Zápis z jednání schůze Redakční rady časopisu Rozhledy v chirurgii, konané dne 6. 11. 2019


Vyšlo v časopise: Rozhl. Chir., 2019, roč. 98, č. 12, s. 519-520.
Kategorie: Zpráva

Místo konání: hotel Courtyard Marriott, Lucemburská 46, 130 00 Praha 3, salonek Flora

Přítomni: členové RR dle prezenční listiny, pracovníci redakce ( S. Rysková, R. Schrötterová)

Omluveni: prof. Bartoníček, doc. Bělina, prof. Gürlich, prof. Kasalický, prof. Netuka, doc. Suchánek,prof. Šnajdauf, prof. Žaloudík

Nepřítomni: prof. Babjuk

Prof. Ryska přítomné přivítal, poděkoval redakční radě za práci v roce 2019 a jednotlivcům za jejich aktivní přístup k činnosti RR, poděkoval redakci včetně webmastera (!). Seznámil přítomné s programem, který byl schválen bez připomínek.

I. Hodnocení roku 2019

Redakční rada je stabilizovaná, v průběhu roku na vlastní žádost odešel na vlastní žádost doc. Šimša a redakční radu doplnil doc. Ihnát.

Letošní rok přinesl tyto zkušenosti:

pozitivní:

 • pokud editor dohlédl na kvalitu monotematického čísla, články rychle prošly recenzním řízením, byla dodržena pevná struktura časopisu, číslo bylo v tisku včas.

negativní:

 • monotematické číslo je možné zkompletoval k termínu schválení posledního článku, takže dochází k výrazným organizačním obtížím a posunu termínu vydání (!),
 • důvodem může být, že editoři příspěvky nečtou a nevěnují přípravě čísla pozornost (příspěvky mnohdy nečtou šéfové pracovišť, kteří jsou spoluautory),
 • členové RR kontrolu čísla až na výjimky neprovádějí (!),
 • stále přetrvávají obtíže se získáváním kvalitních recenzí.

V roce 2019 vyšlo/vyjde 15 článků v angličtině tj. 17 %. Aktuální finanční možnosti časopisu dovolují přeložit více článků, musely by však být recenzovány a upraveny v termínu.

Nový redakční systém zavedený k 1.1. 2018 je plně funkční, byly upraveny některé maličkosti.

V roce 2019 bude publikováno 12 čísel Rozhledů v chirurgii plus 3 suplementa.

 = celkem 90 článků

z toho:

 • souhrnných sdělení 28
 • původních prací 32
 • kazuistik 30

100 % článků bylo recenzováno.

Konkrétně k jednotlivým číslům:

RvCH 1 – Náhlé příhody břišní – připravil prof. Kala

RvCH 2 – Metabolická chirurgie – připravil prof. Kasalický

RvCH 6 – Cévní chirurgie 2. číslo – připravil doc. Šebesta

RvCH 10 – Jaterní chirurgie – připravil prof. Třeška

Peritonektomie a HIPEC – doc. Šimša – nebylo dosud dodáno, převezme prof. Krška.

Chirurgie žlučových cest – prof. Gürlich – dodané články byly staženy.

Z plánovaných monotematických čísel – Infekce v chirurgii a Onkochirugie – byly publikovány jen jednotlivé články.

Suplementum 1

Chirurgie pankreatu k postgraduálnímu vzdělávání

- připravil prof. Krška a bylo vydáno v tištěné podobě

Suplementum 2 v elektronické podobě

Z kongresu mladých chirurgů

Suplementum 3 v elektronické podobě

Z kongresu Zbiroh 2019

Aktuální stav v redakci:

V současné době je v redakčním systému aktivních 39 článků. Z toho: 14 článků je již připravených k publikaci do čísel RvCH 11 a 12, 25 je v recenzním řízení.

V přípravě je pouze jedno monotematické číslo prof. Netuky – spondylochirugie. V roce 2019 bylo 11 článků zamítnuto a 11 článků autoři sami stáhli, celkově 22 z celkového počtu 112 příspěvků, tj. cca 20 %.

DOI

Od dubna 2019 jsou všechny články opatřeny Digital Object Identifier, které je od roku 2012 mezinárodním standardem ISO 26324 a zajišťuje jednoznačnou identifikaci digitálních dokumentů, tedy především vědeckých článků. Od identifikace článků RvCH pomocí doi očekáváme vyšší citovanost, a to zejména v systémech, které toto číslo používají – především SCOPUS.

