RECENZE MONOGRAFIE SRDEČNÍ SELHÁNÍ


Vyšlo v časopise: Vnitř Lék 2021; 67(E-2): 44
Kategorie: Recenze


Monografie Srdeční selhání představuje významný počin nakladatelství Maxdorf Jessenius. Jejím autorem je prof. MUDR. Radek Pudil, Ph.D. z 1. interní kardioangiologické kliniky LF UK a FN v Hradci Králové. V monografii zúročil nejenom své zkušenosti s diagnostikou a péčí o pacienty se všemi formami srdečního selhání, ale také zkušenosti mnohaletého vysokoškolského pedagoga. Výsledkem je monografie, která čtenáři podává komplexní a didaktickou formou prezentovaný obsah. Jako jedna z mála monografií na toto téma zahrnuje kapitolu o fyziologii kontrakce a relaxaci myokardu, ve které současný přehled základních fyziologických dějů, které probíhají v myokardu. V další části se věnuje problematice chronického srdečního selhání se sníženou i zachovalou ejekční frakcí (jejich definici, patofyziologii, diagnostice a různým formám terapie). Podobně je koncipována kapitola věnovaná akutnímu srdečnímu selhání. Velmi kladně lze hodnotit oddíl věnovaný pravostrannému selhání, který přináší jeho definici, epidemiologická data, patofyziologické poznatky, klinický obraz diagnostiku a léčbu. V další části se autor věnuje nejčastějším a klinicky nejvýznamnějším komorbiditám, které provázejí pacienty se srdečním selháním (např. ischemické chorobě srdeční, srdečním vadám a arytmiím, arteriální hypertenzi, diabetu, nejčastějším plicním onemocněním, onemocněním ledvin, kachexii, poruchám spánku a dalším).

Monografii uzavírají dvě koncepčně nové kapitoly (kapitola věnovaná komplexitě péče o nemocné se srdečním selháním a kapitola zaměřená na pacienta s pokročilým srdečním selháním). Monografie byla připravena s cílem přenést současné poznatky o diagnostice a terapii srdečním selháním do běžné klinické praxe nejenom kardiology, ale také lékaři ostatních specializací (internisty, praktickými lékaři a dalšími). Je potřeba zdůraznit, že předkládaná monografie tento cíl plně splňuje a lze ji jen doporučit.

prof. MUDr. Miroslav Souček, CSc.


Štítky
Diabetologie Endokrinologie Interní lékařství

Článek vyšel v časopise

Vnitřní lékařství

Číslo E-2

2021 Číslo E-2

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se