Prognostické skórování u polytraumat a validita ISS a TRISS pro predikcipřežívání


The Prognostic Scoring of Polytraumatized Patients and the Validity of ISS and TRISS for Prediction of Survival

Polytraumatized patients are endangered by development of the multiorgan dysfunction syndrome (MODS) immediately after the accident becauseof the traumatic shock and later especially by progression of the septic complications. Predisposition for septic complications is caused by neurohumoralmechanisms – reaction on polytrauma and potentiated by the invasive therapeutic approaches during the resuscitation care.Topic of the project was to document all the predisponable influences for individual organ and systemic dysfunctions, optimalization of the therapeuticapproaches for the prevention and therapy of the individual organ dysfunctions in the large group of patients.1113 of traumatized patients admitted on ICU of the Trauma Hospital in Brno were analysed on the prediction of the mortality (survival).TRISS (Trauma and Injury Severity Score) was a good predictor of the trauma mortality. ISS (Injury severity score) showed lower sensitivity aspredictor of mortality mainly in the patients with the head trauma.

Key words:
ISS – TRISS – prediction of mortality – trauma


Autoři: J. Bonaventura 1;  M. Peštál 2;  R. Hájek 2
Působiště autorů: ARO ON, Nové Město na Moravě, přednosta doc. MUDr. Jiří Bonaventura, CSc.
Vyšlo v časopise: Anest. intenziv. Med., , 2001, č. 2, s. 81-86
Kategorie: Články

Souhrn

Polytraumatizovaní pacienti jsou ohroženi rozvojem syndromu multiorgánové dysfunkce (MODS) časně po traumatickém šoku a později v souvislostis rozvojem septických komplikací. Predispozice pro septické komplikace je způsobena neurohumorálními mechanismy – reakce na polytraumaa invazivními terapeutickými zásahy resuscitační péče.Podstata projektu: dokumentovat všechny predisponující vlivy pro individuální orgánovou a systémovou dysfunkci, optimalizovat terapeuticképostupy pro prevenci a terapii individuálních orgánových dysfunkcí. Na velkém souboru 1113 pacientů přijatých na ARO Úrazové nemocnice (ÚN)bylo analyzováno přežívání na predikci mortality.TRISS (Trauma Injury Severity Score) byl dobrým prediktorem mortality na traumata. ISS (Injury Severity Score) ukázal menší senzitivitu hlavnějako prediktor přežívání traumat se současným poraněním hlavy.

Klíčová slova:
ISS – TRISS – predikce mortality – trauma

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Anesteziologie a resuscitace Intenzivní medicína
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se