Registr kloubních náhrad v České republice


Autoři: Jan Káňa 1;  Vladimír Janout 2
Působiště autorů: Ortopedicko-traumatologické oddělení nemocnice Nový Jičín 1;  Centrum epidemiologického výzkumu LF OU 2
Vyšlo v časopise: Úraz chir. 21., 2017, č.2

Dnešní doba vyžaduje, aby zdravotní prostředky byly vynakládány co nejefektivněji a měly co možná největší přínos pro pacienta podle zásad EBD (Evidence based medicine). K současné léčbě úrazů i artrózy kyčelního kloubu stále větší mírou patří řešení operační. K řešení degenerativních, vrozených, poúrazových postižení kyčelního kloubu se již více než 40 let v České republice používá implantace náhrady kyčelního kloubu.

V České republice byl zřízen Národní registr kloubních náhrad (NRKN), který oficiálně zahájil svou činnost 1. 9. 2002. Hlavní úlohou NRKN je registrace údajů o pacientech podstoupivších implantaci endoprotézy a sběr informací blíže upřesňujících typ operace (typ, velikost, specifikace povrchu endoprotézy, použití cementu, výskyt předchozích operací, operační přístup). Registr poskytuje souhrnné údaje pro statistické přehledy jak na národní úrovni, tak i pro mezinárodní srovnávání, pro epidemiologické studie a zdravotnický výzkum. Poskytuje také informace o vlastnostech použitých implantačních materiálů především z hlediska jejich životnosti a nákladů na tyto materiály. Správcem Národních zdravotních registrů byl pověřen Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky (ÚZIS ČR). Pořizování dat do tohoto registru je povinnou součástí zdravotnické dokumentace při provedení operace totální náhrady kyčelního kloubu podle Věstníku Ministerstva zdravotnictví České republiky č. 6/2002. Zadání by mělo proběhnout do jednoho měsíce od provedení operace. Zároveň je nutno připomenout, že i cervikokapitátní náhrady patří mezi sledované – tj. povinně hlášené operace.

S myšlenkou vzniku registru endoprotéz je v České republice spojeno jméno doc. MUDr. Štědrého a následně pak především jména prof. MUDr. Vavříka a prim. MUDr. Kubeše. Ve světě registry vznikají od roku 1979, kdy byl založen Švédský registr alloplastik a postupně se přidávaly další země. Dnes při rutinním zadávání operací do NRKN si ani neuvědomujeme, jak to byla složitá záležitost. Bylo potřeba zajistit správce registru, právní podklady k sběru a zpracování dat, funkční a bezpečný počítačový program, databázi používaných implantátů, kterou je potřeba průběžně aktualizovat a v neposlední řadě propojit data registru s databází registru zemřelých, což umožnilo přípravu křivek přežití. V prvních letech NRKN narážel na neúplné zadávání provedeným operací na jednotlivých operacích, ale ortopedická veřejnost posléze pochopila důležitost registru, toho, že tato další administrativa má efekt především pro ně a v současné době se zadávání operací výrazně zlepšilo. Proto již jsou k dispozici kvalitní a validní výstupy.

Je potřeba si uvědomit, že pokud chceme, aby naše úsilí a léčba byla v souladu s EBD -  medicínou založenou na důkazech, je potřeba mít k dispozici validní údaje.

Proto apeluji nejen na širokou ortopedickou, ale i traumatologickou veřejnost, že zadávání implantovaných náhrad jim umožní korektní zpětnou analýzu dat a následně pak možnost výběru té pravé operační metody pro jejich pacienty. Navíc, je to legislativní povinností pracoviště, kde je výkon prováděn.

NÁRODNÍ REGISTR KLOUBNÍCH NÁHRAD (Seznam položek)
NÁRODNÍ REGISTR KLOUBNÍCH NÁHRAD (Seznam položek)

MUDr. Jan Káňa

jan.kana@nnj.agel.cz


Zdroje

1. VAVŘÍK, P., LANDOR, I., POPELKA, S. Národní registr kloubních náhrad ČR Náhrady kyčelního kloubu.Vybrané výstupy a jejich rozbor za období 2003-2009. Acta chirurgieae orthopaedicae et traumatologiae čechosl. 2010, 77, 1–19.

2. NEČAS, D., KALINA, J., UHLÁROVÁ, A. Slovakian Arthroplasty Register, Survival analysis of total hip and knee replacement in Slovakia 2003–2011. Acta chirurgieae orthopaedicae et traumatologiae čechosl. 2013, 80, Suppl.

3. https://www.mzcr.cz/Legislativa/dokumenty/vestnik_3589_1777_11.html

Štítky
Chirurgie všeobecná Traumatologie Urgentní medicína

Článek vyšel v časopise

Úrazová chirurgie

Číslo 2

2017 Číslo 2

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×