Projevy orgánových dysfunkcí v komplexu MODS u traumat a jejich prognóza


The Courses of Organ Dysfunctions in the Complex MODS in Traumatized Patients and the Prognosis

1113 of traumatized patients treated on ICU in the Trauma hospita lin Brno were divided into the groups second the posttraumatic clinical course.Consecutively we have analysed a reasons for the development of the multiple organ dysfunction syndrome.Incidence of the traumatic shock was 34.77 % with mortality of 22.99 %. Incidence of the MODS was 12.03 %, with the mortality 58.23 %.The typical clinical find of the patients with the MODS was respiratory dysfunction (outcome in 60 %, mortality in 80 %). The difference betweenoutcome and mortality was found with the marked incidence of cardiovascular dysfunction (60 % contrary 10 %) and acute renal dysfunction (40 %contrary 10 %). This finds confirmed very good known fact – high mortality in patient with combination of renal and respiratory dysfunction.The typical find in the patients with the MODS – outcome was incidence of the liver and the gut dysfunction. The difference between MODS –outcome and MODS mortality was in the number of existing organ dysfunction. 75 % of the patients in the group MODS – outcome had two-organdysfunction and contrary wise in the group MODS of mortality 50 % where the patients had three-organ dysfunction and 75 % patients three-fourorgan dysfunctions. We found in the group of the EMODS high incidence of the trauma of the ext remities and combination of more traumatizatedorgans-systems. In the LMODS group the most frequent was the spinal trauma.

Key words:
organs dysfunction – trauma – survival


Autoři: J. Bonaventura 1;  M. Peštál 2;  R. Hájek 2
Působiště autorů: ARO ON, Nové Město na Moravě, přednosta doc. MUDr. J. Bonaventura, CSc. 1
Vyšlo v časopise: Anest. intenziv. Med., , 2001, č. 2, s. 87-97
Kategorie: Články

Souhrn

Celkem 1113 pacientů hospitalizovaných na ARO Úrazové nemocnice (ÚN) bylo rozděleno do skupin podle klinického posttraumatického průběhu.Následně jsme analyzovali příčiny pro rozvoj multiorgánového dysfunkčního syndromu.Incidence traumatického šoku byla 34,77 % s mortalitou 22,99 %. Incidence MODS byla 12,03 % s mortalitou 58,23 %.Typickým klinickým nálezem pro MODS byla respirační dysfunkce (přeživší 60 %, zemřelí 80 %). Rozdíl mezi přeživšími a nepřeživšími byl vevýrazném rozdílu výskytu kardiovaskulární dysfunkce (u zemřelých 60 %, u přeživších 10 %) a akutní renální insuficiencí. Tato zjištění potvrdila dobřeznámý fakt – vysokou mortalitu při kombinaci respirační a renální dysfunkce.Typickým nálezem u pacientů s MODS – přeživší byla jaterní a GIT dysfunkce. Rozdíl mezi MODS přeživšími a zemřelými byl v počtu orgánovýchdysfunkcí. U MODS přeživších mělo 75 % pacientů dysfunkci 2 orgánů a naopak MODS zemřelí 50 % 3 orgánové dysfunkce a 75 % 3 – 4 orgánovédysfunkce. Ve skupině EMODS byla vysoká incidence poranění končetin a kombinace více poranění orgánů a systému. Ve skupině LMODS bylonejfrekventnější příčinou poranění páteře.

Klíčová slova:
orgánové dysfunkce – trauma – přežívání

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Anesteziologie a resuscitace Intenzivní medicína

Článek vyšel v časopise

Anesteziologie a intenzivní medicína


2001 Číslo 2

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se