Životní jubileum prof. MUDr. Michaela Aschermanna, DrSc., FESC, FACC


Vyšlo v časopise: Vnitř Lék 2014; 60(12): 1019
Kategorie: Laudatio

Je to neuvěřitelné, ale je to fakt: jeden z nejlepších českých kardiologů, bývalý prezident České kardiologické společnosti a současný šéfredaktor časopisu Cor et Vasa, celoživotní sportovec Michael Aschermann se dožívá v plné svěžesti a pracovním elánu 70. narozenin.

Michael se narodil 21. listopadu 1944 v Praze. Promoval na Fakultě všeobecného lékařství Univerzity Karlovy v roce 1969. Zvolil si interní lékařství (II. atestace v roce 1976) a v jeho rámci se specializoval na kardiologii (atestace roku 1980). Pracoval na III. interní klinice Všeobecné fakultní nemocnice (VFN) a 1. lékařské fakulty UK v Praze jako odborný asistent. V roce 1988 obhájil kandidátskou disertační práci na téma „Poinfarktové srdeční aneuryzma – hemodynamika a prognóza“. V roce 1990 se stal zástupcem přednosty II. interní kliniky VFN a 1. LF UK. O rok později úspěšně obhájil habilitační práci na téma „Některé aspekty ischemické choroby srdeční“ a v roce 1997 doktorskou dizertaci na téma „Koronární angioplastika“. V roce 1999 byl jmenován profesorem vnitřního lékařství.

V letech 1998–2005 působil jako přednosta II. interní kliniky VFN a 1. LF UK. Kliniku profiloval na kardiologii a angiologii a v tomto smyslu byla klinika též přejmenována. V roce 2005 učinil pro mnohé překvapivý krok – v 61 letech se (po svém zvolení prezidentem ČKS) vzdal funkce přednosty kliniky ve prospěch svého kolegy a přítele Aleše Linharta, kterému od té doby dělá zástupce pro vědu a výzkum. S podobným krokem jsem se předtím setkal jen jednou, a to u největší osobnosti evropské kardiologie, zakladatele moderní podoby ESC, Paula Hugenholtze. Myslím, že opravdové osobnosti v medicíně se vyznačují mj. právě těmi dvěma vlastnostmi, které měli Michael a Paul společné: vychováním řady kvalitních následníků a odstoupením z pozice přednosty ve prospěch svého nejlepšího žáka.

Michael Aschermann je skutečně všestranný kardiolog a internista, kterého klinická medicína skutečně baví a je mu celoživotním koníčkem. V 80. letech 20. století patřil Michael mezi několik málo průkopníků invazivní kardiologie v Československu (diagnostické katetrizace, biop­sie myokardu, koronární angioplastiky, stenty, rotablace, později i angioskopická vyšetření věnčitých tepen, intravaskulární ultrazvuk, využití kmenových buněk v léčbě IM atd). Od roku 1999 se zaměřil na problematiku plicní hypertenze a pracoviště se v této problematice pod jeho vedením dostalo na špičku, a to i v mezinárodním měřítku.

Michael Aschermann měl a má velmi dobré vztahy se zahraničními pracovišti, na nichž trávil své studijní pobyty (Aarhus, Houston, New York, Rochester aj). Je vědecky velmi plodný, je autorem či spoluautorem 644 odborných publikací, řady monografií a skript. Mimořádný význam má především monumentální dvoudílná monografie „Kardiologie“ (Galén Praha 2004, 1 500 stran). Citační ohlas jeho prací se blíží číslu 2 000, jeho H-index je 14.

V činnosti ČKS zanechal nesmazatelnou stopu jako dlouholetý člen výboru a po té v letech 2005–2008 jako její předseda. Tuto funkci pak plnil ještě jednou v roce 2010 po onemocnění tehdejšího předsedy doc. Václava Chaloupky. Od roku 2009 působí jako vedoucí redaktor časopisu Cor et Vasa a podílí se významně na jeho modernizaci. V období 2012–2014 byl členem ESC Nominating Committee.

Mezi nesčetnými oceněními, která za svůj bohatý profesní život získal, se vyjímají dvě: medaile „Za zásluhy“ udělená prezidentem republiky Václavem Klausem (2009) a zlatá (Libenského) medaile ČKS.

Tento výčet Michaelových úspěchů, ocenění a zásluh nemůže nahradit osobní zkušenost z mnohaleté spolupráce s ním: Michael Aschermann je velice čestný člověk se smyslem pro fair play, s mnohostrannými zájmy a aktivitami a velmi vyvinutou schopností týmové práce. Pro mne osobně byl Michael vždy dobrým přítelem a na některých z mých vlastních úspěchů má Michael nesporný významný podíl, neboť mne (podobně jako Aleše Linharta a řadu dalších spolupracovníků) vždy podporoval, jak nejlépe mohl. Michaeli, děkuji za vše, cos udělal pro české pacienty, české i zahraniční kardiology, pro mnoho dalších lidí kolem Tebe i pro mne osobně. Přeji Ti, aby Ti tvůj elán do práce i do života vydržel ještě dlouho a těším se na další spolupráci s Tebou!

Praha, říjen 2014

prof. MUDr. Petr Widimský, DrSc., FESC, FACC


Štítky
Diabetologie Endokrinologie Interní lékařství

Článek vyšel v časopise

Vnitřní lékařství

Číslo 12

2014 Číslo 12

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×