Transfuze a hematologie dnes - Číslo 1/2021

1
ZMĚNY V IMUNITNÍM SYSTÉMU U NELÉČENÝCH NEMOCNÝCH S CHRONICKOU LYMFOCYTÁRNÍ LEUKEMIÍ – ČÁST 2: NESPECIFICKÁ IMUNITA.

P. Vodárek, L. Smolej, D. Belada, M. Šimkovič, D. Écsiová, P. Žák


Editorial

3
EDITORIAL

Souhrnné/edukační práce

9
Heparinem indukovaná trombocytopenie

J. Novotný, M. Penka

16
Nově používané molekuly v cílené léčbě akutní myeloidní leukemie – jejich nežádoucí účinky, komplikace terapie a významné lékové interakce

J. Vedrová, Z. Ráčil

28
Jaké dávky inhibitorů tyrozinkináz jsou v léčbě pacientů s chronickou myeloidní leukemií optimální?

D. Žáčková, P. Čičátková, A. Kvetková, T. Horňák, L. Semerád, J. Mayer


Původní práce

42
Von Willebrandova choroba – porovnanie dvoch metód analýzy multimérov von Willebrandovho faktora

I. Škorňová, J. Staško, P. Hollý, M. Dobrotová, T. Šimurda, J. Sokol, J. Žolková, I. Plameňová, P. Kubisz

51
Nález dimorfní populace erytrocytů na analyzátorech krevních buněk

E. Pešková, I. Fátorová, K. Hrnčířová, D. Rydvalová, L. Smolej, F. Vrbacký


Kazuistika

57
Bolesti svalů jako vzácný autoimunitní projev při monoklonální IgM gamapatii – popis případu a přehled autoimunitních projevů monoklonálních imunoglobulinů

Z. Král, M. Krejčí, L. Pour, Z. Adam

63
Inhibítory faktora VIII – Výsledky imunotolerančnej indukcie v Národnom hemofi lickom centre a nové možnosti a prvé skúsenosti s liečbou bišpecifi ckou protilátkou (emicizumab) u pacientov s inhibítormi na Slovensku

A. Bátorová, T. Prigancová, D. Jankovičová, A. Kyselová


Doporučené postupy

73
Konsenzuální doporučení Českého národního hemofilického programu (ČNHP) pro diagnostiku a léčbu pacientů s hemofilií, vydání 3., rok 2021

Pracovní Skupina Čnhp Pro Standardy:, P. Smejkal, J. Blatný, Z. Hajšmanová, A. Hluší, R. Hrdličková, E. Zápotocká, M. Penka, Rady Koordinační Jménem, Výkonné Rady Čnhp:, B. Blažek, Z. Čermáková, Z. Černá, P. Ďulíček, J. Hak, V. Komrska, P. Ovesná, D. Pospíšilová, D. Procházková, P. Timr, J. Ullrychová, I. Vonke, L. Walterová

91
Doporučení pro diagnostiku a léčbu chronické lymfocytární leukemie 2021

L. Smolej, M. Špaček, Š. Pospíšilová, M. Jarošová, T. Papajík, R. Urbanová, M. Šimkovič, D. Lysák, M. Brejcha, M. Doubek


Osobní zprávy

110
Doc. MUDr. Miroslav Tomíška, CSc.,
slaví sedmdesáté životní jubileum
112
Zemřel profesor Jan Evangelista Dyr

Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se