Primář MUDr. Vladimír Pokorný, CSc. – 80 let


Vyšlo v časopise: Úraz chir. 20., 2012, č.1

Připadá to jako by to bylo včera, od poslední gratulace uplynulo pět let a musíme konstatovat, že emeritní primář základny úrazové chirurgie v Úrazové nemocnici v Brně, MUDr. Vladimír Pokorný, CSc. se dne 30. 12. 2011 dožil 80 let. Pracovní elán jej neopouští a i v tomto pokročilém věku neustále, byť jen na malý úvazek, pracuje v Úrazové nemocnici v Brně, které se svojí pracovní činností upsal po celý svůj dosavadní život. I nadále se věnuje traumatologii, jeho „osudovému oboru“, a jako soudní znalec zpracovává odborné posudky pro soudní i trestní řízení.


Bohatý medicínský život primáře Vladimíra Pokorného začal v době studií, kdy jako medik dobrovolně a v touze rozšířit si vzdělání v traumatologii docházel na služby do Úrazové nemocnice v Brně. Zde měl možnost se osobně setkat s nestorem Československé traumatologie, profesorem Novákem, tehdejším přednostou Úrazové nemocnice, který podnítil jeho další zájem o traumatologii. Po ukončení studií, jako mladý lékař, nastoupil do Úrazové nemocnice, kde začala jeho celoživotní dráha chirurga a posléze úrazového chirurga. Nelze opomenout, že i když jako mladý chirurg složil v roce 1960 atestaci z chirurgie I. st., byť donucen tehdejšími okolnostmi, a věnoval se anestézii; v roce 1967 složil atestaci z anesteziologie. Srdce chirurga nakonec zvítězilo a v roce 1971 složil atestaci z chirurgie II. st. V tom samém roce obhájil kandidátskou disertační práci na téma: Kloubní výstelka a nitrokloubní krevní výron při poraněních měkkého kolena. Poté se plně věnoval úrazové chirurgii a především chirurgii měkkého kolena a touto problematikou se zabývá dodnes. Společně s MUDr. Zdeňkem Harnachem vypracovali metodu náhrady předního zkříženého vazu štěpem z lig. patellae boneligamentbone, která se v modifikaci používá dodnes.

Aktivně se podílel na vědeckovýzkumné činnosti ústavu, absolvoval nepřeberné množství stáží a na kongresech doma i v zahraničí přednesl nespočet prezentací z oboru úrazové chirurgie a speciálně z traumatologie kolenního kloubu. Je členem mnohých odborných společností v České republice i v zahraničí. Byl zakládajícím členem České společnosti pro úrazovou chirurgii ČLS JEP, je jejím čestným členem, a byl jedním ze zakládajících členů European Trauma Society. Je nositelem medaile Jana Evangelisty Purkyně ČLS JEP a dále medaile Kamila Typovského ČSÚCH za rozvoj traumatologie v ČR.

Svůj volný čas, který byl vždy drahý, jako čas každého chirurga a úrazového chirurga, oddaného svému „řemeslu“ tělem i duší, věnoval aktivnímu odpočinku a různým sportovním aktivitám. Miluje hory, především Západní Tatry – Roháče, kde úzce spolupracoval s Horskou službou a kde trávil mnohé týdny letní i zimní dovolené a čerpal zde další síly pro náročné povolání. V současné době rozděluje svůj volný čas mezi chalupu a šest dospívajících vnoučat.

Vážený pane primáři, milý Vladimíre, do dalších let Ti přeji za sebe, za všechny spolupracovníky nejen v Úrazové nemocnici v Brně, ale i na dalších pracovištích, a taktéž za všechny úrazové chirurgy v České republice mnoho zdraví, štěstí, radosti ze života a radosti z vnoučat.

MUDr. Petr Nestrojil, CSc.

místopředseda ČSÚCH ČLS JEP


Štítky
Chirurgie všeobecná Traumatologie Urgentní medicína

Článek vyšel v časopise

Úrazová chirurgie

Číslo 1

2012 Číslo 1

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se