Ovlivňuje kvalita štěpu a aplikace filgrastimurekonstituci krvetvorby a výsledky autologníchtransplantací krvetvorných kmenových buněku nemocných s maligními lymfomy?


Skoumalová I., Pikalová Z., Zapletalová J., Indrák K.:Do a quality of graft and application of filgrastim affect reconstitution of haemopoiesisand outcomes of autologous stem cell transplantation in malign lymphoma patients?

Retrospective analysis of 105 patients who underwent high-dose chemotherapy BEAM followingautologous stem cell transplantation because of Hodgkin´s (29) or non-Hodgkin´s lymfoma (76) demonstratedassociation between rapidity of platelet engraftment and count of CD34+ cells in the graft.Increase of neutrophils was significantly accelerated after higher total dose of filgrastim and associationwith retarded normalization of platelets was observed on the other hand. Increased risk of death,mainly by progression of the disease, was associated with higher count of transfused bags. One maysuggest, in accordance with some reports, significant increase of CD34+ cells over 5,0x106/kg in graftalready does not significantly shorten the interval of severe cytopenia. After haematopoietic progenitorcells riched graft transfers, administration of filgrastim probably more than proliferation potentiatestheir maturation to granulocytes, obviously to the detriment of megakaryocytopoiesis with slowingdown platelet normalization. Higher count of transferred bags and increased risk of death associationcorrespond to difficult stem cells mobilization from refractory, relapsing and often pretreated patients.Their prognosis is due to lymfoma unfavourable, regardless of transplantation has been performed.

Key words:
autologous transplantation, haematopoietic stem cells, lymfoma, filgrastim, engraftment,remission, relapse.


Autoři: L. Raida 1;  E. Faber 1;  T. Papajík 1;  I. Skoumalová 1;  Z. Pikalová 1;  J. Zapletalová 2;  K. Indrák 1
Působiště autorů: Hemato-onkologická klinika FN, Olomouc 2Katedra biofyziky LF UP, Olomouc 1
Vyšlo v časopise: Transfuze Hematol. dnes,, 2003, No. 3, p. 125-131.
Kategorie: Články

Souhrn

Retrospektivní analýza 105 nemocných, kteří podstoupili autologní transplantaci krvetvorných kmenovýchbuněk po vysokodávkované chemoterapii BEAM pro diagnózu Hodgkinova (29) nebo nehodgkinskéholymfomu (76) prokázala závislost rychlosti přihojení trombocytů na počtu CD34+ buněk veštěpu. Vyšší celková dávka filgrastimu signifikantně urychlila vzestup neutrofilů a na druhé straněbyla spojena s opožděním normalizace trombocytů. Zvýšené riziko úmrtí, převážně na progresi choroby,bylo spojeno s vyšším počtem převedených vaků. V souladu s některými referencemi lze předpokládat,že výrazné zvyšování množství CD34+ buněk ve štěpu nad hranici 5,0x106/kg již nevede k významnémuzkrácení intervalu těžké cytopenie. Aplikace filgrastimu po převodu štěpů bohatých na hemopoeticképrogenitory pravděpodobně více než proliferaci potencuje jejich maturaci do elementů granulocytárnířady, a to zřejmě na úkor megakaryopoezy se zpomalením normalizace počtu trombocytů. Spojenívyššího počtu převedených vaků s vyšším rizikem úmrtí odpovídá obtížnější mobilizaci kmenovýchbuněk u refrakterních, relabujících a často předléčených nemocných, jejichž prognóza je z hlediskalymfomu, i přes provedenou transplantaci, nepříznivá.

Klíčová slova:
autologní transplantace, krvetvorné kmenové buňky, lymfomy, filgrastim, přihojeníštěpu, remise, relaps

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Hematologie Interní lékařství Onkologie

Článek vyšel v časopise

Transfuze a hematologie dnes


2003 Číslo 3

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
nový kurz
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Léčba bolesti v ordinaci praktického lékaře
Autoři: MUDr. PhDr. Zdeňka Nováková, Ph.D.

Revmatoidní artritida: včas a k cíli
Autoři: MUDr. Heřman Mann

Jistoty a nástrahy antikoagulační léčby aneb kardiolog - neurolog - farmakolog - nefrolog - právník diskutují
Autoři: doc. MUDr. Štěpán Havránek, Ph.D., prof. MUDr. Roman Herzig, Ph.D., doc. MUDr. Karel Urbánek, Ph.D., prim. MUDr. Jan Vachek, MUDr. et Mgr. Jolana Těšínová, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se