Ohlédnutí za mezinárodním kongresem karcinomu žaludku


Autoři: D. Hoskovec
Vyšlo v časopise: Rozhl. Chir., 2019, roč. 98, č. 7, s. 302.
Kategorie: Zpráva

Ve dnech 8.–11. 5. 2019 Praha hostila 13. Kongres International Gastric Cancer Association (IGCA). Tato konference se pořádá v dvouletých. Pražský kongres byl velmi reprezentativní: téměř 1600 delegátů z 60 zemí, více než 200 vyzvaných řečníků, přes 300 přednášek rozdělených do 62 bloků a téměř 800 posterových prezentací. Prezidentem kongresu byl profesor Florian Lordick MD, Ph.D., přednosta onkologické kliniky a ředitel onkologického centra v Lipsku, předseda Gastrointestinal Tract Cancer Working Group evropské organizace pro výzkum a léčbu rakoviny (EORTC) a také zvolený prezident mezinárodní asociace pro karcinom žaludku (IGCA). Generálním sekretářem kongresu byla doc. MUDr. Petra Tesařová, CSc. z Onkologické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze. Za hlavní motto celého jednání bylo vhodně zvoleno Building bridges. Cílem bylo kromě spojení západní a východní medicíny také propojit západ a východ Evropy, propojit tradiční medicínu s inovativními přístupy, jako jsou různé molekulární, robotické a zobrazovací techniky. Velký důraz byl kladen na multidisciplinární spolupráci – building bridges mezi různými medicínskými specializacemi. Kongres se konal pod záštitou Jeho Magnificence rektora Karlovy Univerzity, ministra zdravotnictví ČR, předsedkyně Výboru pro zdravotnictví Poslanecké sněmovny parlamentu ČR a primátora hlavního města Prahy. Zástupci těchto „patronů“ se sešli na slavnostním zahájení kongresu 8. 5. 2019 v 17 hodin ve velkém sále Kongresového centra. Milou součástí slavnostního zahájení bylo i ocenění nejlepších mladých autorů přihlášených prací.

Od 9. 5. probíhal odborný program v několika paralelních sekcích a dvakrát denně se všichni delegáti mohli sejít v hlavním sále na klíčové přednášky s přesahem na všechny odbornosti. Zároveň v jedné sekci probíhala kontinuálně videoprezentace. Polední pauzy byly vyplněné firemními sympozii. Bohatý program umožnil každému, aby si vybral podle svých preferencí. Pochopitelně nebylo v lidských silách stihnout vše. Navštívil jsem především chirurgické sekce a ani v jedné jsem nebyl zklamán. Ať už šlo o problematiku nádorů ezofagogastrické junkce, která byla probrána ze všech možných aspektů, nebo o problematiku chirurgického přístupu ke karcinomu žaludku generalizovaného po peritoneu či do jater, kde byli vždy dva řečníci se shrnutím pro a proti chirurgickému řešení. Další zajímavý blok byl věnován Hot topics. Zástupci z Asie, Evropy a Latinské Ameriky přednesli pohled daného světadílu na standardní D2 lymfadenektomii, rozšířenou lymfadenektomii a prevenci R1 resekce. Ale i bloky věnované problematice zdánlivě s chirurgií nesouvisející byly velmi zajímavé a přínosné. Jako příklad bych uvedl sekci „Kde se molekulární patologie potkává s klinickou praxí“, která byla v pátek odpoledne v malé, ale zcela zaplněné místnosti a po každé přednášce následovala velmi živá diskuze. K mému překvapení většina diskutujících byli chirurgové.

Samostatnou zmínku si zaslouží plenární sekce. První byla věnována epidemiologii, klasifikaci, personalizované medicíně a celkovému konceptu péče. Jin Pok Kim lecture byla věnována Image Guided Surgery a možná naznačila směr, který chirurgové nebudou moci v budoucnosti ignorovat. Druhý den se plenární lekce věnovala vývoji léčby karcinomu žaludku a novým strategiím léčby. A poslední Nishi-Takashi lecture přinesla překvapivý, ale strhující pohled evolučního biologa na karcinom žaludku (F. Thomas, Francie).

Závěrečný den bylo možno navštívit přednášky o molekulární biologii a genetice karcinomu žaludku a následovala závěrečná sekce − Highlights of the congress. Přestože byla sobota dopoledne, účast byla velmi pěkná.

Pohled na biologické aspekty karcinomu žaludku shrnula prof. Irin Ben-Aharon, která viděla jako nejdůležitější poznatky zabývající se rolí imunologického pozadí karcinomu žaludku, mikrosatelitovou instabilitou, selekcí pacientů k anti HER 2 terapii a práce věnované biologickým biomarkerům a genetice karcinomu žaludku.

Nejdůležitější chirurgické poznatky shrnul prof. Magnus Nilsson, který vyzdvihl množství prezentací s chirurgickou tematikou (celkem 470) a z témat ho nejvíce zaujaly práce srovnávající laparoskopickou a otevřenou chirurgii, kde laparoskopie je minimálně noninferiorní vůči otevřené operaci. Dále zmínil možnost zachování omenta u stadia II a III. Vyzdvihl prezentace věnované kvalitě života po operaci. Dr. Obermanová se věnovala multimodální terapii, především optimalizaci perioperační chemoterapie, a to jak z hlediska počtu cyklů, tak jejich timingu vůči operaci. Vyzdvihla také práce věnované kvalitě života po léčbě.

Kongres takovéhoto formátu, jako je zasedání IGCA, si nelze představit bez kvalitního společenského programu. O jeho atraktivitu se zasloužila řada sponzorů, mezi nimiž bych chtěl zmínit alespoň tohoto hlavního – firmu Lilly Oncology. Díky práci českých organizátorů a pracovníků Kongresového centra Praha byl 13. Kongres IGCA odborně i společensky perfektně připravenou akci. Na shledanou v roce 2021 v Houstonu.

doc. MUDr. David Hoskovec, Ph.D.

1. chirurgická klinika, 1. LF UK a VFN

e-mail: david.hoskovec@vfn.cz


Štítky
Chirurgie všeobecná Ortopedie Urgentní medicína

Článek vyšel v časopise

Rozhledy v chirurgii

Číslo 7

2019 Číslo 7

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Co je dobré vědět o IPF
nový kurz
Autoři:

Nová éra v léčbě migrény
Autoři: MUDr. Eva Medová, MUDr. Tomáš Nežádal, Ph.D.

Imunitní trombocytopenie (ITP) u dospělých pacientů
Autoři: prof. MUDr. Tomáš Kozák, Ph.D., MBA

Význam nutraceutik u kardiovaskulárních onemocnění

Pěnová skleroterapie
Autoři: MUDr. Marek Šlais

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×