OBSAH ROČNÍKU 13/2007 Transfuze a hematologie dnes


Vyšlo v časopise: Transfuze Hematol. dnes,13, 2007, No. 4, p. 219-220.

Úvodník

Masopust J. 3

Souhrnné práce • Původní práce • Kazuistiky

Mayer J., Obořilová A., Vášová I., Král Z., Matuška M., Feltl D.: Novinky v terapii folikulárního lymfomu 4

Pika T., Zemanová M., Schneiderka P., Ščudla V.: Vztah sérových hladin volných lehkých řetězců imunoglobulinu ke stupni pokročilosti mnohočetného myelomu 12

Takáčová S., Jarošová M., Divoký V.: Porucha v regulácii chromatínu ako molekulárny mechanizmus MLL-ENL leukemogenézy 16

Vokurka S., Koza V., Vozobulová V., Svoboda T.: Výsledky a komplikace splenektomie u pacientů s těžkou trombocytopénií při ITP rezistentní na úvodní konzervativní léčbu – zkušenosti centra 23

Rohoň P., Faber E., Naušová J., Solná R., Rožmanová Š., Plachý R., Brejcha M., Jarošová M., Divoký V., Indrák K.: Od monitorovania hladiny fúzneho génu Bcr/Abl u pacienta s chronickou myeloidnou leukémiou k odhaľovaniu príčiny rezistencie k imatinibu – kazuistika 27

Vokurka S., Kazakov D., Koza V., K. Pizinger K., Vozobulová V., Švojgrová M.: Kaposiho sarkom po alogenní transplantaci periferních krvetvorných buněk s nemyeloablativní přípravou – kazuistika 35

Papajík T., Urbanová R., Kubová Z., Indrák K.: Chronická B-lymfocytární leukemie Část IV: Možnosti léčby s použitím monoklonálních protilátek alemtuzumabu a rituximabu 48

Krejčí M., Vacková B., Krejčová H., Maisnar V., Žák P., Faber E., Vondráková J., Kozák T., Gregora E., Vítek A., Trněný M., Trnková M., Svobodník A., Ščudla V., Bačovský J., Špička I., Straub J., Jebavý L., Adam Z., Pour L., Hajek R.: Autologní transplantace u 495 pacientů s mnohočetným myelomem – analýza dat z Národního registru transplantací krvetvorných buněk České republiky 56

Adam Z., Křivanová A.: Léčba recidivující multifokální histiocytózy z Langerhansových buněk 2-chlordeoxyadenosinem u osob dospělého věku. Zkušenosti jednoho pracoviště 63

Válková V., Benešová K., Vítek A., Schwarz J., Marková M., Pohlreich D., Siegelová Z., Cetkovský P.: Alogenní transplantace krvetvorných buněk po přípravném režimu redukované intenzity v léčbě lymfoproliferací (výsledky ÚHKT 1999–2005) 67

Horký O., Mayer J., Dvořáková D.: Stanovení chimérismu pomocí polymerázové řetězové reakce v reálném čase. Přehled a vlastní zkušenosti 73

Janíková-Obořilová A., Mayer J., Křen L., Kroupová I., Šmardová J., Dvořáková D., Mejstřík P., Neubauer J.,Vášová I.: Stanovení t(14;18) z punkční biopsie uzliny u folikulárního lymfomu a význam tzv. molekulární uzlinové remise 79

Banzetová H., Bystřická D., Černá O., Písačka M., Poole J., Svobodná J., Trubač P.: První nález fenotypu Gy(a-) v České republice od jeho objevu v r. 1967. Možné příbuzenství s původními nositeli tohoto fenotypu v USA v letech 1967–1968 88

Papajík T., Raida L., Faber E., Indrák K.: Chronická B-lymfocytární leukemie. Část V: Transplantace krvetvorných buněk 100

Mayer J., Schwarz J., Doubek M., Brychtová Y., Brejcha M.2, Pospíšilová Š., Trbušek M., Kuhrová V.:Co nám v každodenní praxi skutečně říkají tzv. moderní prognostické faktory u chronické lymfatické leukemie? 106

Janíková A., Bolčák K., Mayer J., Néméthová D., Staníček J.:Klinický význam 18F-FDG-pozitronové emisní tomografie u folikulárního lymfomu 118

Zemanová M., Ščudla V., Pour L. Gregora E., Pavlíček P., Minařík J., Pika T., Bačovský J., Adam Z., Hájek R.: Režim CTD (cyklofosfamid, thalidomid, dexametazon) v léčbě relabujících a refrakterních forem mnohočetného myelomu 127

Mayer J., Klamová H., Žáčková D., Doubek M., Cetkovský P., Krejčí M., Dvořáková D.: Rezistence na imatinib a možnosti využití vyššího dávkování léku u pacientů s chronickou myeloidní leukemií 134

