Názorová sonda darcov krvi – výsledky anonymnejankety


Opinion Research of Blood Donors – Results of a AnonymousQuestionnaire

The possibilities of hemotherapy depend on the quality of blood donors active in blood donation. Theauthors via a voluntary anonymous questionnaire of blood donors during the first half year of 2002followed blood donor opinions on blood giving in the Transfusiology department in Bratislava. 461donors were evaluated. The average age of the donors was 32.25 years, 1/3 women and 2/3 men. Theresults demonstrate that the donor registry consists of 60 % donors with high school and universityeducation. 50 % of these wanted to give blood on their own, family and friend recruited 38 %, only 6,8 %were recruited by Red Cross, but only 1,6 % were persuaded by doctors. 2/3 donors donate bloodregularly which corresponds with the number of donors who complete their knowledge about blooddonation. Majority of the donors is satisfied with the niveau of care of our departement. Currentquestioning of blood donors may improve care of transfusion departements and can help to keep theinterest of blood donors in further donations.

Key words:
blood donor, questionnaire, blood donations


Autoři: K. Sviteková;  J. Martinka
Působiště autorů: Klinika hematológie a transfuziológie FNsP Sv. Cyrila a Metoda, Bratislava
Vyšlo v časopise: Transfuze Hematol. dnes,, 2004, No. 3, p. 114-117.
Kategorie: Články

Souhrn

Úroveň a možnosti poskytovania hemoterapie závisia od kvality kádra darcov krvi, ktorí sú aktívniv procese darovania krvi. Autori cestou dobrovoľnej anonymnej ankety medzi darcami krvi v prvejpolovici r. 2002 odsledovali názory darcovna darovanie krvi na Transfuziologickom oddelení (TO)KHaTFN v Bratislave. Vyhodnotených bolo 461 správne vyplnených anketových listov. Priemerný vek probandovbol 32,25 roka, pri čom ženy tvorili tretinu a muži 2/3 súboru. Register darcov pozostáva zo 60 %darcov s úplnýmstredoškolským a vysokoškolským vzdelaním. Títo sa prevážnou mierou v takmer 50 %rozhodli pre odber krvi sami, rodina a priatelia získali 38 %, len 6,8 % získal Červený kríž, avšak lekárinabádali k odberu iba 1,6 % darcov. 2/3 darcov daruje pravidelne, čo korešponduje s počtom darcov,ktorý si doplňuje vedomosti o darovaní krvi. Väčšina darcov je spokojná s úrovňou práce na našompracovisku. Priebežné anketovanie darcov na TO v SR môže pomôcť skvalitniť prácu a udržať si záujemdarcov krvi o ďalšie darovanie.

Klíčová slova:
darca krvi, anketa, odbery krvi

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Hematologie a transfuzní lékařství Interní lékařství Onkologie

Článek vyšel v časopise

Transfuze a hematologie dnes


2004 Číslo 3
Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se