Účinnost monoklonální protilátkyanti-CD20 – rituximabu v léčbě folikulárníholymfomu


The efficiency of monoclonal antibody anti-CD20 – rituximab –in the treatment of folicular lymphoma

Rituximab is a chimeric monoclonal antibody anti-CD20. CD20 receptor is expressed on cells of manyB-lymphoproliferative diseases and is constantly presented on cells of follicular lymphoma. Theeffective mechanism is antibody- (ADCC) and complement-dependent cytotoxicity (CDC). There is alsoevidence of direct induction of apoptosis and inhibition of proliferation. The usual dosage of rituximabis 4x375mg/m2 in slow infusion, applied in weekly intervals. A synergism of rituximab with manycytostatics was demonstrated in vitro and also confirmed in clinical studies. Rituximab toxicity is verylow and manifests usually with a moderate allergic reaction in the course of administration of the firstinfusion. In monotherapy, rituximab leads in relapsing and resistent patients with follicular lymphomato 46-48 % of overall response (OR) and 2-6 % complete remission (CR), whereas in primary treatment,up to 70 % OR and 20 % CR have been reported. Immunochemotherapy (rituximab combinationwith chemotherapy) is even more efficient. The CHOP/rituximab regime reached 95-100 % OR and54-58 % CR, corresponding results have been described even after combinations of fludarabin regimewith rituximab. Rituximab was also administered in combination with different cytokines. The efficiencyof rituximab with IFNα was between 45-71 % OR, combination of rituximab with IL-2, IL-12 andG-CSF reached around 67-69 % OR. Rituximab is used as an efficient method of purging in vivo beforecollection of peripheral stem cells and in maintenance therapy after autologous transplantation ofperipheral stem cells.

Key words:
rituximab, mabthera, monoclonal antibodies, follicular lymphoma


Autoři: A. Obořilová;  J. Mayer
Působiště autorů: Interní hematoonkologická klinika FN, Brno Bohunice
Vyšlo v časopise: Transfuze Hematol. dnes,, 2003, No. 4, p. 170-177.
Kategorie: Články

Souhrn

Rituximab je chimerická monoklonální protilátka anti-CD20. CD20 receptor je exprimován na buňkáchřady B-lymfoproliferativních chorob a konstantně je přítomen na buňkách folikulárníholymfomu.Mechanismemúčinku je cytotoxicita závislá na protilátkách (ADCC) a na komplementu (CDC). Existujívšak doklady i o přímé indukci apoptózy a inhibici proliferace. Obvyklé dávkování rituximabu je 4x375mg/m2 v pomalé infuzi, která se aplikuje v týdenních intervalech. In vitro byl prokázán synergismusrituximabu s celou řadou cytostatik, který byl potvrzen i v klinických studiích. Toxicita rituximabu jevelmi nízká a projevuje se obvykle mírnou alergickou reakcí v průběhu podání první infuze. V monoterapiibylo po rituximabu dosaženo u relabovaných a rezistentních nemocných s folikulárním lymfomem46–48 % celkových odpovědí (OR) a 2–6 % kompletních remisí (CR), zatímco v primární léčbě bylopopsáno až 70 % OR a 20 % CR. Imunochemoterapie (kombinace rituximabu s chemoterapií) je ještěmnohem účinnější. Režim CHOP/rituximab dosáhl 95–100 % OR a 54–58 % CR, obdobné výsledky jsoupopisovány i po kombinacích fludarabinových režimů s rituximabem. Rituximab byl podáván takév kombinaci s různými cytokiny. Účinnost rituximabu s IFNα se pohybovala mezi 45–71 % OR, kombinacerituximabu s IL-2, IL-12 a G-CSF dosahovaly kolem 67–69 % OR. Rituximab je využíván jako účinnámetoda purgingu in vivo před sběrem periferních kmenových buněk a v udržovací terapii po autolognítransplantaci periferních kmenových buněk.

Klíčová slova:
rituximab, mabthera, monoklonální protilátky, folikulární lymfom

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Hematologie a transfuzní lékařství Interní lékařství Onkologie

Článek vyšel v časopise

Transfuze a hematologie dnes


2003 Číslo 4

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Příběh jedlé sody
nový kurz
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Léčba bolesti v ordinaci praktického lékaře
Autoři: MUDr. PhDr. Zdeňka Nováková, Ph.D.

Revmatoidní artritida: včas a k cíli
Autoři: MUDr. Heřman Mann

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se