Přínos kapnometrie v PNP


Capnometry - Benefit in Out-of-Hospital Emergency Care

Capnometry is a very sensitive and noninvasive monitoring method, which has full justification in emergency medicine. In out-of-hospitalcircumstances it take possible advantage specific assets of capnometry for quickly and secure identification of correctly endotracheal intubation, nextas a certain sign of successfully CPR. In the course of interhospital intensive or emergency transports it is necessary comprehensive monitoring ofpatients. Capnometry has an important place here, especially in combination with pulse oximetry for monitoring adequate ventilation and for quicklyrecognize undesirable situation during transport, for example: ventilator failure, gas supply defect, ET tube oclusion, patient discord with ventilator,breathing circuit disconnection etc. Capnometry and capnography have become considerable improvement to monitoring of ventilated patients byactivities and during transportations in conditions out-of-hospital emergency care. Therefore mobile units, which practise emergency medicine, shouldhave capnometer with capnographic recording in equipment.

Key words:
capnometry - monitoring - out-of-hospital emergency care


Autoři: L. Syrovátka;  I. Deyl
Působiště autorů: Územní středisko záchranné služby Ústí nad Labem, ředitel MUDr. Ilja Deyl
Vyšlo v časopise: Anest. intenziv. Med., , 2001, č. 3, s. 151-154
Kategorie: Články

Souhrn

Kapnometrie je velmi senzitivní a neinvazivní monitorovací metoda, která má v urgentní medicíně plné opodstatnění. V podmínkách PNP(přednemocniční neodkladná péče) lze nejčastěji využít její specifické přednosti k rychlému a bezpečnému průkazu správné endotracheální intubace,dále jako určitého markeru úspěšnosti prováděné KPR. Při mezinemocničních transportech resuscitačního či intenzivního charakteru je nutno pacientakomplexně monitorovat. Zde má místo kapnometrie, hlavně ve spojení s pulzní oxymetrií, k monitorování adekvátní ventilace pacienta a k rychlémurozpoznání nežádoucích situací během transportu, např. porucha ventilátoru, zásobení plyny, okluze ET rourky, interference pacienta s ventilátorem,rozpojení dýchacího systému a další. Kapnometrie a kapnografie se staly výrazným vylepšením monitorování ventilovaných pacientù při činnostia transportech v podmínkách přednemocniění a mezinemocniční neodkladné péče, a proto by mobilní prostředky, provádějící tuto činnost, měly býtstandardně vybaveny kapnometrem s kapnografickým záznamem.

Klíčová slova:
kapnometrie - monitorování - PNP

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Anesteziologie a resuscitace Intenzivní medicína

Článek vyšel v časopise

Anesteziologie a intenzivní medicína


2001 Číslo 3
Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Svět praktické medicíny 4/2023 (znalostní test z časopisu)
nový kurz

Halitoza
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Terapie roztroušené sklerózy v kostce
Autoři: MUDr. Dominika Šťastná, Ph.D.

Multifaktoriální přístup u pacientů s KV rizikem
Autoři: doc. MUDr. Lukáš Zlatohlávek, Ph.D.

Farmakoterapie chronického srdečního selhání a v sekundární prevenci infarktu myokardu
Autoři: MUDr. Petr Janský, prof. MUDr. Radek Pudil, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se