Extubace na operačním sále - nová éra kardioanestezie?


Extubation in the Operating Room - New Era in Cardiac Anaesthesia

Objective:
To evaluate extubation in the operating room as a routine practice in cardiac anaesthesia.Method: The prospective study enrolled h2 patients without any limitation. The average age was h2 years (4(x78). The surgery procedures includes revascularization procedures (in 73.8% cases without cardiopulmonary bypass), replacements of aortic valve and „redo" operations. The average duration of the operation was 178 minutes (90-300). Pethidine and atropine were used in the premedication. The anaesthesia was maintained with remifentanil, propofol and inhalation anaesthetics. Atracurium was used as a neuromuscular blocking agent. Early postoperative complications (pulmonary, neurologie and renal), postoperative myocardial ischemia, the freyuency of atrial fibrillation and the hospitalization duration of were observed.Results: 59 patients (95.2%) were extubated within S minutes after the end of the operation. In 3 patients (4.8%) we changed the course to the standard anaesthesia practice of our department. The causes of the conversion were intraoperative problems. No patient needs reintubation. There was not observed any death. The rate of early postoperative complications was comparable with the standard cardiac anaesthesia practice. The average duration of hospitalization was h.7 days (3-12).

Key words:
cardiac anaesthesia - extubation in the operating room - minimally invasive cardiac surgery


Autoři: P. Brůček;  Z. Straka;  T. Vaněk;  P. Widimský
Působiště autorů: Kardiochirurgické oddělení FNKV, Praha, přednosta prim. MUDr. Zbyněk Straka, CSc.
Vyšlo v časopise: Anest. intenziv. Med., , 2002, č. 2, s. 63-65
Kategorie: Články

Souhrn

Cíl studie:
Zhodnocení extubace na operačním sále (EOS) pro rutinní postup vedení anestézie u kardiochirurgických operací.Metodika: Do prospektivní studie bylo zařazeno h2 nemocných bez omezujících kritérií výběru. Průměrný věk nemocných byl h2 let (4(x78). Nemocní se podrobili revaskularizačním operacím srdce, v 73,8 % bez použití mimotělníleo obe~eu (MO), náhradám aortální chlopně a reoperacím. Průměrná doba operace byla 178 minut (90-300). Nemocní byli premedikováni pethidinem s atropinem, anestézie byla vedena remifentanilem a propofolem spolu s volatilními anestetiky, k myorelaxaci bylo použito atracurium. Sledovali jsme časné pooperační komplikace (plicní, neurologické, renální), výskyt pooperační ischémie myokardu a četnost pooperační fibrilace síní a doba hospitalizace.Výsledky: Ze sledovaného souboru bylo 59 nemocných (95,2 %) extubováno do S minut po ukončení operace. U 3 nemocných (4,8 %) byla během operace provedena konverze na zde standardně užívanou anestézii. Důvodem konverzí byly intraoperační obtíže. Žádný nemocný nebyl reintubován. Žádný nemocný nezemřel. Výskyt časných pooperačních komplikací byl srovnatelný s klasickými metodami kardioanestezie. Průměrná doba hospitalizace byla 6,7 dne (3-12).Závěr: Anestézie s EOS je rutinně použitelný způsob vedení kardioanestezie. EOS je zatížena minimem komplikací, předpokládá však dokonalou spolupráci zkušeného chirurga a anesteziologa.

Klíčová slova:
kardioanestezie - extubace na operačním sále - minimálně invazivní kardiochirurgie

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Anesteziologie a resuscitace Intenzivní medicína
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se