United European Gastroenterology Week – UEGW 2019


Autoři: T. Kočišová
Vyšlo v časopise: Rozhl. Chir., 2019, roč. 98, č. 12, s. 518.
Kategorie: Zpráva

Ve dnech 19. až 23. 10. 2019 se ve španělské Barceloně uskutečnil největší mezinárodní gastroenterologický kongres v Evropě, United European Gastroenterology Week (UEGW). Delegáti z 122 zemí prezentovali 1000 přednášek a 2600 abstraktů. Gastroenterologové a chirurgové z ČR měli aktivní účast v obou sekcích.

Kongresu předcházel dvoudenní postgraduální vzdělávací program. Současně byly o víkendu zahájeny praktické kurzy rozdělené na endoskopickou, ultrazvukovou a chirurgickou sekci. V rámci chirurgie probíhaly kurzy základní laparoskopie a specializované kurzy kolorektální a hepatobiliární laparoskopické chirurgie. Kurz jaterní chirurgie byl zahájen didaktickými videi se záznamy operací. Diskutovalo se o learning curve operatéra poukazující mimo jiné na nutnost absolvovat trénink v high-volume pracovištích. Účastníci si mohli pod odborným dohledem prof. Tung Yu Tsui vyzkoušet nejnovější technologii v oblasti jaterní laparoskopické chirurgie na prasečích modelech.

Na oficiálním zahájení kongresu představil prezident UEG prof. P. Fockens současnou vizi prevence gastrointestinálních onemocnění a zmínil nová zaměření na nutrici a umělou inteligenci. V průběhu následujících 3 dnů probíhaly crash kurzy zaměřené na klinickou praxi, interdisciplinární sympozia se state of the art přednáškami, hot-spots věnované nejkontroverznějším recentním tématům i vědecky zaměřené bloky. Promítly se video kazuistiky s neobvyklými případy a endoskopie v živém přenosu. Denně byly prezentovány stovky posterových abstraktů v tištěné i interaktivní elektronické podobě. Mezi zajímavé přednášky patřila například studie B. Mohana z USA porovnávající metody drenáže žlučníku u pacientů s akutní cholecystitidou neschopných podstoupit operaci. Analýzou dostupných studií byla srovnána endoskopická transpapilární drenáž (ETGBD) s EUS drenáží (EUSGBD) a perkutánní drenáží žlučníku (PCGBD). Metodou s vysokým procentem technické úspěšností a nejlepšími klinickými výsledky se ukázala být EUSGBD. Nám dobře známá metoda perkutánní drenáže žlučníku se v posledních dostupných studiích jeví jako metoda s nejvyšším množstvím komplikací. Rozsáhlá prospektivní kohortová studie ze Švédska, za kterou hlavní autorka A. L. Bave dostala jedno z ocenění za nejlepší abstrakt kongresu, jako první prokázala zvýšené riziko malignit žaludku, nemelanomových kožních nádorů a lymfomů u pacientů s primární sklerozující cholangoitidou (PSC). Současně potvrdila známé zvýšené riziko hepatobiliárních a kolorektálních malignit.

Diskuzi vzbudil i B. J. G. A. Corten z Nizozemska s prací poukazující na spornost rutinního histopatologického vyšetření žlučníku po cholecystektomii. Prezentoval jednu z největších kohortových studií provedenou na toto téma. Práce hodnotila data sebraná za posledních deset let na populaci 2,3 milionu osob. Dle výsledků byla většina invazivních karcinomů žlučníku identifikována peroperačně. Překvapilo, že samotné rutinní histologické vyšetření žlučníku změnilo následnou terapii pouze u jednoho pacienta. V diskuzi, kde se střetly zcela protichůdné názory, avšak i zastánci rutinní histopatologie žlučníku nakonec uznali marginální přínos tohoto vyšetření.

M. S. Walma prezentovala prospektivní multicentrickou kohortovou studii z Nizozemska a nabídla celkový přehled terapie spolu s výsledky přežívání pacientů s lokálně pokročilým karcinomem pankreatu, (LAPC). Konsekutivní analýza kontrastuje současným studiím zabývajícím se často úzce selektovanými skupinami pacientů. Střední doba přežití byla u všech nemocných 10 měsíců. Celkem 77 % pacientů bylo indikovaných k chemoterapii, většina v režimu FOLFORINOX. Po neo­adjuvantní léčbě bylo 8 % indikovaných k resekci, která prodloužila střední dobu přežití na 23 měsíců.

V souvislosti s malignitami pankreatu představil G. Marchegiani z Itálie novou aplikaci (iCyst), která dle algoritmu založeného na současných guidelines interaktivně asistuje lékaři v rozhodování o terapeutickém postupu při pankreatických cystách.

V jednom ze závěrečných bloků kongresu J. E. van Hooft shrnula změny v ESGE doporučeních pro stentování tlustého střeva při murálních a extramurálních obstrukcích, které budou publikované v roce 2020. Při akutních ileózních stavech bude zavádění stentu doporučeno u symptomatických pacientů nejen jako paliativní, ale i „bridge“ terapie před plánovanou operací. Profylaktické stentování, zavádění stentu do pravého tračníku, stejně jako stentování pacientů na antiangiogenní imunoterapii (Avastin) ESGE nedoporučuje.

Početná mezinárodní účast a množství kvalitních přednášek zajistily vysokou úroveň kongresu, který byl vzhledem k širokému záběru bezpochyby přínosný jak pro internisty, tak chirurgy. 28. ročník UEGW se bude konat ve dnech 10. až 14. 10. 2020 v Amsterdamu. Více informací na https://www.ueg.eu.

MUDr. Tereza Kočišová

Chirurgická klinika 2.LF UK a ÚVN

e-mail: t.kocisova@gmail.com


Štítky
Chirurgie všeobecná Ortopedie Urgentní medicína

Článek vyšel v časopise

Rozhledy v chirurgii

Číslo 12

2019 Číslo 12

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Co je dobré vědět o IPF
nový kurz
Autoři:

Nová éra v léčbě migrény
Autoři: MUDr. Eva Medová, MUDr. Tomáš Nežádal, Ph.D.

Imunitní trombocytopenie (ITP) u dospělých pacientů
Autoři: prof. MUDr. Tomáš Kozák, Ph.D., MBA

Význam nutraceutik u kardiovaskulárních onemocnění

Pěnová skleroterapie
Autoři: MUDr. Marek Šlais

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×