Možnosti zlepšení výtěžků separací periferníchprogenitorových buněk – zkušenosti kliniky dětskéonkologie


Possible Improvement of Yields by Separation of Peripheral ProgenitorCells

With the ever increasing number of autologous transplantations of haematopoietic p rogenitor cells theproblem of collection of these grafts becomes more urgent. Because up to a certain limit the rate ofincorporation correlates with the amount of transplanted progenitors, attempts are made to obtaingrafts with a sufficient number of progenitor cells. Under normal conditions blood contrains only a verysmall amount of progenitor cells. Therefore they must be mobilized before blood sampling which is themost critical moment for obtaining an adequate graft. At the Department of paediatric oncologymobilization is made most frequently by administration of G-CSF, 10 mg/kg per day, either afterchemotherapy or separately. In patients where a poorer effect of mobilization is assumed, either largerdoses of G-CSF are administered or G-CSF and GM-CSF are combined. If collection of the graft fails,the subsequent procedure depends on the cause. After unsuccessful mobilization and separation thereare the following possibilities: 1. new mobilization and separation after another series of chemotherapy,2. new mobilization with a larger dose of G-CSF or a combination of G-CSF and GM-CSF and subsequent largevolume apheresis, 3. bone marrow sampling, 4. to abandon megachemotherapy withautologous transplantation and select another therapeutic plan.

Key words:
mobilization and collection of peripheral progenitor cells, autologous transplantation ofperipheral progenitor cells in children, large volume separations in children


Autoři: T. Eckschlager;  J. Staňková;  P. Gajdoš;  P. Kavan;  E. Kabíčková;  A. Hrubá 1;  I. Marino;  J. Koutecký
Působiště autorů: Klinika dětské onkologie 2. LF UK a FN Motol, Praha Ústav hematologie a krevní transfuze, Praha
Vyšlo v časopise: Transfuze Hematol. dnes,, 2000, No. 2, p. 44-48.
Kategorie: Články

Souhrn

Se stále přibývajícím počtem autologních transplantací periferních progenitorových hematopoetických buněk se problematika odběru těchto štěpů stává stále aktuálnější. Protože až do určité hranicekoreluje rychlost přihojení s množstvím transplantovaných progenitorů, je snahou získat štěp s dostatečným množstvím progenitorových buněk. V krvi je za normálního stavu přítomno pouze velmi malémnožství progenitorových buněk, proto je nutné je před odběrem mobilizovat, což je nejkritičtějšímmomentem získání dostatečného štěpu. Na klinice dětské onkologie provádíme mobilizaci nejčastějipodáním G-CSF v dávce 10 mg/ kg a den, buď po chemoterapii, nebo samostatně a u pacientů, u kterýchpředpokládáme horší efekt mobilizace podáváme buď vyšší dávky G-CSF, nebo kombinujeme G-CSFa GM-CSF. V případě neúspěchu odběru štěpu se další postup řídí podle příčiny. Po neúspěšné mobilizaci a separaci máme následující možnosti: 1. nová mobilizace a separace po další sérii chemoterapie;2. nová mobilizace vyšší dávkou G-CSF nebo kombinací G-CSF a GM-CSF a následná velkoob jemováseparace; 3. odebrat kostní dřeň; 4. upustit od megachemoterapie s autologní transplantací a zvolitjiný léčebný plán.

Klíčová slova:
mobilizace a odběr periferních progenitorových buněk, autologní transplantace periferních progenitorových buněk u dětí, velkoobjemové separace u dětí

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Hematologie a transfuzní lékařství Interní lékařství Onkologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se