Produkce transfuzní služby v České republicev roce 2003


The production of the Blood Transfusion Service in theCzech Republic in 2003

The production of the Blood Transfusion Service in the Czech Republic in 2003 follows trends ofprevious years. Discussion on reorganisation neither the principal change of the regimen of GMPcontrolling does not lead so far into change of structure. Vast majority of donations is performed by notvery large Blood transfusion establishments, which are at most a part of hospital. Majority of blood isprocessed locally into blood components but the number of donations sent for processing into largercentres is increasing (12 % in 2003 versus 8 % in 2002). Occasionally larger blood establishmentstakeover all activities previously independent blood donations centres of other hospital. Both alogeneicand autologous blood components are produced by 55 establishments, additional 14 collect and processautologous blood only. Donor pool is stabilised and total number of donors registered is only a littlelower then recommended (36,6 registered donors per 1000 of inhabitants), 9 % of donors were first-timedonors. Number of donations is slightly over WHO recommended value (43 /1000 inhabitants). Number of plasmaphereses is increasing, but does not reach the number of mid-nineties. Number of thrombocytapheresesincreases slowly. Great majority of donations is performed without direct financialcompensation (98.7 % of whole blood donations, 82 % of plasmaphereses, 32.4 % of thrombocytaphereses).Number of donors with positive hepatitisBorC markers is decreasing, prevalence of HIV positivityremains very low. Processing shifts to products with lower leukocyte contamination. Proportion ofblood in-process or early leukodepleted is increasing – „Packed red cells buffy-coat removed, in additivesolution“ being the standard product, circa 11 % of packed red cells are leukodepleted by in-procesfiltration. Platelet production shifts slowly to single donor apheresis products (75 % of a total of 22,6thds of therapeutical doses of platelets produced now), circa 42%of platelet concentrates are in-processleukodepleted. Proportion of plasma used for clinical purposes remains extremely high (17 unit of 220ml per 1000 of inhabitants), the amount of plasma sent for fractionation is stable (80.8 thds. of litres in2003). The number of preoperative autologous whole blood donations (PABDs) in the Czech Republichas increased for several years, of 3.7 % in comparison to 2002. PABDs in children have increased (167vs 86), PABDs in pregnancy have decreased (12 vs 19). Most of PABDs were performed in the Moravskoslezskýregion (3.73 per 1000 inhabitants), the least rate was in the Ústecký region (0.84 per 1000inhabitants). Autologous erythrocytapheresis and plasmapheresis were performed in very low rate (34,resp. 71 donations). 5304 acute normovolaemic haemodilution (ANH) and 438 perioperative bloodsalvage (PBS) processes were made. Nevertheless, real numbers of ANH and PBS could be higher incase of optimal cooperation in nonmandatory report of procedures mentioned above by anaesthesiologicaland surgery departments. Collected autologous blood units were processed in whole blood in55.8 % and in red blood cells in 44.2 % (with some lower rate of autologous plasma). The incidence ofanti-HCV, HBsAg and syfilis positivity in autologous donations is higher than in allogeneic ones. Threehospitals used microagreggate filters for autologous whole blood transfusion, red cells leukodepletionwas performed in one department. Autologous cord blood transfusion was not performed. The utilisationof autologous red blood cells and plasma was 83 % resp. 77.2 %.

Key words:
blood transfusion service, production, preoperative autologous blood donation, apheresis,acute normovolaemic haemodilution, perioperative blood salvage, statistics


Autoři: P. Turek 1;  J. Masopust 2;  kol.
Působiště autorů: Ústav hematologie a krevní transfúze, Praha 2Transfuzní oddělení Masarykovy nemocnice, Ústí nad Labem 1
Vyšlo v časopise: Transfuze Hematol. dnes,, 2004, No. 3, p. 122-128.
Kategorie: Články

