Doc. MUDr. Přemysl Klír, CSc. sedmdesátníkem


Vyšlo v časopise: Soud Lék., 58, 2013, No. 2, p. 33
Kategorie: Osobní sděleníPro mnohé, kteří docenta Klíra znají, je číslovka v nadpise neuvěřitelná. Přesto však je jisté, že se narodil 23. 2. 1946 ve Strašíně v okrese Klatovy. Osmiletku ukončil v Neveklově, jedenáctiletku s maturitou v Benešově. Pak absolvoval Fakultu všeobecného lékařství Univerzity Karlovy v Praze a po základní vojenské službě nastoupil jako sekundární lékař na Oddělení soudního lékařství ÚNZ NV Praha, tedy v Ústavu soudního lékařství FVL v Praze, který vedl prof. MUDr. Jaromír Tesař, DrSc. Od roku 1971 byl odborným asistentem Subkatedry soudního lékařství ILF, později IPVZ, od roku 1987 je jejím vedoucím. První atestaci z patologické anatomie složil v roce 1970, nástavbovou atestaci ze soudního lékařství v roce 1973. Soudním znalcem v oboru soudního lékařství byl jmenován v roce 1977. Často je jmenován členem Ústřední znalecké komise MZ ČR. Absolvoval studijní pobyty na Ústavu soudního lékařství v Budapešti, v Bonu a Heidelbergu. Téma jeho disertační práce, kterou obhájil v roce 1978, Určování stáří krevních skvrn je příznačná pro jeho další odborné a vědecké směřování. Habilitoval na Fakultě všeobecného lékařství Univerzity Karlovy v Praze v roce 1986. Od téhož roku je členem výboru Společnosti soudního lékařství (později Společnosti soudního lékařství a soudní toxikologie), ve kterém byl v letech 1990-1998 vědeckým sekretářem a v letech 1998-2010 předsedou. Nyní je jeho čestným členem. Je rovněž čestným členem Společnosti soudního lékařství a soudní toxikologie a držitelem čestné medaile ČLS JEP. Od roku 1996 do konce roku 2012 byl vedoucím redaktorem Časopisu soudního lékařství a od roku 1999 členem Vědecké rady České lékařské komory.

Docent Klír je mnoho let vlídným examinátorem atestací v oboru soudní lékařství, v rámci změn v postgraduálním vzdělávání byl jmenován Ministerstvem zdravotnictví členem zkušební komise pro atestační zkoušky v tomto oboru. Je jednou z klíčových postav obtížného, ale vítězného boje s úředníky Ministerstva zdravotnictví o zařazení soudního lékařství v rámci postgraduálního vzdělávání mezi základní lékařské obory. Stejně tak je ústřední postavou tvorby náplně tohoto vzdělávání. Dlouhá léta vede předatestační kurzy i mnoho dalších kurzů v soudním lékařství v rámci IPVZ, takže prakticky všichni soudní lékaři střední a mladší generace jsou jeho žáky. Zajistil tak jednotný pohled na základní odborné otázky oboru. Bylo by dobře, kdyby se to dařilo i v budoucnu.

Jubilant se mnoho let podílí na výuce studentů medicíny, přednáší i právníkům, soudcům, státním zástupcům a policistům. Podílí se i na postgraduální výchově v doktorandském studiu jako školitel, v přípravě disertačních prací i jako jejich oponent. Je autorem učebních textů, včetně několika kapitol v učebnici Soudního lékařství.

Vědeckovýzkumná práce docenta Klíra se týká především vyšetřování stop biologického původu a forenzní sérologie, vitální reakce, stáří poranění a aplikace imunohistologických metod. K hranicím oboru sahá dlouholetá spolupráce doc. Klíra s Náprstkovým a Národním muzeem v Praze, zejména při výzkumu historických nálezů v Čechách a v Egyptě. Výzkum v oblasti paleosérologie vedl k těsné spolupráci s Univerzitou v Pize. I když by se mohlo zdát, že nové molekulárněbiologické metody odsunuly sérologické metody do historie, práce doc. Klíra tento názor vyvrací. Molekulárněbiologické metody nám nic neřeknou např. o původu biologické stopy.

Docent Klír je pravidelným aktivním účastníkem konferencí, pracovních dnů, sjezdů i kongresů u nás i v zahraničí. Publikoval četné práce v našich i zahraničních odborných časopisech.

Docent Klír svým klidem a rozvahou zažehnal mnoho nedorozumění a střetů uvnitř komunity soudních lékařů i mezi soudními lékaři a jejich okolím. Nikdy neodmítl kolegům žádost o konzultaci, která vždy byla velmi fundovaná. Mladší kolegy naučil rozvaze při formulování závěrů jejich posudků. Velmi si přejeme, nikoli nesobecky, abychom mohli s tímto moudrým člověkem prožít mnohé další příjemné chvíle.

doc. MUDr. František Vorel, CSc. a

prof. MUDr. Oldřich Fryc


Štítky
Patologie Soudní lékařství Toxikologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se