Výuka předmětu medicína katastrof na Lékařské fakultě Ostravské univerzity


Autoři: Martin Novák 1;  Leopold Pleva 1,2;  Stanislav Jelen 2;  Pavla Segarová 1,2
Působiště autorů: Klinika úrazové chirurgie, Fakultní nemocnice Ostrava 1;  Lékařská fakulta, Ostravská univerzita, Ostrava, Ústav medicíny katastrof 2
Vyšlo v časopise: Úraz chir. 21., 2017, č.2

Souhrn

Cíl:
Cílem článku je shrnout naše zkušenosti s výukou předmětu Medicína katastrof na Ústavu medicíny katastrof Lékařské fakulty Ostravské univerzity (ÚMK LFOU).

Materiál a metoda:
Výuka studentů: Předmět Medicína katastrof je povinným předmětem studentů 5. ročníku Lékařské fakulty Ostravské univerzity. Sklá­dá se z teoretické a praktické části. Studenti lékařské fakulty si tak mají možnost prakticky vyzkoušet to, co se v teoretické části naučili. Výuka probíhá včetně simulace terénních podmínek, ale také podmínek v zdravotnickém zařízení. Postgraduální vzdělávání lékařů: Vzhledem k událostem za posledních 10 let, které se staly ve světě, ale také hlavně v našem regionu (tři hromadná neštěstí) se snažíme rozšířit a zkvalitnit vzdělávání lékařů, ale i nelékařských zdravotnických pracovníků prostřednictvím postgraduálních kurzů na modelech v Edukačním centru Institutu medicíny katastrof Fakultní nemocnice Ostrava nebo organizováním cvičení, které mají simulovat hromadná neštěstí a krizové situace. Mezinárodní spolupráce: V rámci projektu Interreg V-A jsme navázali spolupráci s kolegy z Polska. Organizujeme společně kurzy jak v ČR, tak v Polsku. Mají za úkol obohatit nejen naše zkušenosti, ale také zkušenosti polských kolegů.

Závěr:
Vzhledem k teroristickým útokům a válečným konfliktům, o kterých slyšíme v poslední době čím dál tím více, je podle nás důležité a nutné naše studenty a lékaře vzdělávat a připravovat na situace s velkým počtem zraněných. Cílem výzkumných aktivit ÚMK LF OU je pak vývoj nových ošetřovacích a operačních postupů ke zvládnutí následků katastrof a ke snížení morbidity a letality zraněných při hromadných neštěstích.

Klíčová slova:
Medicína katastrof, hromadné neštěstí, terorismus

ÚVOD

Ústav medicíny katastrof (ÚMK) byl založen na Lékařské fakultě Ostravské univerzity (LF OU) 1. 1. 2014 a je výukovým a výzkumným pracovištěm zabývající se oblastí medicíny katastrof, jejíž problematika se v posledních letech v celém světě významně rozvíjí vzhledem k narůstající hrozbě terorismu a válečných konfliktů. ÚMK zajišťuje teoretickou a praktickou výuku lékařů a studentů LF v diagnostice, ošetřování a léčení pacientů při hromadných úrazech a v krizových situacích. Cílem výzkumných aktivit ÚMK je vývoj nových ošetřovacích a operačních postupů ke zvládnutí následků katastrof a ke snížení morbidity a letality zraněných při HN.

Dříve jsme se s hromadnými úrazy v našem regionu setkávali při úrazech v dolech a hutích. Za posledních 10 let jsme byli nuceni aktivovat traumatologický plán třikrát, a to z důvodu hromadných neštěstí při nehodách tramvají a vlakových souprav (2x v roce 2008, 1x v roce 2015).

MATERIÁL A METODA

Výuka studentů

Předmět Medicína katastrof je povinným předmětem studentů 5. ročníku Lékařské fakulty Ostravské univerzity. Skládá se z teoretické části, kde specialisté z různých oborů (traumatologové, členové IZS, specialisté na výbušné systémy Vysoké školy báňské a válečné chirurgie) studentům přednášejí zkušenosti a poznatky ze své praxe v rámci řešení následků různých typů katastrof jak antropogenních, tak přírodních. Druhou částí je praktická výuka, v průběhu které mají studenti možnost vidět, ale i vyzkoušet si ošetřování zraněných jak v terénních podmínkách, tak v podmínkách zdravotnického zařízení.

