ProC®global u pacientů s antifosfolipidovými protilátkami


ProC®global in patients with antiphospolipid antibodies

Antiphospholipid antibodies (APA) are known to be associated with thrombembolic events and/or recurrent foetal loss. Their possible action to the blood coagulation system seems to be various and could lead to prothrombotic tendency. An important mechanism involved in this process has been referred – the influence on the protein C inhibiting pathway. The aim of our study was to determine abnormalities in protein C pathway by the test ProC®global in patients with antiphospholipid antibodies. 126 patients and 64 controls were evaluated. ProC®global values were significantly lower (p < 0.001) in patients than in healthy persons and in patients who undervent venous thromebolism (p < 0.001) when comparing them with persons without this complication. Using ROC analysis we could determine cut off patients with higer risk of the thrombosis. In women ProC®global value < 0.8 were asociated with the 1.8-fold thrombotic risk increasing, in men ProC®global value < 0.71 with 1.7-fold.

Key words:
antiphospholipid antibodies, ProC®global, thrombosis, risk prediction


Autoři: A. Buliková 1;  D. Néméthová 2;  M. Penka 1;  J. Zavřelová 1;  L. Dušek 2
Působiště autorů: Oddělení klinické hematologie, Fakultní nemocnice Brno 1;  Centrum biostatistiky a analýz, Masarykova Univerzita Brno 2
Vyšlo v časopise: Transfuze Hematol. dnes,11, 2005, No. 4, p. 154-161.
Kategorie: Souhrnné práce, původní práce, kazuistiky

Souhrn

Antifosfolipidové protilátky (APA) jsou spojeny s trombotickými příhodami a opakovanými ztrátami plodu. Jejich možné působení na koagulační systém je zřejmě různorodé a může vést k protrombotické dispozici. Důležitý mechanismus, který je zmiňován v těchto procesech, je vliv na systém inhibitoru proteinu C. Cílem naší studie bylo určit změny systému proteinu C u nemocných s antifosfolipidovými protilátkami za použití testu ProC®global. Bylo vyšetřeno 126 pacientů a 64 osob kontrolní skupiny. Hodnoty ProC®global byly signifikantně nižší u pacientů nežli u zdravých osob (p < 0,001) a u pacientů, kteří prodělali žilní trombembolismus (p < 0,001) při srovnání s osobami bez této komplikace. Za použití ROC analýzy jsme mohli stanovit rozhraní pacientů s vyšším rizikem trombózy. Hodnoty ProC®global < 0,8 byly u žen spojeny s 1,8násobným zvýšením rizika trombózy, u mužů hodnoty < 0,71 s 1,7násobným.

Klíčová slova:
antifosfolipidové protilátky, ProC®global, trombóza, predikce rizika


Štítky
Hematologie a transfuzní lékařství Interní lékařství Onkologie

Článek vyšel v časopise

Transfuze a hematologie dnes

Číslo 4

2005 Číslo 4
Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se