Jindra P., Ambrůzová Z., Mrázek F., Pittrová H., Navrátilová J. Steinerová K., Koza V.: Výsledky konfirmačních HLA typizací dárců jako indikátor kvality HLA typizace dárců Českého národního registru dárců dřeně (ČNRDD) 143

Lysák D., Navrátilová J.:G-CSF u zdravých dárců. Bezpečný nebo škodlivý? 150

Indrák K., Papajík T., Faber E., Hájek R., Čermák J., Raida L., Hubáček J., Szotkowski T., Mužík J., Dušek L.: Návrh populační registrace hematoonkologických diagnóz vycházející z WHO klasifikace nádorových chorob z roku 1999, z hodnocení základních léčebných přístupů a z požadavků Národního onkologického registru ČR 155

Turek P.: Produkce a spotřeba transfuzních přípravků v České republice v roce 2006 160

Balcárková J., Procházková K., Ščudla V., Holzerová M., Bačovský J., Zemanová M., Pospíšilová H., Hanzlíková J., Kropáčková J., Prekopová I., Pika T., Minařík J., Indrák K., Jarošová M.: Molekulárně cytogenetická analýza plazmatických buněk u pacientů s mnohočetným myelomem 176

Varga I.: Vyšetrovacie metódy krvných doštičiek – stručný prehľad 184

Mayer J., Cetkovský P., Krejčí M.:Steroid-rezistentní akutní reakce štěpu proti hostiteli (GVHD) 192

Bohoněk M., Petráš M., Turek I., Urbanová J., Hrádek T., Staropražská V., Koštířová J., Horčičková D., Duchková S.: Vliv typu odběru krve a deleukotizace na kvalitu kryokonzervovaných erytrocytů 200

Papajík T., Szotkowski T., Procházka V., Kubová Z., Heinzová V., Brejcha M., Drymlová J., Buriánková E., Koranda P., Mysliveček M., Kučerová L., Indrák K.: Imunoterapie rituximabem v kombinaci s dexametazonem následovaná podáním 90Y-ibritumomab tiuxetanu u předléčených nemocných s relabovaným folikulárním lymfomem 209

Doporučené postupy

Bystřická E., Vokurka S.: Doporučení Sesterské sekce České hematologické společnosti ČSL JEP na obsazení hematologických jednotek intenzivní péče, respektive center pro transplantace krvetvorných buněk, nelékařským personálem 35

Doporučení STL – Dotazník pro dárce krve č. 2, příloha

Doporučení STL – Poučení dárce krve č. 2, příloha

Doporučení STL – Posuzování způsobilosti dárce krve a krevních složek č. 3, příloha

Kolektiv autorů:Doporučení České myelomové skupiny (CMG) pro zajištění časné diagnostiky mnohočetného myelomu v podmínkách ambulantní klinické praxe č. 3, příloha

KongresySympozia • Konference • Studijní pobyty

Předběžná informace o Mykologické konferenci 34

Belada D.: LYFE Meeting, Mnichov 29.–30. 3. 2006 94

XXI. Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí, Olomouc 16. 6. –19. 6. 2007 166

XV. česko-slovenský hematologický sjezd, XV. česko-slovenská konference laboratorní hematologie 216

Osobní zprávy

K osmdesátinám prof. MUDr. Ladislava Chrobáka, CSc. 39

Dr. A. G. Gadhof 42

K šedesátinám prof. MUDr. Karla Indráka, DrSc. 165

Prof. MUDr. Klener, DrSc., sedmdesátiletý 95

Gratulujeme 39, 42, 96, 215

Výběr z tisku a zprávy o knihách

15, 26, 37, 55, 62, 72, 176

Zprávy odborných společností

Masopust J.: Autotransfuze v České republice 2006 169

Dopisy redakci • Diskuse

Bohoněk M.: Možnosti kryokonzervace erytrocytů - použití a postup zajištění u potřeby autologních odběrů a dovezených přípravků 171

Veselý V.: Co se děje u našich sousedů 217

Ostatní

Pokyny autorům 43

Vybrané odborné akce v roce 2008 191


Štítky
Hematologie a transfuzní lékařství Interní lékařství Onkologie

Článek vyšel v časopise

Transfuze a hematologie dnes

Číslo 4

2007 Číslo 4

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Výhody léčby pacientů s DM 2. typu GLP-1 agonisty
nový kurz
Autoři: prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc.

Syndrom suchého oka – diagnostika, komplikace a léčba
Autoři: MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Systémová léčba psoriázy
Autoři: MUDr. Jiří Horažďovský, Ph.D

Klinická farmakokinetika betablokátorů
Autoři:

Současné možnosti terapie osteoartrózy
Autoři: MUDr. Jakub Holešovský

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

×