Možnosti imunologické diagnostiky na JIP


The role of immunologic diagnostics in ICU

Patients hospitalized in ICUs for sepsis create a heterogenic group in which marked interindividual differences could be found in immune responseto infectious agents or traumatic insult. Dysfunction of humoral and cellular immunity is well marked. The evaluation of selected parameters of humoraland cellular immunity provides us with information on immune response competence and plays a key role in decision making process regarding theuse of immunomodulation therapy. There can be a major differences according to the actual state of immune system. The paper presents the authors’own experience with evaluation of the importance of phenotype marks expression in lymphocytes and monocytes in patients with clinical picture ofsepsis related to 28-day mortality. The authors discuss the importance of selected tests for further therapeutic immunomodulatory treatment.

Key words:
sepsis – flow cytometry – inflammation – immunomodulation


Autoři: M. Průcha;  M. Dostál;  B. Kavka 1
Působiště autorů: OKBHI Nemocnice Na Homolce, primář prof. MUDr. J. Hyánek, DrSc. 1 ARO Nemocnice Na Homolce, primář MUDr. M. Ročeň
Vyšlo v časopise: Anest. intenziv. Med., , 1999, č. 3, s. 120-122
Kategorie: Články

Souhrn

Pacienti na jednotkách intenzivní péče s klinickým obrazem sepse tvoří heterogenní skupinu a nalézáme u nich výrazné individuální rozdílyv zánětlivé odpovědi na infekční agens nebo traumatický inzult. Prokazujeme u nich výraznou dysfunkci mechanismů humorální a buňkamizprostředkované imunity. Zhodnocení stavu vybraných parametrů humorální a buňkami zprostředkované imunity poskytuje informace o funkčnostiimunitní odpovědi a hraje roli při rozhodování lékaře o použití imunomodulační terapie. Ta se může zcela zásadním způsobem lišit podle aktuálníhostavu imunitního systému. Práce uvádí konkrétní zkušenosti autorů s vyhodnocením významu exprese vybraných fenotypových znaků lymfocytůa monocytů u pacientů s klinickým obrazem sepse ve vztahu k 28denní letalitě. Autoři diskutují o významu některých vyšetření pro další terapeutickéimunomodulační postupy.

Klíčová slova:
sepse – průtoková cytometrie – zánět – imunomodulace

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Anesteziologie a resuscitace Intenzivní medicína

Článek vyšel v časopise

Anesteziologie a intenzivní medicína


1999 Číslo 3

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

hyperpigmentace úvodní foto kurz
Efektivní redukce hyperpigmentace − od výzkumu k inovacím pro praxi
nový kurz
Autoři: dr. Ludger Kolbe, dr. Thierry Passeron, MD, PhD

zveme Vás k zapojení se do videokurzu s tématem Co je a není FENO? Nadhodnocené FENO a podhodnocené eozinofily v krvi u astmatu.
Autoři: doc. MUDr. Petr Čáp, Ph.D.

Postavení moxonidinu a indapamidu v léčbě hypertenze
Autoři: MUDr. Jan Vachek

Magnetická rezonance a diagnostika axiálních spondyloartritid - Virtuální trénink
Autoři: MUDr. Leona Procházková, Ph.D., MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Vladimír Červeňák, MUDr. Eva Korčáková, Ph.D.

Hybridní zubní náhrady – přežitek nebo perspektiva v moderní protetické péči?
Autoři: doc. MUDr. Hana Hubálková, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se