Autotransfuze – současný stav v České republice


Autotransfusion – Contemporary State in the Czech Republic

The author assessed by means of a questionnaire survey the use of autologous programmes in the CzechRepublic in 1999. The number of preoperative autologous blood donations in 1999 reached its historicalpeak. A markedly smaller proportion of the collected autologous whole blood was processed into bloodcomponents – red blood cells and plasma. Plasmaphereses were done on a restricted scale, erythrocy-taphereses only sporadically. Thrombocytaphereses, collection of umbilical blood for autotransfusionand filtrations of autologous transfusion preparations were not done. Microaggregate filters wereprobably not used for retransfusions of autologous transfusion preparations. In acute normovolaemichaemodilution and perioperative blood salvage the data on the number of operations are incompleteand data on the number of collected red blood cells units are very inaccurate. Conclusion: Autologousprogrammes are topical, the application of erythrocytaphereses in the near future may be foreseen.Better records will reveal also a more truthful picture on the use of acute normovolaemic haemodilutionand perioperative blood salvage.

Key words:
autotransfusion, apheresis, acute normovolaemic haemodilution, perioperative blood salvage, preoperative autologous donation


Autoři: J. Masopust
Působiště autorů: Transfuzní oddělení Masarykovy nemocnice, Ústí nad Labem
Vyšlo v časopise: Transfuze Hematol. dnes,, 2000, No. 3, p. 96-100.
Kategorie: Články

Souhrn

Dotazníková anketa zjišťovala využití autologních programů v České republice v roce 1999. Početpředoperačních autologních odběrů dosáhl v roce 1999 historického maxima. Výrazně menší částodebraných autologních plných krví byla zpracována na krevní složky – erytrocyty a plazmu. Plazma-ferézy se prováděly omezeně, erytrocytaferézy jen sporadicky. Trombocytaferézy, odběry pupečníkovékrve pro autotransfuzi a filtrace autologních transfuzních přípravků se neprováděly. Mikroagregátovéfiltry se pro retransfuze autologních transfuzních přípravků pravděpodobně nepoužívaly. U akutnínormovolemické hemodiluce a perioperačního sběru krve jsou údaje o počtu výkonů neúplné a datao počtu odebraných jednotek erytrocytů hrubě nepřesná. Závěr: Autologní programy v České republicejsou stále živé, dá se předpokládat uplatnění erytrocytaféz v nejbližší budoucnosti. Zlepšením vykazo-vání se ukáže i pravdivější obraz o využití ANH a PSK.

Klíčová slova:
autotransfuze, aferéza, akutní normovolemická hemodiluce, perioperační sběr krve, předoperační autologní odběr

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Hematologie a transfuzní lékařství Interní lékařství Onkologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se