Pulmonální katétr v pediatrické intenzivní péči – zbytečnost nebo terapeutickýpřínos?


Pulmonary artery catheter in paediatric care – therapeutical benefit or futility?

Aim:
To objectively assess if pulmonary artery catheterization is justified in defined paediatric critical care population subgroups.Design: Prospective observational study.Patients: Two subgroups of patients were enrolled in the study: 1) patients with severe refractory shock non-reactive to fluid resuscitation; 2) patientsmeeting criteria for ARDS.Method: We compared the results in time „0“ and after 24 hours after pulmonary artery catheter insertion.Measurements and parameters followed: Thermodilution pulmonary artery catheters Arrow 4F or 7F were used. The data were collected usingDatex AS/3 monitor. In patients with severe refractory shock we monitored CI, SVRI, PVRI, DO2, VO2, O2ER; in ARDS patients we monitored alsoPAPmean, and PCWP.Results: In all patients, hemodynamic monitoring led to changes in therapy, resulting in improvement of oxygen delivery and consumption. We didnot observe any complications neither during insertion of a catheter, nor during measurement.

Key words:
pulmonary artery catheter – hemodynamics – ARDS – shock


Autoři: M. Klimovič;  M. Fedora;  M. Šeda;  R. Nekvasil;  P. Dominik
Působiště autorů: ARO + ECMO centrum FN Brno, Fakultní dětská nemocnice J. G. Mendela, přednosta MUDr. Michal Klimovič
Vyšlo v časopise: Anest. intenziv. Med., , 1999, č. 4, s. 180-182
Kategorie: Články

Souhrn

Cíl:
Objektivizace oprávněnosti zavádění a měření invazivní hemodynamiky (PA-katétr) u definovaných skupin pacientů v pediatrické intenzivnípéči.Design: Prospektivní observační studie.Pacienti: Byly určeny dvě skupiny pacientů. 1. pacienti s těžkým refrakterním šokem nereagujícím na „fluid resuscitation“, 2. pacienti splňujícíkritéria ARDS.Metoda: Srovnávali jsme výsledky měření v čase „0 hodin“ po zavedení PA – katétru a po 24 hodinách.Měření a sledované parametry: Byly použity termodiluční PA-katétry Arrow 4 a 7 Fr s monitorovací jednotkou Datex AS/3. Sledovali jsmeu pacientů s těžkým refrakterním šokem CI, SVRI, PVRI, DO2, VIO2, O2ER, u pacientů s ARDS ještě navíc PAp mean, PCWP.Výsledky: U všech pacientů se na základě výsledků hemodynamické monitorace měnila terapie a došlo ke zlepšení dodávky spotřeby kyslíku. Nebylyzaznamenány žádné komplikace, ani ze strany zavedení, ani ze strany měření.

Klíčová slova:
PA-katétr – hemodynamika – ARDS – šok

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Anesteziologie a resuscitace Intenzivní medicína
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se