22nd International Meeting on Forensic Medicine Alpe – Adria – Pannonia


Vyšlo v časopise: Soud Lék., 59, 2014, No. 3, p. 38

Tradičný míting sa konal tentokrát v netradičnej lokalite vzdialenej od regiónu uvedeného v názve podujatia a to v poľskom Krakowe v dňoch 5. až 8. júna 2013. Organizačné zabezpečenie prevzali na seba pracovníci „Katedry Medycyny Sądowej Uniwersyteta Jagielloňskiego w Krakowie“. Hlavná téma „New Technologies in Forensic Medicine“ bola v zmysle posledných trendov vo vývoji forenzných vied na pôde širokého spektra krajín sveta a Európy centrovaná na využitie zobrazovacích metód v súdnolekárskej predovšetkým nekroptickej praxi.

Na druhý deň po registrácii a „Get-together“ začal odborný program úvodnou prednáškou jedného z „otcov“ virtopsie prof. Richarda Dirnhofera (Bern, Švajčiarsko), na ktorú naviazali dva bloky prednášok zamerané kompletne na využitie počítačovej tomografie a postmortálnej angiografie v nekroptickej praxi. Popoludní sa konala diskusia v sekcii prezentovaných posterov. Večer nasledovala prehliadka soľnej bane v neďalekej Wieliczke spojená s „Gala Dinner“ v dvorane vybudovanej 120 metrov pod zemou. V rámci ďalších dvoch dní odborného programu dostali priestor príspevky zo všetkých oblastí súdneho lekárstva. Záver odborného programu patril panelovej diskusii „Perspektívy vývoja súdneho lekárstva“ zameranej na päť oblastí: - verejné uznanie a ohodnotenie povolania súdneho lekára, - miesto a význam výučby súdneho lekárstva v systéme medicínskeho vzdelávania, - možnosti a obmedzenia vývoja financovania v oblasti súdneho lekárstva, - možnosti zavedenia nových metód výskumu a ich akceptácia predstaviteľmi právnych vied a perspektívy medzinárodnej spolupráce v oblasti súdneho lekárstva vo vzťahu k moderným technickým možnostiam. Na základe výsledkov diskusie je možné konštatovať, že situácia v zúčastnených krajinách sa v oblasti postavenia a ohodnotenia súdneho lekárstva výrazne nelíši, česť výnimkám, v porovnaní so situáciou v českých a slovenských podmienkach. Súčasťou odborného programu bol aj workshop na tému „Multiphase post-mortem CT angiography (PMCTA)“ podporovaný firmami Funimedica a Siemens, kde sa účastníci mohli detailne oboznámiť s konkrétnymi kazuistikami, pri ktorých bola pri vyšetrení post mortem použitá uvedená metóda.

V rámci odborného programu bolo celkom prezentovaných 45 príspevkov, z toho 29 prednášok a 16 posterov. Najviac prezentácií bolo zo Švajčiarska (8), čo nie je prekvapením, nakoľko švajčiarski odborníci patria medzi lídrov v problematike využívania zobrazovacích techník v súdnom lekárstve a sú koordinátormi medzinárodných výskumných projektov v tejto oblasti, 6 bolo z Poľska, kde usporiadajúce pracovisko je úzko napojené na pracoviská vo Švajčiarsku, 4 boli z Maďarska, po 3 z Chorvátska, Slovenska a Talianska, po 2 z Belgicka, Bosny a Hercegoviny, Japonska, Nemecka a po 1 z Bulharska, Fínska, Francúzska, Indie, Iraku, Islandu, Portugalska, Ruska, Slovinska a Veľkej Británie. Podujatia sa zúčastnilo takmer 100 účastníkov.

Od slovenských autorov boli prezentované práce: „To die together“ autorov: A. Zummerová, J. Šidlo, R. Kuruc, J. Šikuta, D. Hojsík, „Evaluation of routine DNA typing of fingernails clippings and swabs“ autorky P. Panenkovej a „Development of the autopsy rate in Slovak republic“ autorov: J. Šidlo, J. Šikuta, R. Kuruc, Š. Galbavý.

Program a abstrakty prezentovaných prác boli uverejnené v časopise „Polskiego Towarzystwa Medycyny Sadowej i Kryminologii – Archiwum medycyny sadowej i kryminologii“, ktorý je indexovaný v INDEX MEDICUS/MEDLINE a poskytuje veľmi lákavý priestor aj pre príspevky z českých a slovenských pracovísk.

Organizátormi 23rd International Meeting on Forensic Medicine Alpe – Adria – Pannonia sú švajčiarski kolegovia v Lausanne v dňoch 26. – 28. júna 2014.

Jozef Šidlo, Bratislava

 


Štítky
Patologie Soudní lékařství Toxikologie

Článek vyšel v časopise

Soudní lékařství

Číslo 3

2014 Číslo 3

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se