Efektivita rituximabu v rámci konsolidační léčby po chemoterapii CHOP u nemocných s folikulárním lymfomem


Efficacy of rituximab as consolidation of first – line CHOP regimen in patients with follicular lymphomas

Follicular lymphoma is the second most common type of lymphoma. First line treatment with chemotherapy can lead to the clinical remission in part of patients but other patients have residual disease. The aim was to evaluate the efficacy of monoclonal antibody anti CD20 – rituximab – as a consolidation therapy after induction treatment of CHOP in patients with newly diagnosed follicular NHL. 40 patients with residual lymphoma after CHOP regimen were treated with rituximab, either in monotherapy or in combination with salvage chemotherapy followed by high dose therapy with stem cell support. We assessed efficacy and tolerance of the treatment. In 28 patients (70 %) complete remission was achieved and no progression during treatment of rituximab was noticed. Toxicity of the treatment was minimal. These results are encouraging for patients who not achieve CR after initial treatment of CHOP regimen alone to extend lymphoma free period and improve their quality of life. But in September 2004 rituximab was approved for the first line treatment of patients with follicular lymphoma in the Czech republic.

Key words:
follicular lymphoma, rituximab, residual disease


Autoři: D. Belada 1;  R. Pytlík 2;  M. Trněný 2;  J. Malý 1
Působiště autorů: II. interní klinika, Fakultní nemocnice Hradec Králové, oddělení klinické hematologie 1;  I. interní klinika VFN Praha 2
Vyšlo v časopise: Transfuze Hematol. dnes,11, 2005, No. 1, p. 10-13.
Kategorie: Souhrnné práce, původní práce, kazuistiky

Souhrn

Folikulární B-nehodgkinský lymfom (NHL) je druhým nejčastějším NHL (1, 2). Po iniciální chemoterapii je dosaženo u části nemocných kompletní remise (CR) onemocnění, u zbývající části zůstávají reziduální známky postižení lymfomem (3). Cílem naší práce bylo zhodnocení efektivity chimerické monoklonální protilátky anti CD20 – rituximabu – v rámci konsolidační léčby po chemoterapii CHOP u nemocných s nově diagnostikovaným folikulárním NHL. Do souboru bylo zařazeno 40 nemocných, u kterých nebylo dosaženo kompletní remise po chemoterapii CHOP a kteří následně podstoupili léčbu rituximabem, část z nich v monoterapii, část v kombinaci se záchrannou chemoterapií s následnou vysokodávkovanou chemoterapií s podporou periferních kmenových buněk. Cílem bylo zhodnotit efektivitu léčby a její toleranci. Celkem u 28 ze souboru 40 nemocných (70 %) bylo dosaženo kompletní remise onemocnění, u žádného z nich nedošlo během léčby k progresi během léčby. Toxicita léčby byla minimální. Pravděpodobnost dosažení kompletní remise byla stejná u pacientů léčených rituximabem v monoterapii i u pacientů léčených kombinovanou imunochemoterapií s následnou vysokodávkovanou léčbou. Tyto výsledky představují velice slibnou možnost léčby u části nemocných, kteří nedosáhnou úvodní léčbou CHOP remise onemocnění, k prodloužení období bez aktivity lymfomu a tím ke zlepšení kvality života. Od září roku 2004 je však rituximab v České republice již schválen pro léčbu nemocných s folikulárním lymfomem v rámci 1. linie.

Klíčová slova:
folikulární lymfom, rituximab, reziduální nemoc


Štítky
Hematologie a transfuzní lékařství Interní lékařství Onkologie

Článek vyšel v časopise

Transfuze a hematologie dnes

Číslo 1

2005 Číslo 1
Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se