Management léčby těžké hyponatremie


The management of the therapy of the severe hyponatremia

Severe symptomatic hyponatremia (serum Na < 110–115 mmol/l) which develops within less than 48 hours is a life–threatening complication becauseof seizures and other symptoms of brain oedema. Its rapid correction to normal values is mandatory and is connected with minimal risk of neurologicsequalae. On the contrary, in case of symptomatic hyponatremia which developed chronically, rapid correction is indicated only to amelioratesymptoms. Too rapid correction may cause severe neurologic deragements – osmotic demyelinisation syndrome (ODS). Incidence of brain injury dueto rapid changes in osmolarity is in intensive care patients very likely more frequent than currently anticipated. As CT scan of the brain is frequentlynegative, NMR seems to be a method of choice in imaging of areas of demyelinisation in typical brain stem and basal ganglia localisations.

Key words:
hyponatremia – demyelinisation – infusion therapy – critically ill – intensive care


Autoři: P. Hora;  V. Šrámek;  J. Kastner 1;  I. Novák;  R. Rokyta;  M. Matějovič
Působiště autorů: Metabolická jednotka intenzivní péče, I. interní klinika FN Plzeň, přednosta doc. MUDr. Karel Opatrný, CSc. 1 Radiodiagnostická klinika, Fakultní nemocnice Plzeň, přednosta doc. MUDr. Boris Kreuzberg
Vyšlo v časopise: Anest. intenziv. Med., , 1999, č. 3, s. 135-139
Kategorie: Články

Souhrn

Akutně vzniklá těžká symptomatická hyponatremie (doba vzniku < 48 hodin, natremie < 110 – 115 mmol/l, vznik mozkového edému se všemi důsledky)nemocného přímo ohrožuje na životě a její korekce prakticky k normálním hodnotám je spojena s minimálním rizikem komplikací. U chronickésymptomatické hyponatremie (doba vzniku > 48 hodin) postupujeme razantně pouze v samém počátku léčby do vymizení příznaků. Příliš rychlá korekcechronické hyponatremie je spojena s rozvojem těžkých chronických neurologických komplikací – se vznikem osmotického demyelinizačního syndromu.Frekvence postižení CNS v důsledku rychlých změn osmolarity je u nemocných v intenzivní péči pravděpodobně častější, než jsme ochotni připustit.Při častém negativním CT nálezu je MRI metodou volby v průkazu demyelinizačních změn spojených s tímto onemocněním.

Klíčová slova:
hyponatremie – demyelinizace – infuzní léčba – kriticky nemocný – intenzivní péče

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Anesteziologie a resuscitace Intenzivní medicína

Článek vyšel v časopise

Anesteziologie a intenzivní medicína


1999 Číslo 3

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Možnosti biologické léčby u CRSwNP
nový kurz
Autoři: MUDr. Zuzana Balatková, Ph.D.

Magnetická rezonance a diagnostika axiálních spondyloartritid - Virtuální trénink
Autoři: MUDr. Leona Procházková, Ph.D., MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Vladimír Červeňák, MUDr. Eva Korčáková, Ph.D.

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
Autoři:

Betablokátory a Ca antagonisté z jiného úhlu
Autoři: prof. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D., MUDr. Petr Janský

Urtikarie – přehled o onemocnění a léčbě a významu antihistaminik
Autoři:

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se