Významné životní jubileum prof. MUDr. Jiřího Widimského, DrSc., FESC, FAHA


Vyšlo v časopise: Vnitř Lék 2015; 61(5): 381
Kategorie: Laudatio

Pan profesor Jiří Widimský se narodil 31. března 1925 v Plzni. Zde v letech 1936–1944 absolvoval klasické gymnázium. Medicínu začal studovat na Univerzitě Karlově v Praze v roce 1945, ale brzy přestoupil na nově zřizovanou lékařskou fakultu do Plzně. V roce 1948 požádal o přestup na pražskou lékařskou fakultu, kde studium zakončil promocí 8. září 1950. V následujících dvou letech pracoval v nemocnici v Karlových Varech. V letech 1951–1969 působil v Ústavu pro choroby oběhu krevního (později Klinika kardiologie IKEM Praha). V období 1961–1962 čerpal stipendium Švédské kardiologické společnosti a v letech 1965–1969 byl opakovaně na tříměsíčních pracovních pobytech ve Švédsku (Göteborg). V období 1970–1983 byl přednostou II. interní výzkumné základny IKEM a v letech 1983–1993 vedoucím katedry kardiologie IPVZ Praha.

Kandidátem lékařských věd se stal v roce 1957 za práci Juvenilní hypertenze (Widimský J et al. Juvenilní hypertenze. Thomayerova sbírka. Avicenum: Praha 1957 a německy v Archiv für Kreislaufforschung 1958). Docentem vnitřního lékařství Univerzity Karlovy se stal v roce 1968 a habilitoval se prací Akutní plicní hypertenze – kardiopulmonální funkce při okluzi části plicního řečiště (Thomayerova sbírka. Praha: Avicenum 1971). Doktorem lékařských věd se stal v roce 1969 – monografie Plicní hypertenze, uveřejněná 1981 v SRN (Pulmonale Hypertonie, G. Thieme Verlag, Stuttgart-New-York). Profesorem vnitřního lékařství Univerzity Karlovy byl jmenován roku 1978. Je autorem více než 50 monografií, z nichž některé byly publikovány v zahraničí, dále autorem četných kapitol v monografiích domácích i zahraničních a autorem nebo spoluautorem více než 1 000 odborných publikací v domácí i zahraniční literatuře.

Neméně významné je jeho působení v odborných mezinárodních společnostech: prezident Evropské společnosti pro patofyziologii dýchání (1974–1976), člen výboru Evropské kardiologické společnosti (1976–1984), viceprezident Evropské kardiologické společnosti (1980–1984), od roku 1982 korespondující člen Britské kardiologické společnosti, dále člen International Fellow American Heart Association od roku 1985, člen Fellow European Society of Cardiology (FESC) od roku 1988, člen New York Academy of Sciences od roku 1995, člen EBSC – Evropského výboru pro specializaci v kardiologii Evropské unie od roku 1998, člen International Society for Hypertension a European Society for Hypertension od roku 1981, čestný člen České lékařské společnosti, České internistické společnosti, České kardiologické společnosti, čestný předseda České společnosti pro hypertenzi, čestný člen European Society of Hypertension od roku 2007, čestný člen České angiologické společnosti, čestný člen České společnosti pro aterosklerózu.


Je bývalým šéfredaktorem časopisu Cor et Vasa.

V roce 2004 se stal jedním ze zakládajících členů České lékařské akademie. V roce 2005 obdržel cenu ministra zdravotnictví ČR za celoživotní dílo. Je laureátem medaile profesora Libenského, která mu byla udělena Českou kardiologickou společností 7. června 2005.

V současnosti působí profesor J. Widimský jako vědecký pracovník Kliniky kardiologie IKEM Praha a učitel subkatedry kardiologie IPVZ.

Stále sleduje odbornou literaturu z oboru kardiologie, hypertenziologie a vnitřního lékařství. Neúnavně publikuje, přednáší a diskutuje na odborných kongresech.

Profesor MUDr. Jiří Widimský, DrSc., FESC, FAHA, se 31. března dožívá v plné duševní svěžesti 90 let.

Je velkým přáním jubilanta, jeho rodiny a celé odborné veřejnosti, aby také v příštích letech mohl ve své záslužné odborné práci nadále pokračovat.

Ad multos annos!

prof. MUDr. Václav Monhart, CSc.

Praha, březen 2015


Štítky
Diabetologie Endokrinologie Interní lékařství

Článek vyšel v časopise

Vnitřní lékařství

Číslo 5

2015 Číslo 5

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×