Kvíz


Vyšlo v časopise: Urol List 2007; 5(4): 119

Vážené kolegyně a kolegové,

ve snaze podpořit české urology a dát jim možnost se podílet na odborném programu European Association of Urology (EAU) jsme se společně s vydavatelem společností Medica Healthworld, a. s. rozhodli k následujícímu kroku.

V každém čísle Urologických listů zveřejníme vždy několik otázek, na které budete moci odpovědět (formou testu). Ze správných odpovědí bude vylosován jeden vítěz, který bude mít, není-li členem ťUS, uhrazen členský poplatek v EAU na dobu jednoho roku (z tohoto členství plyne mj. bezplatné zasílání časopisu European Urology a snížení registračního poplatku na kongresech EAU). Pokud se výhercem stane člen ťUS, získá letenku na 23. výroční kongres EAU, který se v roce 2008 bude konat v Miláně.

OTÁZKY TOHOTO ČÍSLA JSOU NÁSLEDUJÍCÍ (správná je vždy jen jedna odpověď)

1. Riziko progrese u pacientů s karcinomem prostaty léčených s kurativním záměrem činí během 10 let

 • a) 10 %
 • b) 15 %
 • c) 25 %
 • d) 30 %

2. K podhodnocení klinického stadia cT2 dochází ve

 • a) 22—47 %
 • b) 43—75 %
 • c) 52—69 %
 • d) 57—71 %

3. Která z uvedených charakteristik představuje karcinom prostaty nízkého rizika:

 • a) cT1c, PSA 12, GS 7
 • b) cT3a, PSA 21, GS 9
 • c) cT2a, PSA 11, GS 7
 • d) cT2a, PSA 8, GS 5

4. V současné době jsou klinicky aplikovatelné prognostické faktory:

 • a) PSA v séru, stadium onemocnění, stupeň diferenciace nádoru, chirurgické okraje
 • b) PSA v séru, histologický typ nádoru, stupeň diferenciace nádoru
 • c) PSA v séru, stadium onemocnění, perineurální invaze v biopsii, objem tumoru v tkáni odebrané při biopsii
 • d) PSA v séru, objem tumoru, ploidita, jaderná morfometrie

5. Podle výsledků studie EPC adjuvantní léčba bikalutamidem 150 mg přináší největší benefit

 • a) u pacientů po radikální prostatektomii.
 • b) u pacientů s lokálně pokročilým karcinomem prostaty po radioterapii s kurativním záměrem.
 • c) u pacientů jen sledovaných.
 • d) nepřináší signifikantní výhodu pro žádnou skupinu pacientů.

6. Neoadjuvantní a adjuvantní androgenní deprivace

 • a) nemá vliv na vývoj karcinomu prostaty bez ohledu na použitou léčebnou modalitu.
 • b) prodlužuje dobu přežití u pacientů po radikální prostatektomii.
 • c) zvyšuje lokální kontrolu nádoru, prodlužuje čas do vzniku diseminace a u pacientů po radioterapii může prodloužit přežití.
 • d) zvyšuje lokální kontrolu nádoru, prodlužuje čas do vzniku diseminace, ale nemá vliv na celkové přežití.

Zodpovězené testové otázky (zakřížkováním správné varianty) zašlete, prosím, nejpozději do 28. 2. 2008 na adresu

prof. MUDr. Dalibor Pacík, CSc.

Urologická klinika FN Brno

Jihlavská 20, 625 00 Brno-Bohunice

dpacik@fnbrno.cz


Štítky
Dětská urologie Urologie

Článek vyšel v časopise

Urologické listy

Číslo 4

2007 Číslo 4

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Chronická tromboembolická plicní hypertenze
nový kurz
Autoři: MUDr. David Ambrož

Betablokátory a Ca antagonisté z jiného úhlu
Autoři: prof. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D., MUDr. Petr Janský

Jak lze diagnostikovat mnohočetný myelom v praxi praktického lékaře?
Autoři: MUDr. Jan Straub

Zánětlivá bolest zad a axiální spondylartritida – Diagnostika a referenční strategie
Autoři: MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Kristýna Bubová

Inhibitory karboanhydrázy v léčbě glaukomu
Autoři: as. MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

Nová funkce oznámení

všimli jsme si, že se zajímáte o obsah na našem webu. Využijte nové funkce zapnutí webových notifikací a nechte se informovat o nejnovějším obsahu.

Zjistit více

MAPA ROUŠEK Mapujte s námi, kde v ČR chybí OOPP a další materiál. Vyplňte náš dotazník. Mapujte s námi, kde v ČR chybí OOPP.