Akutní stavy v interní medicíně


Vyšlo v časopise: Vnitř Lék 2019; 65(3): 163
Kategorie: Přehledné referáty

Milé kolegyně, vážení kolegové, přátelé časopisu Vnitřní lékařství,

internisté pracující v nemocnicích se den co den setkávají s pacienty, u nichž došlo nebo bezprostředně hrozí akutní zhoršení zdravotního stavu. Internisté ale neřeší pouze akutní stavy v rámci svých standardních oddělení, případně jednotek intenzivní péče (JIP), ale podílejí se zásadním způsobem na jejich řešení na urgentních příjmech a v rámci konziliární činnosti napříč všemi obory dané nemocnice. V USA a Kanadě dokonce vzniká nový pojem hospitalist, tj. internista, který svou profesi výhradně zaměřil na poskytování diagnosticko-léčebné péče hospitalizovaným pacientům, a je tudíž vystaven nutnosti ovládat široké spektrum naléhavých situací. I když ne všichni „hospitalisté“ musí být nevyhnutně internisté, nároky na šíři znalostí předurčují internisty k plnění této vůdčí role uvnitř nemocnic. Internista pracující v nemocnici také sehrává zcela klíčovou roli v procesu včasného rozpoznávání rizikových pacientů, u kterých hrozí akutní deteriorace stavu. A nejen to. Lékař musí umět rozpoznat situace, v nichž již není bezpečné léčit pacienta v rámci standardního oddělení a je nutná úzká spolupráce s intenzivistou. Měl by být také vzděláván ve schopnostech posoudit, kdy rozšiřování léčby akutních stavů o náročnou péči na JIP již není ve prospěch nemocného. Je tedy více než zřejmé, že dovednost vyhodnotit a správně řešit náhlé změny zdravotního stavu je jedním ze základních a neoddiskutovatelných pilířů dobrého internisty. To je také důvodem, proč jeden celý blok otázek pro atestující z vnitřního lékařství je věnován problematice akutních stavů. Vědecké poznatky v oblasti intenzivní péče se v posledních letech dramaticky vyvíjejí. Poskytování čerstvých a relevantních informací je společně s mentorstvím přímo u lůžka nemocného základním krokem k dosažení společného cíle – poskytování vysoce kvalitní péče o akutně nemocné. I když nám šíře akutní medicíny neumožňuje vyčerpávajícím způsobem danou oblast pokrýt, věříme společně se všemi autory následujících monotematických čísel časopisu Vnitřní lékařství, že si v následujících řádcích užitečnou informaci najdou jak lékaři v přípravě k atestaci, tak i zkušení internisté.

Váš

prof. MUDr. Martin Matějovič, Ph.D., FCMAmístopředseda České společnosti intenzivní medicíny České lékařské společnosti J. E. Purkyně a spolueditor tohoto čísla časopisu Vnitřní lékařství

Plzeň, únor 2019


Štítky
Diabetologie Endokrinologie Interní lékařství

Článek vyšel v časopise

Vnitřní lékařství

Číslo 3

2019 Číslo 3

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Jistoty a nástrahy antikoagulační léčby aneb kardiolog - neurolog - farmakolog - nefrolog - právník diskutují
nový kurz
Autoři: doc. MUDr. Štěpán Havránek, Ph.D., prof. MUDr. Roman Herzig, Ph.D., doc. MUDr. Karel Urbánek, Ph.D., prim. MUDr. Jan Vachek, MUDr. et Mgr. Jolana Těšínová, Ph.D.

Léčba akutní pooperační bolesti
Autoři: doc. MUDr. Jiří Málek, CSc.

Nové antipsychotikum kariprazin v léčbě schizofrenie
Autoři: Prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc., FRCPsych.

Familiární transthyretinová periferní polyneuropatie
Autoři: MUDr. Radim Mazanec, Ph.D.

Diabetes mellitus a kardiovaskulární riziko, možnosti jeho ovlivnění
Autoři:

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se