Slovo šéfredaktora


Vyšlo v časopise: Soud Lék., 58, 2013, No. 2, p. 19
Kategorie: Slovo šéfredaktora

Vážené kolegyně a kolegové,

jak jste si zajisté všimli, došlo v letošním roce k několika obměnám v našem časopise.

Změna vedení: Na prvním místě je to odchod p. doc. MUDr. Přemysla Klíra, CSc. z místa vedoucího redaktora. Pan docent po mnoha a mnohaleté činnosti, kdy vedl náš časopis k bezstarostné spokojenosti nás všech, odchází věnovat se jiným činnostem a nám nezbývá, než mu z celého srdce poděkovat. Součástí tohoto čísla je i Laudatio k jeho životnímu jubileu.

Předplatné: Se změnou vedení redakční rady přišly i další změny, které, jak jsme zjistili z nakladatelství, mnoho z Vás velmi překvapily. Od tohoto roku totiž budou časopis zdarma dostávat všichni členové České společnosti soudního lékařství a soudní toxikologie ČLS JEP. Není tedy třeba, aby dosavadní „neodběratelé“ časopis vraceli. Opravdu po nich nikdo nebude chtít dodatečně uhradit předplatné. Jsme přece slušná společnost, že.

Financování: S předchozím bodem souvisí i to, že časopis se osamostatnil a je velká naděje konečně dosáhnout vyrovnaného finančního rozpočtu. Pokud na konci roku zjistíme, že vyrovnaného rozpočtu dosáhnout nelze, budeme nuceni přistoupit k dalším krokům, které by asi začaly placením barevných stránek samotnými autory a vyžadováním plateb od zahraničních autorů za překlady abstraktů do češtiny či slovenštiny. Dobrým řešením se jeví i uveřejňování placené inzerce.

Impakt faktor: Stále o tom mluvíme a stále také pokračujeme drobnými krůčky vpřed ve snaze získat pro náš časopis IF. Přidali jsme se k nesmírnému úsilí patologů, kteří na této cestě přece jenom pokročili dále. Mimo mnoha a mnoha podmínek, které žadatelé musí splnit, je jedním z nejdůležitějších a nejdéle trvajících úkolů citovanost. Ve snaze umožnit čtenářům ve světě porozumět i českým článkům a reagovat na ně, rozhodli jsme se mírně upravit Pokyny pro autory. Kompletní dodatek je součástí tohoto čísla, takže zde jenom několik drobných vysvětlení, proč tomu tak je. Jedná se v první řadě o úpravu Souhrnů. Pokud bude článek v českém/slovenském jazyce, musí obsahovat mimo českého nebo slovenského souhrnu klasického rozsahu (cca 500 znaků) i tzv. „velký souhrn“ (cca 1500 znaků), který, aby mohl být publikován ve světových databázích, musí být samozřejmě napsán v perfektní angličtině. Musí obsahovat všechny důležité údaje, které by anglofonnímu čtenáři umožnily se v problému zorientovat natolik, že nebude cítit potřebu pídit se po fulltextové verzi, které by stejně nerozuměl. A aby byla udržena jistá prestiž časopisu, jazykovou korekturu anglických abstraktů budou provádět rodilí mluvčí. Na druhé straně je ovšem fakt, že stále existuje menší množství našich čtenářů, kteří cítí k celoanglickým článkům jistý odstup. Proto bude platit i obrácená verze, tedy že článek v angličtině bude obsahovat mimo klasický krátký Abstract i český či slovenský tzv. „velký“ souhrn o 1500 znacích.

Citace. Je nezbytné, aby byl autor orientován v problematice, o které píše. Proto bude v publikacích nutné, aby mezi citacemi byly uvedeny české a slovenské práce zabývající se danou tématikou o to víc, když autor se závěry těchto prací nesouhlasí, polemizuje s nimi, nebo se k nim staví kriticky. Přehled publikací nabízí mj. databáze BMČ Národní lékařské knihovny nebo databáze Medline. To platí zejména pro články uveřejněné v časopise Česko-slovenská patologie a Soudní lékařství. K tomuto požadavku bude velmi přísně přihlíženo v recenzním řízení.

Toto jsou tedy asi v tomto okamžiku nejpodstatnější informace. Jako redakční rada se samozřejmě budeme snažit vás v občasných Editorialech informovat o všech aktuálních změnách a novinkách, které se našeho časopisu budou týkat.

M. HirtŠtítky
Patologie Soudní lékařství Toxikologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se