II. IF pro RvCH ve světle hodnocení výzkumu M17+

Živá diskuze, zda dále usilovat o IF pro RvCH ve světle hodnocení výzkumu M17+, které umožňuje nebibiliometrické hodnocení přinášející v některých případech větší pozitiva než nízký IF zařazení do Q4 (nejhorší kvartil, který se podílí v důsledku ke snížení procenta Q1 a Q2, tj. nejlepších).

Diskuze byla ukončena se závěrem: usilovat o IF, což odpovídá názoru většiny členů výboru ČCHS.

Dále byl schválen odklon od monotématických čísel směrem k tzv. main topic – tj. zacílení několika hlavních článků v jednotlivém čísle na určité téma, zbylá část čísla se doplní podle potřeby a pořadí dalšími příspěvky. Výhodou bude, že s kompletací čísla nebude třeba čekat na finalizaci 7 monotematických článků.

III. EKONOMIKA

Hospodářský výsledek časopisu byl i v roce 2018 mírně ziskový (máme rezervu na vydání dvou čísel, což pro kontinuitu vydávání časopisu je velkou výhodou).

Hospodaření i v roce 2019 se jeví jako vyvážené a tento trend bychom rádi udrželi i v roce 2020 s vědomím, že vyrovnaná ekonomika časopisu je zčásti závislá na získávání inzerentů, opakovaná žádost směrem k editorům jednotlivých zaměřených čísel s main topic: velmi pomáhá (!), pokud editor či autor článků předjedná inzerci s konkrétní společností a tuto informaci předá do redakce – paní R. Schrötterové.

IV. Návrh na ediční plán na rok 2020

Ediční plán na rok 2020
Ediční plán na rok 2020

Termín odevzdání názvů článků nejpozději 10 týdnů před vydáním příslušného čísla S. Ryskové: ass.editor@perspinsurg.com

Termín založení avizovaných článků do systému – 8 týdnů před vydáním příslušného čísla

Vhodné – sestavit číslo z autorů jak z editorova, tak i z jiných pracovišť, vítaný min. jeden autor zahraniční (vyzvanému zahraničního autorovi za souhrnné sdělení lze v případě publikování vyplatit honorář 500 Eur)

Inzerce – editor přímo domluví nebo sdělí typy R. Schrötterové: radka.schrotterova@uvn.cz.

Zůstávají v platnosti požadavky na skladbu čísla, mělo by mít minimálně 7 článků a této skladbě:

Editorial – editor čísla

Souhrnná sdělení – min. 1, max 2

Původní sdělení – 2 až 5

Kazuistiky – max. 3

V. Diskuse

 • doc. Gatěk informoval přítomné o pozitivním hodnocení časopisu v posledních letech ze strany kolegů z nefakultních nemocnic,
 • doc. Vyhnánek navrhl, aby bylo každé číslo dvojjazyčné – bohužel to by nákladově vysoce převýšilo možnosti časopisu,
 • diskuze o názvu ceny za nejlepší publikované články v RvCH. Přítomní se shodli na názvu „Cena Rozhledů v chirurgii“,
 • prof. Třeška navrhl odměnu za roční práci pro RNDr. Ryskovou a pí. Schrötterovou ve výši 10 000,- Kč a hlavnímu editorovi ve výši 20 000,- Kč,
 • přítomní schválili návrh na výši odměny za smysluplnou recenzi ve výši 1 000,- Kč/recenzi (čistého),
 • doc. Froněk upozornil na chybné uvedení informace v PubMedu, u abstraktu článku, který byl publikován v AJ, je zde uvedená jako jazyk čeština – pí. redaktorka toto ověří a nechá opravit.

Zapsala: Radka Schrötterová

Schválil: prof. MUDr. Miroslav Ryska, CSc.


Štítky
Chirurgie všeobecná Ortopedie Urgentní medicína

Článek vyšel v časopise

Rozhledy v chirurgii

Číslo 12

2019 Číslo 12

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Co je dobré vědět o IPF
nový kurz
Autoři:

Nová éra v léčbě migrény
Autoři: MUDr. Eva Medová, MUDr. Tomáš Nežádal, Ph.D.

Imunitní trombocytopenie (ITP) u dospělých pacientů
Autoři: prof. MUDr. Tomáš Kozák, Ph.D., MBA

Význam nutraceutik u kardiovaskulárních onemocnění

Pěnová skleroterapie
Autoři: MUDr. Marek Šlais

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×