Ivana Štětkářová (ed) et al. Moderní farmakoterapie v neurologii


Vyšlo v časopise: Vnitř Lék 2016; 62(2): 171
Kategorie: Z odborné literatury

Maxdorf: Praha 2015. 486 s. ISBN 978–80–7345–453–1

V úvodu je třeba ocenit ideu editorky zpracovat tuto tematiku s ohledem na její mimořádnou hodnotu pro neurologickou praxi. V průběhu posledních desetiletí se totiž neurologie z oboru po výtce kontemplativního, věnujícího se téměř výlučně detailní topické diagnostice a pozorování vesměs neutěšeného průběhu celoživotních chorob, stala oborem s natolik bohatou a komplikovanou farmakoterapií, že si dokonce vyžádala vytvoření řady center specializovaných na léčbu jednoho onemocnění, syndromu či symptomu. Kolektiv spolupracovníků obsahuje 21 jmen vesměs renomovaných odborníků ze všech 3 Lékařských fakult Karlovy univerzity, ale také z mimoklinických pražských nemocnic, 2 spoluautoři pak pracují mimo Prahu (Jihlava, Pardubice).


Členění textu je klasické, odpovídá většině učebnic speciální neurologie s tím, že závěrečné kapitoly jsou věnovány terapii nejčastějších symptomů neurologických onemocnění, tj. bolesti, depresi, závrati a spasticitě. Jednotlivé kapitoly, resp. popisy jednotlivých chorob, mají didakticky hodnotné členění na klinické repetitorium s oddíly uvádějícími definici, etiologii a patogenezi, klinický nález, diagnostiku a diferenciální diagnostiku a dále klíčovou léčebnou část s pododdíly, zabývající se případnými chybami a omyly, managementem a případně prognózou choroby. Každá z kapitol je zakončena seznamem použité literatury. Po stránce obsahové nelze textu prakticky nic vytknout, dokumentuje hluboké znalosti jednotlivých autorů v popisované problematice i zkušenosti s tvorbou výukových textů. Zejména klíčové části věnované farmakoterapii jsou zpracovány natolik perfektně, že jsem nalezl pouze jedinou chybičku – u jednoho preparátu chybí gramáž doporučené tablety, přičemž výrobce nabízí výběr ze 3 možných. Někde jsou uváděna terapeutická schémata užívaná spíše v zahraničí než u nás (bolesti hlavy), to však nelze pokládat za pochybení. Editorce se téměř podařilo vyhnout se nejčastějšímu nedostatku autorsky kolektivních textů, kterým je opakování stejného v několika kapitolách. Výjimkou jsou tzv. parkinsonské plus syndromy, které jsou zde popsány dokonce 3krát (v kapitolách o demenci, Parkinsonově chorobě a neurodegnerativních chorobách), což je v hrubém kontrastu k jejich skutečnému významu v běžné praxi, a zejména k tristním výsledkům použité farmakoterapie. Nicméně s přihlédnutím k tomu, že kniha bude spíše než k systematickému studiu sloužit jako příručka k nahlédnutí případě terapeutických rozpaků, lze i tento nedostatek pokládat za nepodstatný. Za obsahově přínosnou pokládám také lékovou přílohu.

Po stránce jazykové je úroveň textu vysoká a pozoruhodně homogenní. Zejména oceňuji, že autoři byli zdrženliví v používání anglických termínů zamořujících v posledních desetiletích naši odbornou literaturu i tam, kde lze v češtině nalézt dokonalý a jednoduchý ekvivalent. Po stránce formální je textu věnována mimořádná pozornost. Užívá se několik typů a velikostí písma, a dokonce barev. Velmi zdařilé je hojné užití tabulek, které jsou vesměs přehledné a obsahově bezchybné. Seznamy literatury jsou bez výjimky počtem uměřené, obsahující práce z nejnovějšího období a potěšitelně také publikace domácí včetně vlastních. V závěru mohu konstatovat, že text knihy Štětkářové et al je podle mého soudu až nadstandardně kvalitním didaktickým produktem, použitelným jak v běžné ambulantní, tak nemocniční neurologické praxi. Své uživatele si nepochybně nalezne také mezi praktickými lékaři pro dospělé i děti, případně mezi zvídavějšími pracovníky ze spřízněných oborů, tj. rehabilitace, psychiatrie, a zejména vnitřního lékařství. Nakladatelství Maxdorf je třeba pogratulovat k výběru, mimořádně pečlivému technickému zpracování a s předstihem i k podle mého soudu nepochybnému komerčnímu úspěchu připravované knihy.

Doručeno do redakce 11. 1. 2016

prof. MUDr. Karel Urbánek, CSc.

k.urbanek.sen@fnol.cz

Neurologická klinika LF UP a FN

www.fnol.cz


Štítky
Diabetologie Endokrinologie Interní lékařství

Článek vyšel v časopise

Vnitřní lékařství

Číslo 2

2016 Číslo 2

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Zánětlivá bolest zad a axiální spondylartritida – Diagnostika a referenční strategie
nový kurz
Autoři: MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Kristýna Bubová

Inhibitory karboanhydrázy v léčbě glaukomu
Autoři: as. MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Příběh jedlé sody
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se