Účinnost monoklonální protilátkyanti-CD20 – rituximabu v léčbě folikulárníholymfomu


The efficiency of monoclonal antibody anti-CD20 – rituximab –in the treatment of folicular lymphoma

Rituximab is a chimeric monoclonal antibody anti-CD20. CD20 receptor is expressed on cells of manyB-lymphoproliferative diseases and is constantly presented on cells of follicular lymphoma. Theeffective mechanism is antibody- (ADCC) and complement-dependent cytotoxicity (CDC). There is alsoevidence of direct induction of apoptosis and inhibition of proliferation. The usual dosage of rituximabis 4x375mg/m2 in slow infusion, applied in weekly intervals. A synergism of rituximab with manycytostatics was demonstrated in vitro and also confirmed in clinical studies. Rituximab toxicity is verylow and manifests usually with a moderate allergic reaction in the course of administration of the firstinfusion. In monotherapy, rituximab leads in relapsing and resistent patients with follicular lymphomato 46-48 % of overall response (OR) and 2-6 % complete remission (CR), whereas in primary treatment,up to 70 % OR and 20 % CR have been reported. Immunochemotherapy (rituximab combinationwith chemotherapy) is even more efficient. The CHOP/rituximab regime reached 95-100 % OR and54-58 % CR, corresponding results have been described even after combinations of fludarabin regimewith rituximab. Rituximab was also administered in combination with different cytokines. The efficiencyof rituximab with IFNα was between 45-71 % OR, combination of rituximab with IL-2, IL-12 andG-CSF reached around 67-69 % OR. Rituximab is used as an efficient method of purging in vivo beforecollection of peripheral stem cells and in maintenance therapy after autologous transplantation ofperipheral stem cells.

Key words:
rituximab, mabthera, monoclonal antibodies, follicular lymphoma


Autoři: A. Obořilová;  J. Mayer
Působiště autorů: Interní hematoonkologická klinika FN, Brno Bohunice
Vyšlo v časopise: Transfuze Hematol. dnes,, 2003, No. 4, p. 170-177.
Kategorie: Články

Souhrn

Rituximab je chimerická monoklonální protilátka anti-CD20. CD20 receptor je exprimován na buňkáchřady B-lymfoproliferativních chorob a konstantně je přítomen na buňkách folikulárníholymfomu.Mechanismemúčinku je cytotoxicita závislá na protilátkách (ADCC) a na komplementu (CDC). Existujívšak doklady i o přímé indukci apoptózy a inhibici proliferace. Obvyklé dávkování rituximabu je 4x375mg/m2 v pomalé infuzi, která se aplikuje v týdenních intervalech. In vitro byl prokázán synergismusrituximabu s celou řadou cytostatik, který byl potvrzen i v klinických studiích. Toxicita rituximabu jevelmi nízká a projevuje se obvykle mírnou alergickou reakcí v průběhu podání první infuze. V monoterapiibylo po rituximabu dosaženo u relabovaných a rezistentních nemocných s folikulárním lymfomem46–48 % celkových odpovědí (OR) a 2–6 % kompletních remisí (CR), zatímco v primární léčbě bylopopsáno až 70 % OR a 20 % CR. Imunochemoterapie (kombinace rituximabu s chemoterapií) je ještěmnohem účinnější. Režim CHOP/rituximab dosáhl 95–100 % OR a 54–58 % CR, obdobné výsledky jsoupopisovány i po kombinacích fludarabinových režimů s rituximabem. Rituximab byl podáván takév kombinaci s různými cytokiny. Účinnost rituximabu s IFNα se pohybovala mezi 45–71 % OR, kombinacerituximabu s IL-2, IL-12 a G-CSF dosahovaly kolem 67–69 % OR. Rituximab je využíván jako účinnámetoda purgingu in vivo před sběrem periferních kmenových buněk a v udržovací terapii po autolognítransplantaci periferních kmenových buněk.

Klíčová slova:
rituximab, mabthera, monoklonální protilátky, folikulární lymfom

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Hematologie a transfuzní lékařství Interní lékařství Onkologie

Článek vyšel v časopise

Transfuze a hematologie dnes


2003 Číslo 4

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se