Nekrolog Doc. MUDr. František Vyhnánek, CSc.


Autoři: Prof. MUDr. Robert Gürlich, CSc.
Vyšlo v časopise: Úraz chir. 27., 2020, č.2

František Vyhnánek se narodil 27. 11. 1944 v Praze. Od promoce na lékařské fakultě v roce 1968 celý život zasvětil chirurgii. Svoji chirurgickou dráhu začal v roce 1969 na chirurgickém oddělení Nemocnice ve Slaném. V roce 1972 nastoupil na Chirurgickou kliniku Fakultní nemocnice Královské Vinohrady a stal se žákem významného českého chirurga - prof. Poláka. V pozdějších letech byl vyhledávaným vinohradským chirurgem nejen pro svoji chirurgickou zručnost, ale i pro rozsáhlé medicínské znalosti a obdivuhodně laskavý přístup ke všem pacientům. Po celý profesní život uváděl nové, moderní postupy v chirurgii do své každodenní praxe. Byl známý svým širokým mezioborovým rozhledem, proto se stal jedním ze zakladatelů a propagátorů perioperační výživy v chirurgii a oboru Úrazová chirurgie. V rámci „své nemocnice a své fakulty“ příkladně zastával funkce přednosty Traumacentra FNKV, vedoucího katedry chirurgických oborů 3. LF UK a zástupce přednosty Chirurgické kliniky pro vědeckou činnost. Dlouhodobě byl členem výborů mnoha českých i zahraničních profesních organizací (Česká chirurgická společnost, České společnosti úrazové chirurgie, Společnosti klinické výživy a intenzivní metabolické péče a dalších).

Své znalosti nezištně předával studentům 3. LF UK, mladším kolegům na klinice i lékařům z celé republiky v rámci specializačních doškolovacích kurzů. Jeho poctivý, důsledný a profesionální přístup byl odměněn láskou pacientů a uznáním odborného světa. Za svoji práci byl odměněn mnoho oceněními. K těm nejvýznamnějším patřilo ocenění udělené rektorem Karlovy Univerzity za celoživotní dílo - Pamětní medaile Univerzity Karlovy. Další pamětní medaile mu byly uděleny též 3. lékařskou fakultou UK, Českou i Slovenskou chirurgickou společností, Českou společností pro úrazovou chirurgii a dalšími.

Doc. Vyhnánek organizoval tradiční Traumatologické dny - v roce 2020 měl proběhnout již XV. ročník. Mezinárodní reputace doc. Vyhnánka byla důvodem jeho pověření spoluorganizací Světového traumatologického kongresu v Praze i např. několika návštěv prof. A. Peitzmana z Pittsburghské univerzity (např. slavnostní přednáška k 20. výročí ustanovení Traumacentra FNKV v rámci XI. Traumatologického dne v roce 2016).

František Vyhnánek patřil  k významné  chirurgické škole a celý život ji úspěšně reprezentoval. Zanechal nesmazatelnou stopu ve  vývoji chirurgie a traumatologie a obohatil  její historii.

Úmrtím doc. Vyhnánka ztrácí akademická a chirurgická obec významného, váženého a úspěšného chirurga a milého a oblíbeného kolegu. Čest jeho památce!

Za Chirurgickou kliniku FNKV a 3. LF UK

Prof. MUDr. Robert Gürlich, CSc.Štítky
Chirurgie všeobecná Traumatologie Urgentní medicína
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se