Selektivní intubace a ventilace plic v anestezii dětí


Selective intubation and ventilation of the lungs in pediatric anesthesia

The paper present two methods of selective intubation and ventilation of pediatric lungs during anesthesia for thoracoscopic or surgical proceduresin thoracic cavity. One method is a combination of endobronchial and endotracheal intubation with two tubes; the other one implements obturationof bronchus of operated lung with angioplastic catheter balloon. Both methods meet the expectations i.e. the lung collapsed and could be eventuallyisolated. Parameters of selective pediatric lung ventilation are derived from the values for common ventilation, needs for correction are minimal. Thepaper shows that the method implementing bronchus obturation is more perspective because it is technically less demanding and could be used inpre-school children, too.

Key words:
selective intubation of a pediatric patient – selective ventilation of a pediatric patient – pediatric thoracic surgery – thoracoscopy


Autoři: V. Mixa;  D. Hechtová;  D. Blažek
Působiště autorů: KAR 2. LF UK a IPVZ ve FN Motol, přednosta doc. MUDr. Karel Cvachovec, CSc.
Vyšlo v časopise: Anest. intenziv. Med., , 1999, č. 6, s. 249-251
Kategorie: Články

Souhrn

Práce seznamuje se dvěma metodami selektivní intubace a ventilace dětských plic během anestezie pro torakoskopii či operační výkon v hrudnídutině. Jedná se o kombinaci endobronchiální a endotracheální intubace dvěma rourkami a o metodu obturace bronchu ošetřované plíce angioplas-tickým balónkovým katétrem. Obě metody splnily očekávání, tj. zajistily požadovaný kolaps ošetřované plíce a její eventuální izolaci. Parametryselektivní ventilace dětských plic vychází z hodnot běžné ventilace, potřebná korekce je minimální. Práce ukázala, že metoda s užitím obturace bronchuje perspektivnější, neboť je technicky méně náročná a použitelná i u dětí v předškolním věku.

Klíčová slova:
selektivní intubace dítěte – selektivní ventilace dítěte – hrudní chirurgie dítěte – torakoskopie

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Anesteziologie a resuscitace Intenzivní medicína

Článek vyšel v časopise

Anesteziologie a intenzivní medicína


1999 Číslo 6

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Výhody léčby pacientů s DM 2. typu GLP-1 agonisty
nový kurz
Autoři: prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc.

Syndrom suchého oka – diagnostika, komplikace a léčba
Autoři: MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Systémová léčba psoriázy
Autoři: MUDr. Jiří Horažďovský, Ph.D

Klinická farmakokinetika betablokátorů
Autoři:

Současné možnosti terapie osteoartrózy
Autoři: MUDr. Jakub Holešovský

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×