Výsledky terapie kraniocerebrálních poranění u dětí


Results of head injury treatment in children

Authors present in retrospective study results of head injury treatment in children from long term view using Glasgow Outcome Scale. Group of 74children treated in PICU in Motol in years 1992 – 1996 was evaluated. Input criteria was extension reaction on pain stimuli. Standard staircasetherapeutical protocol was used. Intracranial pressure was monitored in epidural way in all patients. Patients with need of surgical intervention werenot in this group involved. 30 children died after injury (40,5%), 44 children survived (59,5%). Value of patients with good outcome 3 month afterinjury was 27 per cent, 6 month after injury was 41 per cent and 1 year after injury 43 per cent. The group of patients according to input criteriaincludes extreme severe injuries. Following special treatment after leaving PICU is essential.

Key words:
Glasgow outcome scale – head injury – children


Autoři: M. Filaun;  B. Petrák 1;  I. Lišková;  K. Dlask
Působiště autorů: Klinika anesteziologie a resuscitace 2. LF ve FN v Motole, Praha, přednosta doc. MUDr. Karel Cvachovec, CSc. 1 Dětská neurologická klinika ve FN v Motole, Praha, přednosta doc. MUDr. V. Komárek
Vyšlo v časopise: Anest. intenziv. Med., , 1999, č. 4, s. 167-168
Kategorie: Články

Souhrn

Autoři v retrospektivní studii prezentují výsledky terapie kraniocerebrálních poranění z dlouhodobého hlediska, užitím stupnice Glasgow OutcomeScale. Je vyhodnocena skupina 74 dětí hospitalizovaných na resuscitačním oddělení pro děti v Motole v letech 1992–96. Vstupním kritériem souboruje neurologický nález extenční reakce na algický podnět. Byl použit obvyklý standardní staircase terapeutický protokol. U všech pacientů bylmonitorován nitrolební tlak epidurálním způsobem. Do souboru nebyli zahrnuti pacienti s neurochirurgickým výkonem. Na následky úrazu zemřelo30 dětí (40,5 %), přežilo 44 dětí (59,5 %). Tři měsíce po úraze byl podíl dětí přežitých s dobrým výsledkem (good outcome) 27 %. Šest měsíců po úrazubyl tento podíl 41 % a jeden rok po úrazu činil 43 %. Výsledky dokumentují nutnost následující rehabilitační péče na specializovaném neurologickémoddělení.

Klíčová slova:
Glasgow Outcome Scale – kraniocerebrální poranění – děti

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Anesteziologie a resuscitace Intenzivní medicína

Článek vyšel v časopise

Anesteziologie a intenzivní medicína


1999 Číslo 4
Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Svět praktické medicíny 4/2023 (znalostní test z časopisu)
nový kurz

Halitoza
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Terapie roztroušené sklerózy v kostce
Autoři: MUDr. Dominika Šťastná, Ph.D.

Multifaktoriální přístup u pacientů s KV rizikem
Autoři: doc. MUDr. Lukáš Zlatohlávek, Ph.D.

Farmakoterapie chronického srdečního selhání a v sekundární prevenci infarktu myokardu
Autoři: MUDr. Petr Janský, prof. MUDr. Radek Pudil, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se