1 METODICKÉ POSTUPY TVORBY DOPORUČENÍ


Vyšlo v časopise: Transfuze Hematol. dnes,24, 2018, No. Supplementum1, p. 24.
Kategorie: Diagnostika a léčba mnohočetného myelomu

Práce na vytvoření tohoto dokumentu obsahovala dále uvedené standardní kroky, nutné pro vytvoření kvalitního, odborně podloženého léčebného doporučení, které odpovídá principům medicíny založené na důkazech (evidence based medicine):

  1. Získání všech klíčových informací z odborné literatury o diagnostice a léčbě mnohočetného myelomu. To znamenalo vyhledat citace těchto prací v databázi Medline, dále v databázi Cochrane a také na internetu. Získat kompletní texty těchto dokumentů, podrobně je prostudovat a provést analýzu takto získaných informací.
  2. Formulování doporučení pro diagnostiku a léčbu v souhlase s informacemi získanými prostudováním veškeré literatury a ve shodě s míněním vedoucích expertů na tuto chorobu.
  3. Konzultace vytvořeného dokumentu se zástupci dalších medicínských oborů, kteří se mohou podílet na jednotlivých diagnostických a léčebných postupech.
  4. Návrh prvního vydání byl předložen k diskusi členům České myelomové skupiny (CMG) v září 2002. Návrh již pátého vydání byl předložen k diskusi na začátku roku 2017. Druhá verze byla předložena na konci roku 2017. Klíčové části doporučení byly oponovány ve veřejné diskusi na setkání České myelomové skupiny v lednu 2018. Po této vnitřní oponentuře byly v dokumentu provedeny změny a finální úpravy se schválením finální verze předsednictva CMG a SMyS (Slovenská myelomová spoločnosť) v únoru 2018. Ve stejném termínu bylo vyžádáno doporučení a schválení předsednictvem České hematologické společnosti a Slovenské hematologické společnosti.
  5. Průběžné změny ve formě doplňků budou prezentovány na webových stránkách „České myelomové skupiny“.

Předložené doporučení bylo vypracováno na základech medicíny založené na důkazech s cílem popsat všechny klíčové oblasti léčby této nemoci.

Informace (důkazy či průkazy), z nichž autoři tohoto doporučení vycházejí, byly rozděleny do standardních kategorií, které uvádí tabulka 1.1. Od úrovně jednotlivých důkazů se odvíjí stupeň doporučení. Podrobné chemoterapeutické protokoly a dávkování cytostatik dokument neuvádí, neboť tyto podrobnosti by přesahovaly jeho zamýšlený rozsah. Léčebná schémata jsou publikována v citované literatuře. Vytváření podrobných protokolů pro podávání citovaných léčebných schémat je věcí každého centra. Jsou však doporučeny základní algoritmy léčby a základní kombinované protokoly s využitím nových léků.

Tab. 1. Úrovně důkazu a stupně doporučení používané ve směrnicích (<em>guidelines</em>) a principech medicíny založené na důkazech (<em>evidence based medicine</em>).
Úrovně důkazu a stupně doporučení používané ve směrnicích (&lt;em&gt;guidelines&lt;/em&gt;) a principech medicíny založené na důkazech (&lt;em&gt;evidence based medicine&lt;/em&gt;).


Štítky
Hematologie a transfuzní lékařství Interní lékařství Onkologie

Článek vyšel v časopise

Transfuze a hematologie dnes

Číslo Supplementum1

2018 Číslo Supplementum1

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×