity anda speciffcity 93.1 %. In septic shock, the decrease in the serum levels of PCT was significant on days 1 to 3. A daily decrease by a minimum of S ng/m/l was seen in all of them. Prokalcitonin is a reliable measurable marker of the clinical course in patients with infectious complications.In liver transplant recipients, serum PCT levels were examined still before infuction of anesthesia, at hours 4 and 8 following graft reperfusion, and daily until post-operative day 4. The patients were divided roto a group receiving polyclonal antibodyATG Fresenius (21 patients) and oné without it (7 patients). Polyclonal antibody administration to patients with liver transplantation is associated with a vety marked increase in serum PCT levels, with peak values on post-operative day 1, this, however, without a clinical correlate in the form of a severe inflammatory response by the body. In cases where polyclonal antibody was not administred, there was only a mild incerase in PCT levels. Numerous issues regardin the site of PCT production, regulation of its synthesis, and its physiological value as well as its value in pathological conditions still remain to be answered.

Key words:
procalcitonin - infection - sepsis - liver transplant patients - pan-T-cell antibodies


Autoři: R. Zazula 1;  M. Průcha 2;  A. Spálený 1;  M. Jarešová 3;  Š. Vítko 4
Působiště autorů: Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní péče, Institut klinické a experimentální medicíny Praha, přednosta MUDr. Roman Zazula, PhD. zOddělení klinické biochemie, hematologie a imunologie, Nemocnice Na Homolce, Praha, přednosta prof. MUDr. Josef H
Vyšlo v časopise: Anest. intenziv. Med., , 2002, č. 2, s. 86-91
Kategorie: Články

Souhrn

Práce se zaměřuje na posouzení významu prokalcitoninu v diferenciální diagnostice infekční a neinfekční etiologie systémové zánětlivé odpovědi organismu a současně porovnává PCT s tradičními ukazateli zánětu. Studie se dále zabývá vyhodnocením sérových hladin prokalcitoninu v časném pooperačním období u pacientů po transplantaci jater. Koncentrace prokalcitoninu byly celkem stanoveny ve 407 vzorcích sér u 124 pacientů, kteří byli rozděleni do čtyř diagnostických skupin: 0-lokalizovaná infekce (88 vyšetření), 1-SIRS (100 vyšetření), 2 -sepse (1 h5 vyšetření), 3 - těžká sepse a septický šok (54 vyšetření). Tyto skupiny pacientů byly rozděleny na podskupiny s imunosupresivní léčbou a bez ní. Naměřené hodnoty prokalcitoninu bylyporovnányshodnotamiCRP,IL-haWBCvestejnýchskupináchpacientů. Upacientůvseptickémšokubylysledoványzměnysérovýchkoncentrací PCT i CRP (C-reaktivní protein) ve tří po sobě jdoucích dnech u pacientů, kteří šok přežili, i u těch, kteří zemřeli.Ze srovnání PCT, CRP, IL-6 a WBC vyplývá, že ukazatelem s nejvyšší senzitivitou a specificitou pro diferenciální diagnostiku infekční a neinfekční etiologie SIRS je Prokalcitonin. Hraniční hodnota PCT 2 ng/ml pro predikci sepse má 9h% senzitivitu a 8h% specificitu. Nejvyšší diagnostický přínos má stanovení PCT u pacientů s imunosupresivní terapií, kde ze všech hodnocených ukazatelů je pouze Prokalcitonin jediným prediktorem infekční etiologie SIRS. Hraniční hodnota koncentrace 2ng/ml zde má 100% senzitivitu a 93,1 % specificitu. U pacientů, kteří přežili septický šok, byl pokles sérové hladiny PCT signifikantní v 1. až 3. dnu. U všech pacientů byl zaznamenán denní pokles sérových hladin PCT minimálně o S ng/ml. Upacientů, kteří podstoupili transplantaci jater, byla vyšetřována sérová koncentrace PCT v čase před úvodem do anestézie, ve 4. a 8. hod. po reperfuzi štěpu a dále denně do 4. pooperačního dne. Ze souboru byli vyloučeni pacienti s pooperační infekční komplikací. Pacienti byli rozděleni na skupinu, ve které byla podána polyklonální protilátka ATG Fresenius (21 pacientů), a na skupinu bez jejíleo podání (7 pacientů). Podání polyklonální protilátky bylo u této skupiny pacientů provázeno významným zvýšením sérových hladin prokalcitoninu s nejvyšší hodnotou v 1. pooperačním dnu, avšak bez klinického korelátu v podobě těžké systémové zánětlivé reakce organismu. Pokud polyklonální protilátka podána nebyla, hladina prokalcitoninu je zvýšena jen mírně.Prokalciton je spolehlivým parametrem pro predikci infekční etiologie SIRS. Upacientů v prvních dnech po transplantaci jater jsou však jeho sérové hladiny zvýšené i bez přítomnosti infekčního zánětu. V objasnění místa tvorby PCT, regulací jeho syntézy a jeho významu zůstává mnoho otevřených otázek.

Klíčová slova:
Prokalcitonin - SIRS - infekce - sepse - transplantace jater - polyklonální protilátka ATG

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Anesteziologie a resuscitace Intenzivní medicína

Článek vyšel v časopise

Anesteziologie a intenzivní medicína


2002 Číslo 2

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×