Ukázky záchranné techniky HZS Ostrava s praktickou výukou
Obr. 1. Ukázky záchranné techniky HZS Ostrava s praktickou výukou

Praktický nácvik ošetřování pacienta s vysoce nakažlivou nemocí - Ebolou
Obr. 2. Praktický nácvik ošetřování pacienta s vysoce nakažlivou nemocí - Ebolou

Praktický nácvik ošetření zlomeniny dlouhých kostí a pánve zevní fixací u polytraumatu
Obr. 3. Praktický nácvik ošetření zlomeniny dlouhých kostí a pánve zevní fixací u polytraumatu

Postgraduální vzdělávání lékařů

Vzhledem k událostem za posledních 10 let, které se staly ve světě, ale také hlavně v našem regionu (tři hromadná neštěstí) dbáme na to, aby lékaři naší nemocnice, ale také lékaři i nelékařští pracovníci z celé ČR byli na situace, kdy je nezbytně nutné v krátkém čase ošetřit větší počet zraněných, připraveni. Snažíme se proto rozšířit a zkvalitnit vzdělávání lékařů ale i nelékařských zdravotnických pracovníků prostřednictvím postgraduálních kurzů v Edukačním centru Institutu medicíny katastrof Fakultní nemocnice Ostrava nebo organizováním cvičení, které mají simulovat hromadná neštěstí a krizové situace.

Kurz ATLS

V červnu roku 2016 jsme v rámci projektu „Medicína katastrof“ pořádali ve spolupráci s Ostravskou univerzitou a Fakultní nemocnicí Hradec Králové kurz ATLS (Advanced Trauma Life Support) pro lékaře a zdravotnické pracovníky z celé ČR.

Mezinárodní spolupráce

V rámci projektu Interreg V-A jsme navázali spolupráci s kolegy z Polska. Organizujeme společně kurzy jak v ČR, tak v Polsku. Mají za úkol obohatit nejen naše zkušenosti, ale také zkušenosti polských kolegů.

Vzdělávání polských kolegů v rámci projektu Interreg V-A
Obr. 4. Vzdělávání polských kolegů v rámci projektu Interreg V-A

Cvičení „Exploze na hale urgentního příjmu FN Ostrava“

V rámci projektu „Medicína katastrof“ se snažíme vzdělávat naše lékaře i v denním pracovním procesu. Snažíme se simulovat situace, o kterých si myslíme, že by byly problematické v rámci organizace péče v naší nemocnici. Dne 12. 4. 2017 jsme nasimulovali výbuch amatérsky zhotovené trhaviny na hale urgentního příjmu FN Ostrava se simulací 11 zraněných zdravotnických pracovníků, ze kterých byli tři mrtví, pět těžce zraněných, z toho dva popálení a tři lehce zranění pacienti. Chtěli jsme tak řešit simulovanou situaci, kdy je triage a ošetřování pacientů odkázané na prostory mimo prostory špičkově vybaveného urgentního příjmu. Chtěli jsme také zjistit, jakým způsobem bude nezraněný ošetřující personál reagovat na zranění nebo úmrtí svého kolegy. Zapojili jsme proto do cvičení také psychologické interventy.

Cvičení „Exploze na hale urgentního příjmu FN Ostrava“ – simulace zraněných lékařů a zaměstnanců urgentního příjmu
Obr. 5. Cvičení „Exploze na hale urgentního příjmu FN Ostrava“ – simulace zraněných lékařů a zaměstnanců urgentního příjmu

ZÁVĚR

Předmět Medicína katastrof, který je vyučován na Lékařské fakultě Ostravské univerzity, se setkal s pozitivní reakci studentů jak lékařských, tak nelékařských oborů LF OU. Vzhledem k teroristickým útokům a válečným konfliktům, o kterých se dozvídáme v poslední době čím dál tím více, je velmi důležité a nutné naše studenty a lékaře vzdělávat a připravovat na řešení situací s velkým počtem zraněných. Za důležité také považujeme vzdělávat nejen studenty a zdravotnický personál, ale také veřejnost. Protože jsou prvními svědky takové události a jejich první pomoc před příjezdem složek integrovaného záchranného systému je více než nezbytná a může zachránit život. Chceme prosadit, aby předmět Medicína katastrof byl vyučován na všech vysokých školách nejen na lékařských fakultách, ale také na fakultách humanitních oborů a technických oborů. Protože: Kdo je připraven, není překvapen.

MUDr. Martin Novák

martin.novak@fno.cz


Štítky
Chirurgie všeobecná Traumatologie Urgentní medicína

Článek vyšel v časopise

Úrazová chirurgie

Číslo 2

2017 Číslo 2

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×