Souhrn

I v r.
2003 sledovala produkce transfuzní služby v ČR trendy předchozích let. Diskuse o koncepci anizásadní změna režimu kontrol správné výrobní praxe nevedly zatím ke změně organizační struktury.Převážná většina odběrů je prováděna v nepříliš velkých zařízeních transfuzní služby, která jsouvesměs součástí nemocnice. Většina odebrané krve je zpracována v místě odběru, počet odběrů dodanýchke zpracování jinému zařízení však mírně stoupá (12 % v r. 2003 oproti 8 % v r. 2002). V ojedinělýchpřípadech přebírají zpracovatelská centra do své režie celou činnost původně samostatných transfuzníchzařízení jiné nemocnice. Alogenní i autologní transfuzní přípravky produkuje 55 zařízení transfuzníslužby, 14 dalších zařízení provádí výlučně autologní odběry. Dárcovský kádr je stabilizovaný,celkový počet dárců je o málo nižší, než jsou doporučované hodnoty (36,4 dárců/1000 obyvatel), 9 %dárců přišlo v r. 2003 dávat krev poprvé (tzv. prvodárci). Počet odběrů plné krve je stabilní a pohybujese v rozmezí hodnot doporučených WHO (43/1000 obyv.). Nadále pozvolna stoupá počet plazmaferéz(65,7 tis.), ale nedosahuje ještě počtů z poloviny let devadesátých. Počet přístrojových odběrů krevníchdestiček mírně stoupá (celkem 17 tis. odběrů r. 2003), stejně jako počet multikomponentních odběrůa přístrojových erytrocytaferéz. Naprostá většina odběrů je provedena bez přímé finanční úhrady(98,7 % odběrů plné krve, 82 % plazmaferéz, 32,4 % trombocytaferéz). Trvale klesá počet dárců s pozitivnímimarkery infekce hepatitidou B, resp. C, prevalence HIV+ mezi dárci krve zůstává velmi nízká.Produkce transfuzních přípravků se dále přesunuje k přípravkům s nižší kontaminací leukocyty,narůstá podíl deleukotizace při odběru nebo bezprostředně při zpracování odebrané krve. Standardnímpřípravkem červené krevní řady jsou „Erytrocyty bez buffy-coatu resuspendované“, in-linedeleukotizováno je asi 11 % produkce. Produkce trombocytových koncentrátů se nadále přesunuje veprospěch přípravků z aferézy (75 % z celkové produkce 22,6 tis. terapeutických dávek v r. 2003), asi 42 %trombocytů z aferézy je deleukotizováno při výrobě. Podíl plazmy používané ke klinickým účelůmzůstává velmi vysoký (17 jednotek/1000 obyv.), množství plazmy předané k průmyslovému zpracováníje stabilní (80,8 tis. litrů). Počet předoperačních autologních odběrů plné krve má v ČR dlouhodoběvzestupný trend, oproti roku 2002 vzrostl o 3,7 %. Došlo k nárůstu odběrů u dětí (167 vs. 86), k poklesuu těhotných (12 vs. 19). Nejvíce odběrů bylo provedeno v Moravskoslezskémkraji (3,73 na tisíc obyvatel),nejméně v Ústeckém kraji (0,84 na tisíc obyvatel). Autologní erytrocytaferézy a plazmaferézy se provádělyvelice minoritně (34, resp. 71 odběrů). Bylo provedeno 5304 výkonů akutní normovolemickéhemodiluce (ANH) a 438 perioperačních sběrů krve (PSK). Skutečné počty ANH a PSK však mohou býtvyšší, protože se stále nedaří dosáhnout zlepšení spolupráce při nepovinném hlášení těchto výkonů.Z odebrané autologní krve se vyrobila plná krev v 55,8 % a erytrocytové transfuzní přípravky v 44,2 %(s o něco nižším zastoupením autologní plazmy). Záchyt anti-HCV, HBsAg a syfilis u autotransfuzí bylvyšší než u dárců alogenní krve. Transfuze autologních plných krví přes mikroagegátové filtry provádělatři ZZ, deleukotizace se prováděla na jednom pracovišti. Odběry autologní pupečníkové krve proúčely autotransfuze se neuskutečnily.Využitelnost erytrocytových autologních transfuzních přípravkův ČR činila 83 %, autologní plazmy 77,2 %.

Klíčová slova:
transfuzní služba,produkce, autotransfuze, aferéza,akutní normovolemická hemodiluce,perioperační sběr krve, předoperační autologní odběr, statistika

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Hematologie a transfuzní lékařství Interní lékařství Onkologie

Článek vyšel v časopise

Transfuze a hematologie dnes


2004 Číslo 3

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se