Novinky v gastroenterologii pro internisty


Vyšlo v časopise: Vnitř Lék 2018; 64(6): 585
Kategorie: úvodník

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

záplava nových poznatků z klinické gastroenterologie, rozšířené možnosti v medika­mentózní terapii trávicích chorob a přímo explozivní rozvoj nových terapeutických metod v digestivní endoskopii byly hlavní důvody pro sestavení monotematického čísla časopisu Vnitřní lékařství. Mám velkou radost, že můžeme předložit naší odborné veřejnosti dosti ucelený přehled nejdůležitějších oblastí gastroenterologie a poukázat na pokroky, kterých bylo v posledních letech dosaženo.

Z hlediska klinického využití v klinické a terénní praxi má významné postavení diagnostika a léčba refluxní choroby jícnu, a to zvláště u neúplně nebo atypicky vyjádřených forem nemoci. Léčba inhibitory protonové pumpy je základem a do značné míry také suverénem v terapii všech acidopeptických chorob, včetně vředové choroby žaludku a duodena. Celiakie, dříve považována mylně za onemocnění dětského věku s nízkou incidencí, je velkým a dosud nevyřešeným problémem klinické gastroenterologie. V současné době se ví, že se jedná o jedno z nejčastěji se vyskytujících autoimunitně podmíněných onemocnění vůbec. Nepoznané formy nemoci mohou být spojeny nebo dokonce facilitovat vznik jiných autoimunitních chorob. Bezlepková dieta, která je hlavním léčebným opatřením, je však v minimální pozornosti plátců zdravotní péče. Moderní diagnostika funkčních chorob trávicího ústrojí udělala v posledních 10 letech nezpochybnitelný pokrok, avšak v klinické praxi se tyto nové sofistikované metody uplatňují jen v omezené míře. V denní rutině se využívá především lékařova zkušenost a instinkt pro odlišení organicky podmíněné patologie trávicího ústrojí. Divertikulóza, kterou rozumíme přítomnost asymptomatických, nepravých divertiklů tlustého střeva, postihuje více než 60 % osob starších 60 let. Divertikulární chorobou tračníku rozumíme střevní a břišní symptomatologii vyvolanou přítomnými divertikly. V současné době se změnilo nazírání na léčbu těchto symptomatických a nekomplikovaných pacientů s divertikly tlustého střeva s využitím lokálně působících antibiotik (rifaximin), muskulotropních spazmolytik. V podstatně vyšší míře se u těchto pacientů s výhodou uplatňují miniinvazivní chirurgické přístupy. Familiární adenomatózní polypóza (FAP) je vzácné, autosomálně dominantně dědičné onemocnění. V posledních několika letech se díky fungujícímu FAP registru získáváme nové informace a zkušenosti s touto chorobou i v naší české populaci. Idiopatické střevní záněty představují „hot topic“ klinické a experimentální gastroenterologie posledních 20 let. Je to hlavně díky rozvoji moderní medikamentózní i chirurgické léčby. Významnou měrou se na diagnostice, terapii i při dlouhodobém sledování pacientů s Crohnovou chorobou a ulcerózní kolitidou podílejí terénní specialisté, internisté a gastroenterologové. Zvláštní formu střevních zánětů představuje postižení tlustého střeva u pacientů s primární sklerozující cholangiitidou. Jedná se převážně o nemocné, kterým je poskytována péče v transplantačních centrech. Medikamentózní léčba se rovněž v posledních letech významně změnila. Novinku představuje manipulace se střevními mikrobioty v podobě transplantace stolice, této metody se již rutinně využívá u nemocných s recidivujícími klostridiovými infekcemi tlustého střeva. Prokinetika jsou vedle inhibitorů protonové pumpy velmi důležitou součástí léčby především jako primární nebo adjuvantní terapie u funkčních poruch motility, jícnu, žaludku a duodena. Pro ovlivnění funkce dolní části trávicí trubice, tenkého a tlustého střeva je jejich význam nepoměrně menší. Screening kolorektálního karcinomu, který byl v klinické praxi odstartován v roce 2000 a v posledních letech má charakter celonárodního populačního screeningu, již přinesl významné zlepšení prognózy nemocných s těmito malignitami a poprvé v roce 2016 bylo zaznamenáno významné snížení mortality na kolorektální karcinom. Přímo explozivní pokroky v terapeutické digestivní endoskopii jsou shrnuty v závěrečných dvou článcích. Ukazují, že současné možnosti terapeutické digestivní endoskopie nahrazují v řadě indikací před tím nenahraditelné chirurgické výkony a představují pro nemocné zcela zásadní výhody s ohledem na nižší komplikace a výborné dlouhodobé výsledky.

Vážení čtenáři, bylo pro mne velkou ctí sestavit kolektiv autorů z předních českých gastroenterologů a endoskopistů. Díky jejich aktivitě, odhodlání a schopnostem byl v posledních letech celý obor gastroenterologie významně posunut, takže je na srovnatelné úrovni s vyvinutými zeměmi západní Evropy. Pevně věřím, že v následujících článcích naleznete řadu nových informací, které můžete využít ve vlastní klinické praxi, při diagnostickém procesu nebo v léčbě vašich pacientů. Příjemné letní čtení z kapitol klinické gastroenterologie a digestivní endoskopie!

Praha, duben 2018

prof. MUDr. Milan Lukáš, CSc.předseda České gastroenterologické společnosti České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně a spolueditor tohoto čísla časopisu Vnitřní lékařství


Štítky
Diabetologie Endokrinologie Interní lékařství

Článek vyšel v časopise

Vnitřní lékařství

Číslo 6

2018 Číslo 6

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Zánětlivá bolest zad a axiální spondylartritida – Diagnostika a referenční strategie
nový kurz
Autoři: MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Kristýna Bubová

Inhibitory karboanhydrázy v léčbě glaukomu
Autoři: as. MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Příběh jedlé sody
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se