Odběry periferních hematopoetických progenitorových buněk u malých dětí - osmileté zkušenosti Kliniky dětské onkologie


Collection of Peripheral Haematopoietic Progenitor Cells in Young Children - Eight-year Experience of the Paediatric Oncology Clinic

Peripheral haematopoietic progenitor cells are at present the most frequently used type of grafts for autologous transplantations. The reason is more rapid restoration of haematopoietic and less discomfort for the patient during collection. In children with a body weight of less than 25 kg apheresis is however difficult. These difficulties are in particular caused by transient removal of blond finto the separator and the poorer collaboration of young children. In children weighing 6 - 15 kg the separationset must be filled in advance with the transfusion preparation. In children weighing more than 15 kg an altered regime of separation and adequate haemoglobin levels before separation are sufficient. Results of the paediatric oncological clinic indicate that fit is rafe to obtain a graft of peripheral hematopoietic cells sufficient for transplantation (> 3 x 106 CD34+ cells/kg) and for four cycles of supportive treatment (>1 x 106 CD34+ cells/kg per cycle) in children weighing more than 6 kg.

Key words:
peripheral haematopoietic progenitor cells, cytapheresis in children weighing less than 25 kg


Autoři: T. Eckschlager;  J. Vojáčková;  D. Sumerauer;  J. Válková;  J. Koutecký
Působiště autorů: KIinika dětské onkologie UK 2. LF a FN v Motole, Praha
Vyšlo v časopise: Transfuze Hematol. dnes,, 2002, No. 1, p. 30-34.
Kategorie: Články

Souhrn

Periferní hematopoetické progenitorové buňky představují v současné době nejčastěji využívaný druh štěpů k autologním transplantacím. Důvodem je rychlejší obnova krvetvorby a menší zátěž pacienta při odběrn. U dětí do hmotnosti 25 kg je však aferéza obtížná. Tyto obtíže působí hlavně přechodné odčerpání krve do separátorn a horší spolupráce malých dětí. U dětí mezi 6 a 15 kg je nutné předplňovat separační set transfuzním přípravkem. U dětí nad 15 kg postačí změněný režim separace a dostatečné hladiny hemoglobinu před separací. Výsledky kliniky dětské onkologie ukazují že lze bezpečně získat štěp periferních hematopoetických buněk dostatečný pro transplantaci (>3 x 10 CD34+ buněk/kg) i pro čtyři cykly podpůrné léčby (>1 x 106 CD34+ buněk/kg na jeden cyklus) u dětí nad 6 kg.

Klíčová slova:
periferní hematopoetické progenitorové buňky, cytaferéza u dětí do 25 kg

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Hematologie a transfuzní lékařství Interní lékařství Onkologie

Článek vyšel v časopise

Transfuze a hematologie dnes


2002 Číslo 1
Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se