ZÁPIS ze zasedání výboru České společnosti pro úrazovou chirurgii, které se konalo dne 16. září 2005 v Úrazové nemocnici v Brně


Vyšlo v časopise: Úraz chir. 13., 2005, č.4

Přítomni: doc. MUDr. L. Pleva, CSc., doc. MUDr. K. Havlíček, CSc., prof. MUDr. P. Gál, Ph.D, prof. MUDr. P. Wendsche, CSc., MUDr. P. Nestrojil, CSc., MUDr. P. Zelníček, CSc., MUDr. V. Pokorný, CSc., doc. MUDr. P. Maňák, CSc., MUDr. J. Tesař, CSc.,MUDr. J. Houser, doc. MUDr. P. Višňa, Ph.D., MUDr. P. Kopačka, doc. MUDr. J. Klečka, CSc., MUDr., T. Dědek, Ph.D., MUDr. J. Procházka, MUDr. M. Carda, MUDr. Šrám, MUDr. Pavelka

Omluveni: MUDr. F. Rybář, MUDr. R. Lukáš, MUDr. J. Ščudla, MUDr. P. Faltus, MUDr. V. Eckert

Jednání řídil: doc. MUDr. L. Pleva, CSc.

Program:

  1. Stanovení podmínek akreditačních pracovišť podle zák. 95/2004 – řešení jednotlivých připomínek
  2. Standardy léčebné péče – dr. Nestrojil + autoři
  3. Příprava jednání s VZP – ekonomický rozbor
  4. Traumaplány (Krizové štáby kraje) – dr. Tesař
  5. Traumasystém ČR – dr. Dědek
  6. Mezioborová spolupráce – doc. Pleva
  7. Varia (nenasdílené výkony, rozpočet na r. 2006, časopis Úrazová chirurgie)

Doc. Pleva přivítal jménem členů výboru doc. Havlíčka, zástupce ČCHS, který nastínil vývoj akreditovaných pracovišť v ČR. Traumatologie zůstala zachována jako základní obor. V každé zemi jsou různé modely vzdělávacího systému. Připravovaná vyhláška, která prosazuje jednostupňové atestace, je pro náš systém nereálná, je nutno hledat nejvhodnější varianty. Systém je nedokonalý. Nejsou dořešena školící pracoviště, finanční zabezpečení účastníka v průběhu pobytu na akreditovaném pracovišti a v neposlední řadě i finanční vyrovnání pro akreditovaná pracoviště.

ČLK i ČLS souhlasí s názorem pí. ministryně pokračovat ještě tři roky podle původní vyhlášky. Dne 19. září 2005 se bude konat schůzka na MZ ČR týkající se akreditací pracovišť. Všichni členové vyjádřili v živé diskuzi své návrhy na akreditaci pracovišť a na vzdělávání a byl dohodnut společný postup pro dané jednání.

Doc. Pleva – názorně předložil kritéria „Žádosti o akreditaci“. Pro akreditaci pracovišť nižšího typu je podmínkou počet ošetřených traumatologických pacientů.

Standardy léčebného postupu – ČCHS již dopracovala a nyní prošly oponentním řízením. Budou dostupné během 6 týdnů.

Dr. Nestrojil – sdílené kódy – oslovil předsedy všech společností a požádal o potvrzení těchto kódů.

Doc. Pleva a dr. Lukáš – ošetření polytraumat vyjmout ze systému DRG.

Prof. Gál – informace o registru úrazů. Rok 2003 a 2004 uzavřen. Rok 2005 zadává průběžně Zlín, Ostrava, Hradec Králové, FDN. Pro jednání s VZP je k dispozici 2100 validních údajů. Na 1 TC připadá 100 – 200 polytraumat.

Dr. Dědek – návrh standardu zajištění péče o pacienty se závažnými úrazy v přednemocniční etapě a v TC v ČR

Doc. Pleva – žádost na ČLS JEP o zrušení členství neplatičům členských příspěvků

Ing. Neklapilová – 15. 9. 2005 – jednání na Úřadu vlády – odbor bezpečnosti a obrany. Sešli se zástupci MZ, MV, hasiči. Zdravotnická zařízení nejsou zahrnuta v IZS a nejsou dostatečně vybavena pro případ teroristických útoků a hromadných neštěstí.

Krajské havarijní plány – dr. Dědek a dr. Tesař.  ZS a nemocnice – jednotný systém třídění a distribuce raněných v rámci kraje. Dr. Dědek – připravuje seminář Královehradeckého kraje.

ČSÚCH nabídla spolupráci. Většina krajů odmítla. Pouze Zlínský kraj a kraj Vysočina zvou zástupce TC k jednání /dr. Tesař, dr. Procházka/. Úkol – navázat znovu kontakty s hejtmany těch krajů, kteří reagovali negativně.

V některých krajích se připravuje společné cvičení. Motol a Plzeň využijí figuranty.

Akce 2006 garantované ČSÚCH:

Videosymposium České Budějovice – duben 2006

1. Ostravské bilaterální symposium – květen 2006

Multioborová konference „Dopravní úrazy“ Brno září 2006

Ostravské traumatologické dny 12. – 13. 10. 2006

Doc. Višňa – nový preparát ke kontrole krvácení – vyzván k jednání. Diskuze o efektu – připomínky doc. Višňovi.

Doc. Pleva byl osloven doc. Trčem k navázání spolupráce.

Prof. Wendsche:

Zabývat se aktivněji možností hostování našich lékařů v Rakousku. Dohoda s prof. Pelinkou – vyslat jednoho lékaře po třech měsících na stáž. Návrhy zaslat prof. Wendschemu.

Kolektivní členství v ETS – připravuje se schůzka v Berlíně – účastní se dr. Nestrojil.

ETS a EATS v příštím roce pořádá kongresy samostatně (Lublaň, Malmö). Doporučuje vystoupit na obou. Navrhuje shromáždit přednášky, vyhodnotit a společně přihlásit za společnost.

Prof. Wendsche pověřen pokračováním v zahraničních stycích.

Zapsala: L. Vlachová

Schválil: doc. MUDr. L. Pleva, CSc.


Štítky
Chirurgie všeobecná Traumatologie Urgentní medicína

Článek vyšel v časopise

Úrazová chirurgie

Číslo 4

2005 Číslo 4

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×