Zápis ze zasedání výboru České společnosti pro úrazovou chirurgii, které se konalo dne 15. června 2006 v Liberci


Vyšlo v časopise: Úraz chir. 14., 2006, č.2

Přítomni: doc. dr. L. Pleva, prim. dr. J. Tesař, CSc., prim. dr. T. Dědek, Ph.D., prim. dr. J. Houser, prim. dr. J. Procházka, prim. dr. M. Carda, doc. dr. J. Klečka, CSc., prim. dr. R. Lukáš, dr. Rybář, dr. P. Faltus, prim. dr. Eckert.

Omluveni: doc. MUDr. P. Maňák, CSc., doc. dr. Vyhnánek, CSc., prim. dr. P. Kopačka, prof. dr. P. Wendsche, CSc., prof. dr. P. Havránek, CSc., doc. dr. P. Višňa, Ph.D., dr. J. Ščudla, prof. dr. Janeček, CSc.

Jednání řídil: doc. MUDr. L. Pleva, CSc.

Program

 1. Kontrola úkolů a zápisu ze dne 10. 5. 2006 doc. MUDr. L. Pleva, CSc.
 2. Zpráva z jednání MZČR dr. Hlaváčková doc. MUDr. L. Pleva, CSc.
 3. Zpráva z jednání s ortopedickou společností doc. MUDr. L. Pleva, CSc.
 4. Nenasdílené kódy prim. Nestrojil, doc. Višňa, prim. Procházka
 5. Standardy doc. MUDr. L. Pleva, CSc.
 6. Akreditace dle SP 16 – vzdělávání doc. MUDr. L. Pleva, CSc.
 7. www stránky + indexace Úrazové chirurgie doc. MUDr. L. Pleva, CSc., doc. MUDr. P. Višňa, Ph.D.
 8. Varia

Průběh

ad 1)

Prim. Lukáš – jednání ohledně úrazového pojištění byla zatím neúspěšná, v zákoně je zakotvena pouze primární prevence.

ad 2)

Doc. Pleva, CSc. – jednání na MZČR Odboru krizové připravenosti proběhlo dne 29. května 2006. Za výbor se zúčastnili doc. Pleva, prof. Havránek, dr. Kočí a ing. Neklapilová. MUDr. D. Hlaváčkové, ředitelce odboru byly předány požadavky – financování dětské JIP, JIP a ošetření 50 pacientů.

Dr. Hlaváčková se pokusí zařadit dětská traumatologická centra do krizového managementu a do Zákonů 239+240/2000 Sb. o Integrovaném záchranném systému a zařadit vytvoření operačních středisek na traumacentrech včetně železných zásob (pro 50 zraněných), resuscitačního lůžka pro děti a dospělé. Na provoz operačního střediska byla vypočtena částka 1,9 mil. Kč, která zahrnuje provoz pracoviště včetně 2 pracovníků.

Dr. Hlaváčková provede inspekci na traumacentrech Ostrava, Olomouc, Brno dne 27. června 2006 se zaměřením na komunikativnost s přednemocniční péčí.

ad 3+4)

Prim. Procházka – schůzky se zástupci ortopedické společnosti se za výbor zúčastnili doc. Pleva, doc. Višňa, prim. Procházka. Jednání nebylo vstřícné. Závěr – na dalším jednání bude předložen seznam nenasdílených výkonů k diskuzi. V případě neúspěchu bude seznam výkonů předložen k Dohodovacímu řízení.

ad 5)

Standardy dopracovává dr. Nestrojil. Chybí dořešit oponentury.

ad 6)

Dne 9. června 2006 byla na Vědeckou radu ČLK podána žádost o prodloužení akreditace podle SP č. 16 pro výbor ČSÚCH. Akreditační poplatek činí 10 710, Kč a byl proplacen z konta ČSÚCH.

Varia

 • doc. Pleva, CSc. – přečetl aktuální výpis z Traumaregistru. Vzhledem k tomu, že data z Traumaregistru jsou potřebná k jednání s VZP je nutné, aby každé pracoviště zadávalo údaje. Cílem jednání bude zvýšení nákladového bodu (NB) na 1,43 Kč,
 • poděkování doc. Vyhnánkovi za aktivní účast na „Bezpečné sanitě“,
 • prof. Wendsche se písemně omluvil a poděkoval všem za účast na kongresu v Lublani.
 • výbor vyslovil garanci II. Traumavideosympoziu, které se bude konat 26.27. dubna 2007 v Českých Budějovicích
 • doc. Pleva, CSc. – přečetl odpověď na dotaz dr. Kubíčka, ředitele odboru přímo řízených organizací MZČR „Jak je organizovaná péče o úrazy v ČR?“ V ČR je 157 pracovišť chirurgie, 65 ortopedických pracovišť, 19 neurochirurgických a 13 traumacenter,
 • doc. Pleva, CSc. – přečetl hospodaření společnosti k 1. červnu 2006 – schváleno výborem,
 • doc. Pleva, CSc. – přečetl zamítavou odpověď doc. Vomáčky, Ph.D. ředitele FN Olomouc na žádost výboru ČSÚCH o kooptování do komise při výběrovém řízení na přednostu traumacentra v Olomouci. Dále informoval, že se stejnými problémy se potýká i Česká chirurgická společnost,
 • doc. Pleva, CSc. – seznámil výbor s žádostí dr. Klimovičové VR ČLK připomínkovat Vyhlášku č. 49/93 o personálním zabezpečení, věcné a technickém vybavení zdravotnických zařízení. K připomínkování vyhlášky vytvořena pracovní skupina ve složení: doc. Pleva, prim. Tesař, prim. Procházka.

Úkoly

 1. Rozeslat aktuální seznam nenasdílených výkonů – prim. Procházka
 2. Dohodnout jednání se zástupci ČSOT na září 2006 – doc. Pleva, CSc.
 3. K příloze č. 2 – výpis z Traumaregistru – dopsat jména pověřených lékařů k zadávání dat – všichni členové
 4. Vyžádat Výroční zprávu RZP příslušného kraje – všichni členové
 5. Dohodnout jednání s VZP (dr. Kárníková) – prim. Lukáš
 6. Zpráva z konání AO Sympozia v Olomouci – doc. Maňák, CSc.
 7. Písemně oslovit ředitele Baťovy nemocnice Zlín o kooptování člena výboru do komise výběrového řízení na přednostu traumacentra – doc. Pleva, CSc.
 8. Připomínkovat vyhlášku o personálním zabezpečení, věcné a technickém vybavení zdravotnických zařízení – pracovní skupina
 9. Zaslat návrh na standard prevence VTE –– prim. Dědek, Ph.D.

Zapsala:

P. Segarová

Schválil:

doc. MUDr. L. Pleva, CSc., předseda ČSÚCH

Příští schůze výboru ČSÚCH se koná v rámci VIII. Ostravských traumatologických dnů dne 11. října 2006 (program a čas bude upřesněn).


Štítky
Chirurgie všeobecná Traumatologie Urgentní medicína

Článek vyšel v časopise

Úrazová chirurgie

Číslo 2

2006 Číslo 2

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se