Doc. MUDr. Přemysl Klír, CSc. sedmdesátníkem


Vyšlo v časopise: Soud Lék., 58, 2013, No. 2, p. 33
Kategorie: Osobní sděleníPro mnohé, kteří docenta Klíra znají, je číslovka v nadpise neuvěřitelná. Přesto však je jisté, že se narodil 23. 2. 1946 ve Strašíně v okrese Klatovy. Osmiletku ukončil v Neveklově, jedenáctiletku s maturitou v Benešově. Pak absolvoval Fakultu všeobecného lékařství Univerzity Karlovy v Praze a po základní vojenské službě nastoupil jako sekundární lékař na Oddělení soudního lékařství ÚNZ NV Praha, tedy v Ústavu soudního lékařství FVL v Praze, který vedl prof. MUDr. Jaromír Tesař, DrSc. Od roku 1971 byl odborným asistentem Subkatedry soudního lékařství ILF, později IPVZ, od roku 1987 je jejím vedoucím. První atestaci z patologické anatomie složil v roce 1970, nástavbovou atestaci ze soudního lékařství v roce 1973. Soudním znalcem v oboru soudního lékařství byl jmenován v roce 1977. Často je jmenován členem Ústřední znalecké komise MZ ČR. Absolvoval studijní pobyty na Ústavu soudního lékařství v Budapešti, v Bonu a Heidelbergu. Téma jeho disertační práce, kterou obhájil v roce 1978, Určování stáří krevních skvrn je příznačná pro jeho další odborné a vědecké směřování. Habilitoval na Fakultě všeobecného lékařství Univerzity Karlovy v Praze v roce 1986. Od téhož roku je členem výboru Společnosti soudního lékařství (později Společnosti soudního lékařství a soudní toxikologie), ve kterém byl v letech 1990-1998 vědeckým sekretářem a v letech 1998-2010 předsedou. Nyní je jeho čestným členem. Je rovněž čestným členem Společnosti soudního lékařství a soudní toxikologie a držitelem čestné medaile ČLS JEP. Od roku 1996 do konce roku 2012 byl vedoucím redaktorem Časopisu soudního lékařství a od roku 1999 členem Vědecké rady České lékařské komory.

Docent Klír je mnoho let vlídným examinátorem atestací v oboru soudní lékařství, v rámci změn v postgraduálním vzdělávání byl jmenován Ministerstvem zdravotnictví členem zkušební komise pro atestační zkoušky v tomto oboru. Je jednou z klíčových postav obtížného, ale vítězného boje s úředníky Ministerstva zdravotnictví o zařazení soudního lékařství v rámci postgraduálního vzdělávání mezi základní lékařské obory. Stejně tak je ústřední postavou tvorby náplně tohoto vzdělávání. Dlouhá léta vede předatestační kurzy i mnoho dalších kurzů v soudním lékařství v rámci IPVZ, takže prakticky všichni soudní lékaři střední a mladší generace jsou jeho žáky. Zajistil tak jednotný pohled na základní odborné otázky oboru. Bylo by dobře, kdyby se to dařilo i v budoucnu.

Jubilant se mnoho let podílí na výuce studentů medicíny, přednáší i právníkům, soudcům, státním zástupcům a policistům. Podílí se i na postgraduální výchově v doktorandském studiu jako školitel, v přípravě disertačních prací i jako jejich oponent. Je autorem učebních textů, včetně několika kapitol v učebnici Soudního lékařství.

Vědeckovýzkumná práce docenta Klíra se týká především vyšetřování stop biologického původu a forenzní sérologie, vitální reakce, stáří poranění a aplikace imunohistologických metod. K hranicím oboru sahá dlouholetá spolupráce doc. Klíra s Náprstkovým a Národním muzeem v Praze, zejména při výzkumu historických nálezů v Čechách a v Egyptě. Výzkum v oblasti paleosérologie vedl k těsné spolupráci s Univerzitou v Pize. I když by se mohlo zdát, že nové molekulárněbiologické metody odsunuly sérologické metody do historie, práce doc. Klíra tento názor vyvrací. Molekulárněbiologické metody nám nic neřeknou např. o původu biologické stopy.

Docent Klír je pravidelným aktivním účastníkem konferencí, pracovních dnů, sjezdů i kongresů u nás i v zahraničí. Publikoval četné práce v našich i zahraničních odborných časopisech.

Docent Klír svým klidem a rozvahou zažehnal mnoho nedorozumění a střetů uvnitř komunity soudních lékařů i mezi soudními lékaři a jejich okolím. Nikdy neodmítl kolegům žádost o konzultaci, která vždy byla velmi fundovaná. Mladší kolegy naučil rozvaze při formulování závěrů jejich posudků. Velmi si přejeme, nikoli nesobecky, abychom mohli s tímto moudrým člověkem prožít mnohé další příjemné chvíle.

doc. MUDr. František Vorel, CSc. a

prof. MUDr. Oldřich Fryc


Štítky
Patologie Soudní lékařství Toxikologie

Článek vyšel v časopise

Soudní lékařství

Číslo 2

2013 Číslo 2

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Zánětlivá bolest zad a axiální spondylartritida – Diagnostika a referenční strategie
nový kurz
Autoři: MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Kristýna Bubová

Inhibitory karboanhydrázy v léčbě glaukomu
Autoři: as. MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Příběh jedlé sody
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se