Významné životní jubileum prof. MUDr. Josefa Marka, DrSc.


Vyšlo v časopise: Vnitř Lék 2015; 61(10): 843
Kategorie: Laudationes

Za nedlouho oslaví 80. narozeniny prof. MUDr. Josef Marek, DrSc. Profesor Marek se narodil v Praze, základní a střední školu vystudoval v Berouně a Lékařskou fakultu UK v Plzni. První 4 popromoční roky strávil v klatovské nemocnici, pak působil rok na interní klinice v Plzni. Na klatovská i plzeňská léta rád vzpomíná. Od roku 1965 pracuje na „své“ 3. interní klinice postupně jako sekundární lékař, odborný asistent, docent a profesor. Od roku 1990 do roku 2001 byl přednostou kliniky. Po dvou atestacích z interny obhájil v roce 1975 kandidátskou práci na téma „Některé klinické a laboratorní projevy akromegalie“, v roce 1979 habilitační práci na téma „Prolaktin“ a v roce 1984 doktorskou disertační práci na téma „Růstový hormon, somatomediny a prolaktin v klinice“. Profesor Marek se tak postupně stal nejvýznamnějším českým klinickým endokrinologem. Publikoval více než 400 prací, z tohoto počtu bylo celkem citováno 310 článků a jejich celkový citační index je 1 500, současný H-index je 23. Profesor Marek navíc zastával více než 20 významných funkcí, např. funkci předsedy vědecké rady ministerstva zdravotnictví, viceprezidenta České lékařské komory, předsedy oborové rady IGA MZ ČR a mnoho dalších. Byl a je funkcionářem několika odborných společností, zejména společnosti endokrinologické, jejímž předsedou byl dlouhých 12 let (2002–2014) a nyní je jejím čestným předsedou. Nejvýznamnějším domácím oceněním pana profesora je nepochybně titul Rytíř českého lékařského stavu, kterým byl poctěn již v roce 1997. Nejvyšším mezinárodním oceněním je čestné členství Evropské endokrinologické společnosti v roce 2014. Profesor Marek je také čestným členem Slovenské a Polské endokrinologické společnosti. Jako člen tzv. Acromegaly Consensus Group publikoval opakovaně mezinárodní doporučení pro léčbu akromegalie. Byl a je hlavním řešitelem a spoluřešitelem řady vědeckých grantů a hlavním řešitelem výzkumného záměru.


Profesor Josef Marek svým příkladem široce zaměřeného internisty, zkušeného endokrinologa, svým korektním, trpělivým a etickým přístupem k pacientům i studentům naučil klinickou medicínu celé generace studentů i mladých lékařů. Byl a je zcela nepochybně jedním z nejvýznamnějších lékařů naší fakulty i naší republiky na přelomu tisíciletí. Z mnoha publikací připomeňme monografii Klinická farmakologie, která se dočkala již několika vydání. Stala se neprodávanější knihou zdravotnických edic nakladatelství Grada a završuje jednu z největších zálib pana profesora, farmakoterapii. Pan profesor je i přes blížící se osmdesátku stále velmi aktivní jak ve své ambulanci, tak i v pedagogické a vědecké činnosti.

Přejeme mu do dalších let hlavně zdraví a ať má možnost ovlivnit výchovu ještě mnoha mediků i lékařů.

Ad multos annos!

prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc., MBA,

přednosta III. interní kliniky 1. LF UK a VFN Praha,

předseda České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně


prim. MUDr. Petr Sucharda, CSc.,

primář III. interní kliniky 1. LF UK a VFN Praha


prof. MUDr. Michal Kršek, CSc.,

předseda České endokrinologické společnosti

České lékařské společnosti J.E. PurkyněŠtítky
Diabetologie Endokrinologie Interní lékařství
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×