Homeostatické indikace k podávání diuretik


Homeostatic Indications for Administration of Diuretics

The effect of diuretics upon the natrium and water homeostasis and renal bicarbonate metabolism is seldom monitored and utilized in the intensivecare setting. The study deals in detail with the impact of diuretics upon the natrium and water homeostasis and their effects on acid-base balance. Theadministration of diuretics is enough invasive from the point of view of homeostatic monitoring with the aid of renal function tests. Therefore this studyis the integral part of the monitoring system which is based on the use of the computer programme „KIDNEY“.The authors monitored effects of furosemide (18 patients), hydrochlorothiazide (8 patients), spironolactone (14 patients), acetazolamide (10patients), amiclarane (4 patients) and manitol (8 patients) in critically ill patients using the computer programme working with 17 routinely monitoredinput values and 19 output parameters.The study attempts to clarify the exact mechanisms of the action of diuretics and to define the parameters available for monitoring and predictionof the effects of the selected agents. The broader and more correct administration of diuretics in homeostatic indications or the inclusion of some ofthe less used agents into the renoprotectione regimens could result from the study. This could be favoured by the acceptable costs of these agents.

Key words:
diuretics – intensive care – renal function tests – hypernatremia – hyponatremia – tonicity – osmolality – acidosis – alkalosis


Autoři: M. Balík 1;  A. Kazda 2;  L. Dohnal 2
Působiště autorů: Klinika anesteziologie a resuscitace, Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, přednosta doc. MUDr. J. Pachl, CSc. 2 Katedra klinické biochemie IPVZ, pracoviště Ústav klinické biochemie 1. LF UK a VFN, přednosta prof. MUDr. O. Engliš, DrSc.
Vyšlo v časopise: Anest. intenziv. Med., , 1999, č. 4, s. 151-156
Kategorie: Články

Souhrn

V intenzivní péči je relativně málo sledován a využíván efekt diuretik na natriové a vodní hospodářství i jejich vliv na renální metabolismusbikarbonátu. Tato práce se proto zaměřuje téměř výlučně na vliv podávání diuretik na homeostázu sodíku a vody a jejich efekty na acidobazickourovnováhu. Z hlediska monitorování vnitřního prostředí pomocí funkčních renálních parametrů je podávání diuretik značně invazivní, a proto je studieintegrální součástí monitorovacího systému, který vychází z počítačového programu LEDVINA.Autoři této práce monitorovali efekty furosemidu (18 pacientů), hydrochlorothiazidu (8 pacientů), spironolactonu (14 pacientů), acetazolamidu (10pacientů), amiclaranu (4 pacienti) a manitolu (8 pacientů) u pacientů na resuscitačním oddělení pomocí počítačového programu, který pracuje se 17vstupními běžně monitorovanými veličinami a 19 výstupy.Benefit studie spočívá v objasnění exaktních mechanismů jejich účinku na renální úrovni a v definici parametrů vhodných ke sledování terapiekonkrétním preparátem. Z nich potom vyplývá možnost jejich daleko širšího a správnějšího podávání z homeostatických indikací nebo vhodnostzařazení některých méně používaných diuretik v rámci renoprotektivních režimů. Tomu by neměla rozhodně bránit relativně nízká cena těchtopreparátů.

Klíčová slova:
diuretika – intenzivní péče – funkční vyšetření ledvin – hypernatremie – hyponatremie – tonicita – osmolalita – acidóza – alkalóza

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Anesteziologie a resuscitace Intenzivní medicína

Článek vyšel v časopise

Anesteziologie a intenzivní medicína


1999 Číslo 4

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Možnosti biologické léčby u CRSwNP
nový kurz
Autoři: MUDr. Zuzana Balatková, Ph.D.

Magnetická rezonance a diagnostika axiálních spondyloartritid - Virtuální trénink
Autoři: MUDr. Leona Procházková, Ph.D., MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Vladimír Červeňák, MUDr. Eva Korčáková, Ph.D.

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
Autoři:

Betablokátory a Ca antagonisté z jiného úhlu
Autoři: prof. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D., MUDr. Petr Janský

Urtikarie – přehled o onemocnění a léčbě a významu antihistaminik
Autoři:

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se