IAFS 2017 – 21<sup>S</sup>T TRIENNAL MEETING OF THE INTERNATIONAL ASSOCIATION OF FORENSIC SCIENCES 2017


Vyšlo v časopise: Soud Lék., 63, 2018, No. 2, p. 20

V dňoch 21. až 25. augusta 2017 sa v kanadskom Toronte v priestoroch Sheraton Centre Toronto Hotel uskutočnilo 21. trienálne sympózium, ktoré kontinuálne od roku 1957 každé tri roky organizuje Medzinárodná asociácia forenzných vied (IAFS). IAFS je jedinou asociáciou svojho druhu, ktorá združuje širokú škálu forenzných disciplín vrátane forenznej patológie, toxikológie, antropológie, psychiatrie, medicínskeho práva, forenznej laboratórnej medicíny a ďalších príbuzných forenzných subšpecializácií. IAFS 2017 hostil delegátov zo 70 krajín sveta. Oficiálnym leitmotívom IAFS 2017 stretnutia bola Medziodborová spolupráca vo forenznej vede (Inter-Professional Collaboration in Forensic Science). Nosnými témami IAFS 2017 bola problematika justičných omylov, aplikácia nových forenzných digitálnych technológií, kybernetická kriminalita, nové omamné a psychotropné substancie, doping, násilie voči ženám, terorizmus a ozbrojené konflikty. Mimoriadna aktuálnosť a naliehavosť problematiky terorizmu a ilegálnej migrácie bola reflektovaná do stanovenia hlavných cieľov IAFS 2017, medzi ktoré patrili zlepšenie manažmentu úmrtí súvisiacich s medzinárodným terorizmom, ozbrojenými konfliktami a migráciou, zlepšenie detekcie a manažmentu úmrtí vulnerabilných populácií (deti, seniori). Samotnému sympóziu predchádzali prekongresové workshopy, ktoré sa konali v dňoch 21. a 22. augusta v priestoroch Forensic Services and Coroner’s Complex v Toronte. Workshopy boli dynamické, plné praktických informácií, pričom treba vyzdvihnúť, že pri prezentáciách boli uprednostnené najmä vlastné skúsenosti prednášajúcich a ich vlastné súbory prípadov. Samotný kongres IAFS 2017 zahájil na slávnostnom ceremoniáli dňa 23. augusta prezident podujatia prof. Michael S. Pollanen. Počas nasledujúcich troch kongresových dní odznelo takmer 300 prednášok v paralelných sekciách a bolo vystavených takmer 600 posterov. Ústav súdneho lekárstva Jesseniovej lekárskej fakulty Univerzity Komenského a Univerzitnej nemocnice Martin aktívne prispel do odborného programu tromi postermi. Z našich krajín v odbornom programe participoval taktiež kolektív autorov z Laboratoře morfologie a forenzní antropologie (LaMorFA) Přírodovědecké fakulty Masarykovej Univerzity. V úvodných sekciách odzneli obsahovo a didakticky kvalitné plenárne a vyžiadané prednášky popredných svetových odborníkov (prof. Cristina Cattaneo, prof. Lori E. Baker, prof. Pierre Margot, prof. Douglas H. Ubelaker, prof. Jason Payne-James a ďalší). Súčasťou programu podujatia bolo zasadnutie popredných odborných vedeckých spoločností ako napr. americká akadémia forenzných vied (AAFS), asociácia pre európsku kardiovaskulárnu patológiu (AECVP), kanadská spoločnosť forenzných vied (CSFS) alebo Hong Kong forenzná nadácia (HKFF). Zo sympózia bol v odbornom periodiku Forensic Science International publikovaný zborník abstraktov (FSI, Volume 227, Supplement 1, p. 1-258, voľne dostupné na: http://iafstoronto2017.com/wp-content/uploads/2017/08/IAFS-2017-Online-Abstract-Book.pdf). Počas kongresu bola vykonaná aj voľba miesta nasledovného kongresu IAFS 2020, ktoré sa na základe výsledkov hlasovania bude konať v austrálskom Sydney. Účastníci kongresu okrem skutočne bohatého a zaujímavého odborného programu ocenili aj nesmierne atraktívnu lokalitu samotného mesta Toronto. Vo voľných chvíľach bolo možné navštíviť svetoznámu CN Tower, svojho času najvyššiu stavbu sveta, Sieň slávy NHL, povoziť sa na lodi po jazere Ontario so spektakulárnym výhľadom na mesto či navštíviť blízke Niagarské vodopády. Ukážkovo multikulturálne mesto Toronto, kde vyše polovice obyvateľov sa narodilo mimo Kanadu, sa tak stalo dôstojným a hrdým hostiteľom odbornej a vedeckej udalosti svetového významu.      

Martin Janík, Ľubomír Straka, Jozef Krajčovič

PA 2018/2 obr21
PA 2018/2 obr21

PA 2018/2 obr17
PA 2018/2 obr17


Štítky
Patologie Soudní lékařství Toxikologie
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×